Rust, natuur en veiligheid wordt bedreigd door grootschalige horeca en parkeerplaats in het prachtige park 16hoven.

Opmerkingen

#1

Ik teken omdat ik het zonde vindt als ons mooie park verstoord gaat worden door grootschalige horeca en autoverkeer. Ik zit bovendien niet te wachten op geluidsoverlast vanuit de horeca. Kom op gemeente houd je aan je belofte en plaats een kleinschalige horeca en houd het park autovrij.

Linda Yark (Rotterdam , 2019-05-15)

#2

Ik teken omdat ik een toekomstige bewoner van de Buys Ballotlaan ben en mij zorgen maak over enerzijds de toekomstige geluidsoverlast die ongetwijfeld hoort bij een categorie 3 horecavoorziening en anderzijds de mogelijke overlast van autoverkeer in het park. Ik ga ervan uit dat de gemeente hier een denkfout heeft gemaakt en over zal gaan tot een categorie 1 horecavoorziening.

Litania van Oostrum (Rotterdam, 2019-05-15)

#6

Omdat ik geen Auto’ in het park wil laten rijden .
En geen avond horeca in het park wil , wij wonen aan de parkeerplaats waar we nu al overlast ondervinden zonder horeca....

Robert Suares (Rotterdam, 2019-05-15)

#11

Ik zelf in wijk park 16hoven woon en hier zeker niet op zit te wachten. Een horeca gelegenheid is prima, maar iddniet met cat 3.

Jacqueline van Beijeren (Rotterdam, 2019-05-15)

#12

Ik zie de grootschalige horeca niet als een verrijking voor de buurt maar als een serieuze bedreiging voor rust in de buurt en de natuur.

Martijn Blom (Rotterdam, 2019-05-15)

#15

Wij wandelen en fietsen met regelmaat door het prachtige park.Zonder het drukke geluid van de stad. Het is daar heerlijk rustig en daar hoort geen lawaaimakende horeca en alles wat daar bij komt.Gun de omgeving een plek om te relaxen.

C Yark (Alphen a.Rijn, 2019-05-15)

#16

Regelmatig gebruiker van het park. Voor de kids een fijne plek om te spelen en ravotten. Rust, plezier en lekker weer maken het de ideale plek voor ons.

Mark K (Bleiswijk, 2019-05-15)

#17

Het er vindt voor de natuur

Johanna Rouss (Rotterdam , 2019-05-15)

#22

Ik teken omdat ik, als bewoner van de hele fijne wijk Park16hoven, iedere letter van deze petitie onderschrijf.

Hajni de Visser (Rotterdam, 2019-05-15)

#28

Ik teken, omdat Park16hoven ook daadwerkelijk een park moet blijven.

Caitlin Monteiro (Rotterdam, 2019-05-15)

#29

Rust, natuur en veiligheid moet behouden worden!

Ulrika Lundgren (ROTTERDAM, 2019-05-15)

#30

Ik wil geen horeca cat-3 met bijbehorende parkeerproblematiek in mijn woonwijk.
Er is al een parkeerprobleem door vliegveld/ langparkeerders

Anne Blom-Ultee (Rotterdam, 2019-05-15)

#35

Groen moet groen blijven!

Henriette van Emmerloot (Rotterdam , 2019-05-15)

#39

Ik teken deze petitie omdat ik ben overtuigd dat een grootschalige horeca gebouw met parkeerplaats de karakter van onze prachtig wijk gaat verpesten .
NATUUR, RUST, KINDVRIENDELIJK

Pauline Mcneill (Rotterdam, 2019-05-15)

#40

Ik teken omdat:
- geen grootschalige maar kleinschalige horeca in het park altijd de bedoeling is geweest.
- het park niet op grootschalige horeca is aangelegd.
- het indruist tegen het huidige (kind)vriendelijke gebruik van het park.
- er onveilige situaties door auto/vracht/sluipverkeer gaan ontstaan.
- parkeren en auto's niet thuis horen in dit nu nog prachtige park.
- de horeca met luidruchtige feesten tot in de nacht veel geluidsoverlast in de wijk zal geven.
- er ook ondernemers zijn die een kleinschalige horeca voor de wijk kunnen en willen exploiteren.
- er voldoende mogelijkheden zijn om op reeds aanwezige parkeerterreinen buiten het park te parkeren.
- de huidige plannen gewoon heel slecht voor het woon- en leefklimaat van P16hoven zijn.

Nico van den Berg (Rotterdam, 2019-05-15)

#41

Het park een park moet blijven!!!

Marga Muyden, van. E.v.Cooiman (Rotterdam, 2019-05-15)

#42

Ik als naaste buur mij zorgen maak over de overlast en de kwaliteit en gebruiksgenot van het park.

Mark Zijl (Rotterdam, 2019-05-15)

#44

De gemeente haar beloften moet nakomen en omdat ik slapeloze nachten vrees voor velen in de wijk

Hessel Wellema (Rotterdam, 2019-05-15)

#45

Ik teken deze petitie voor het behoud van Park. Horeca in kleinschalige vorm is wenselijk ( zoals het Vroesenpaviljoen). Maar laat het Park blijven zoals het nu is.

Marianne Geneugelijk (Rotterdam , 2019-05-15)

#48

Ik sta volledig achter de bezwaren die deze petitie tegen de plannen van de gemeente maakt.

Patrick Pastoor (Rotterdam, 2019-05-15)

#52

Ik teken omdat ik graag en veel hardloop in Park16Hoven. Juist het feit dat hier geen auto's komen en er geen horeca zit maakt de natuurbeleving optimaal. Dat is de bedoeling van een park lijkt mij. Ik zou het heel erg zonde vinden als hier horeca komt maar vooral als er auto's en een parkeerplaats komen. In de natuur wil je geen auto's zien maar groen en dieren.

Lilian Suurmeijer (Rotterdam, 2019-05-15)

#53

Omdat het park een prak moet blijven!!

Ecehan Kilic (Rotterdam, 2019-05-15)

#56

Omdat ik gekozen heb om in de rust en natuur te wonen en grootschalige horeca dit niet i

Michelr Carton (Rotterdam, 2019-05-15)

#59

ik onze woonplezier belangrijk vind en een verkeervrije park wil hebben voor onze kinderen.

Jessica Kempink-Thomson (Rotterdam, 2019-05-15)

#63

Tegen grootschalige horeca op deze plek.... kleinschalige horeca zoals bijvoorbeeld het Vroesenpaviljoen is prima!

R Gelderblom (Rotterdam, 2019-05-15)

#68

Ik teken mede omdat mijn ouders daar wonen en ook ik daar juist voor mijn rust kom vanuit het drukke Londen.
De natuur moet zoveel mogelijk natuur blijven. Dat is de kracht van het concept van het park!

Liselotte van den Berg (London, 2019-05-15)

#69

Ik teken omdat ik een van de initiatiefnemers ben.

Corinne Custers-Egli (Rotterdam, 2019-05-15)

#71

Kleinschalige horeca zoals in het Vroesepark is zeer welkom. 24-uurs horeca met grote parkeerplaats in het park niet

Anne De Lorenzo (Rotterdam, 2019-05-15)

#72

Ik teken omdat belofte schuld maakt en je niet ineens een mooi en rustgevend park kan om gaan vormen naar een commerciële bedoeling! Daar hebben de mensen niet voor getekend en het moet blijven zoals het is.

Jolien Yark (Alphen aan den Rijn, 2019-05-15)

#76

De weinige, rustige stukken groen in Rotterdam moeten koesteren!

Lisette Van den berg (Rotterdam, 2019-05-15)

#78

Zoveel parkeerplekken niet in te passen is in het park. Ik maak me tevens zorgen over de aanrijd-routes naar de horeca en de huizen.

Linda Treuman (Rotterdam, 2019-05-15)

#80

Ik teken omdat ik niet eens ben met een groote hoteca en b.v. bijbehorende parkeerplatsen etc.

Ali Shabani (Rotterdam, 2019-05-15)

#83

Ik heel veel in deze wijk wandel en speel met mn kleinkinderen en we de natuur om ons heen zo héél hard nodig hebben... ook voor de veiligheid omtrent druk verkeer!!!

Joke Kuijpers (Vlaardinge, 2019-05-15)

#86

Grootschalige horeca categorie 3 is nooit het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het park. De bewoners is altijd voorgehouden dat het kleinschalige horeca zou worden. De gemeente schend hiermee haar belofte aan de bewoners en het is tegenstrijdig met de oorspronkelijke uitgangspunten van het park en de wijk; groen, rust en ruimte. Kleinschalige horeca is prima, voorbeeld Vroesenpaviljoen. Aandacht voor parkeren. Geen parkeeroverlast voor bewoners!

Gerard de Jong (Rotterdam, 2019-05-15)

#90

Ik wil graag dat de park een park blijven. Een veilig omgeving voor mijn kinderen om te spelen. Een stukje rust/groen vlakbij de stad. Zo is het aan ons verkocht in 2008. Wij wonen al 10 jaar met veel plezier in dit mooie wijk. Ik sport veel in de park en vindt dit een rust uit de drukte van de stad. Horeca categorie 3 is niet passend bij deze wijk. Een categorie 1 is beter. Het is ook jammer dat het tegen de water moeten komen. Bijna in de achtertuin van omliggend kavels en onveilig voor mensen met kinderen zonder zwemdiploma. Verder ben ik bang wat voor impact dit zullen hebben op de natuur. (Met namen over de waterfietsen). Vogels die nesten op de vogel eiland en vissen.

Nee, hier is niet goed over nagedachten.

Anneke Lantink-Myburgh (Rotterdam, 2019-05-15)

#98

Ik de petitie ondersteun. Ja leuk een kleine horecavoorziening voor bewoners van de wijk/Overschie, maar ik zeg nee tegen dit formaat en de parkeerplaatsen.

Marieke Plaisier (Rotterdam, 2019-05-15)

#110

Rust, veiligheid en groen moet behouden worden!

Jaleesa Voets (Rotterdam, 2019-05-15)

#116

Het is een prettig rustig park en dat wil ik graag zo houden.

Anne-Marie Snel (Rotterdam, 2019-05-15)

#123

Ik teken omdat het huidige plan niet past in een groene wijk. Door de gemeente is ons een grote vette worst voorgehouden.

Farida Van Altenborg (Rotterdam, 2019-05-15)

#131

Dit inderdaad niet overeenkomstig met hetgeen ons voorgehouden is.

Jeroen Tulp (Rotterdam , 2019-05-15)

#132

Ik teken dit omdat het de uitstraling van het hele park teniet doet. Een horeca gelegenheid en een straat geven erg veel overlast.

Peter van Deutekom (Rotterdam, 2019-05-15)

#141

Ik als bewoner bewust voor de rust en de natuur van Park 16Hoven heb gekozen, welke nu in het geding is. Laat de natuur zijn rust behouden!

Danitsja Van den Berg-Vos (Rotterdam, 2019-05-15)

#143

Ik teken omdat deze plannen voor horeca en p-plaatsen te veel afbreuk doen aan de huidige, prima functionerende functie van het park.

Eric de Peric (Rotterdam, 2019-05-15)

#144

Ik kleinschalige horeca wil die voor de buurt is en absoluut geen lelijke terminal voor zakelijke doelgroep. Daarbij geen auto’s en onveilige situaties in het park! Absurd idee.

Nicole van Reij (Rotterdam , 2019-05-15)

#148

rustige omgeving wenst

Shalina jagernath (Rotterdam , 2019-05-15)

#149

Er is te weinig groen in Rotterdam. Laten we zuinig zijn op dit mooie plekje.

Rob De Jonge (Roterdam, 2019-05-15)

#157

Ik heb zwaar tegen de plannen voor het realiseren van een horecagelegenheid categorie 3, het maken van een parkeerplaats en het toestaan van autoverkeer in het park van Park Zestienhoven.

J.C. De Vries (Rotterdam, 2019-05-15)

#158

Ik teken omdat ik vind dat het een mooi rustig park moet blijven met ruimte voor de natuur. Er is al genoeg groen gekapt in park 16 hoven. De leefbaarheid van de wijk en de omgeving daaromheen wordt juist bepaald door het mooie groene park.

Marlies Kevenaar (Rotterdam, 2019-05-15)

#159

Ik ook parkeeroverlast in de wijk als een probleem voorzie. En ik durf mijn kinderen er niet vrij te laten spelen als er auto's rijden voorbij de toegang van het park.

Marijke Van Ballegoie (Rotterdam, 2019-05-15)

#162

Ik teken omdat ik horecavergunning cat.1, zoals beloofd bij de koop van ons huis in 2011 acceptabel en zelfs erg leuk vond: kleinschalig en overdag horeca! Dat is slinks veranderd in cat. 3: 24 uur en voor hele grote groepen! Park en bewoners worden alleen voor de commercie opzijgezet! Schandalig! De gemeente beduvelt de zaak en laat haar stiekeme kant zien! Geef me het vertrouwen terug dat ik volop in haar had in 2011!

Els Fuijkschot (Rotterdam, 2019-05-15)

#164

Het park rustig en groen moet blijven. Geen grootschalige horeca en parkeerplaatsen.

Cornelis Boot (Rotterdam, 2019-05-15)

#167

Ik teken omdat ik behoor tot 1 van de 38 eerste bewoners en wij gekozen hebben voor Park16hoven juist vanwege de natuur en het prachtige park!!!! De huidige invulling van de horecabestemming is niet conform eerdere beloftes en zal het park, de natuur en de omgeving niet ten goede komen.

Bregje Peeters-Schrier (Rotterdam, 2019-05-15)

#172

Dit kan echt niet.. Hoe kan je als gemeente zo omgaan met je burgers, dit getuigt van een totale blijk van onverschilligheid. Deze vergunning cat. 3 mag absoluut niet vergeven worden..

john deelstra (Rotterdam, 2019-05-15)

#174

Park mooi houden!

Marjon Leopold (Rotterdam, 2019-05-15)

#180

Ik teken omdat ik vind dat een park auto vrij moet zijn zodat onze kinderen veilig kunnen spelen. Ook vind ik categorie 3 horeca niet passend binnen dit rustige park. Max horeca 1

Laurens Liem (Schiedam, 2019-05-15)

#182

Ik teken omdat ik rust wil

Marianne Almac (Rotterdam , 2019-05-15)

#186

Mij een groene wijk bekoofd is toen ik hier kwam wonen en inmjddels wordt er steeds meer gekapt en gesloopt

Doenja Nab (rotterdam, 2019-05-15)

#198

Ik woon in Park Zestienhoven met mijn gezin, en heb deze wijk gekozen vanwege de unieke combinatie van wonen en natuur. Kleinschalige horeca zou een welkome aanvulling zijn op de wijk, echter grootschalige horeca past totaal niet in het park en in de wijk en wij zitten daar absoluut niet op te wachten.

Pierre van Elswijk (Rotterdam, 2019-05-15)

#199

Er is natuur en rust met kleinschalige horeca belooft aan iedereen die hier een huis heeft gekocht. Dit plan is oplichterij. Het gevaar van autoverkeer in het park waar alle (kleine) kinderen spelen hoef ik hopelijk niet toe te lichten.

Stef Meihuizen (Rotterdam, 2019-05-15)

#200

Ik teken omdat ik over 1 jaar bij mijn zoon gaat wonend aan de van Leeuwenhoekhof 17 Rotterdam en rust wil hebben in de omgeving waar ik ga wonend.

Sing Swan Liem (Schiedam, 2019-05-15)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...