Bezorgde psychologen vragen de netwerken om hun opdracht ELP terug te geven aan de overheid.

Opmerkingen

#2

Gezondheidszorg niet hetzelfde is als welzijnszorg

(Deinze Duffel, 2019-02-24)

#3

Ik teken omdat ik het volkomen eens ben met genoemde argumenten.
H

(Antwerpen, 2019-02-24)

#5

ik onderschrijf de tekst helemaal.

(Gent, 2019-02-24)

#33

Ik teken omdat ik de gehele financiering van onze geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder ook voor onze jeugd en kinderen zeer respectloos te weinig vind!

(Schelle, 2019-02-25)

#71

Ik teken omdat iedereen het recht heeft op psychologische hulp en dit zo laagdrempelig mogelijk en waar de vertrouwensband tussen hulpverlener en patiënt intact blijft. Zonder een te snelle doorverwijzing.

(Pulle, 2019-02-25)

#80

Mijn grootste aanklacht is het feit dat een doorverwijzing van de huisarts noodzakelijk is. Hebben net wij, psychologen/therapeuten niet de expertise om vast te stellen of iema d psychologische begeleodong nodig heeft?...

(Oostende, 2019-02-25)

#88

de meest kwetsbare en oudere patiënten opnieuw in de kou blijven staan (de wet bevoordeelt vooral mensen die het andere systeem wel kunnen betalen) en omdat de indicatiestelling voor psychotherapie lengte, type, focus en traject (en de diagnostiek die daarvoor nodig is) bij uitstek het expertisegebied is van de klinisch psycholoog.

(Duffel, 2019-02-25)

#101

Ik teken omdat 1) het doorverwijssysteem via de arts drempelverhogend is en een betutteling van zowel de patiënt als van de psycholoog, 2) er zal pervers misbruik komen van het systeem door allerlei aanmeldingen in die drie vakjes te duwen, 3) geef iedereen gewoon 4 sessies jaarlijks of driejaarlijks zonder te vragen naar de reden, indien meer nodig overleg dan met de huisarts om samenwerking te creëren, 4) gratis intervisies verplicht via het Netwerk ipv naar eigen keuze, 5) honorarium is onrespectvol volgens onze expertises, 6) alles wat vermeld is in de brief steun ik.

(Waregem, 2019-02-25)

#106

Ik teken omdat ik hoop dat er deftig nagedacht wordt over voorstellen rond terugbetaling, en dat goede initiatieven die reeds bestaan betrokken worden en ze hierin investeren!

(Boechout , 2019-02-25)

#109

Ik teken omdat ik de ELP regelgeving zowel voor patiënten als voor psychologen en pedagogen onvoldoende ervaar als een afstemming op de werkelijke noden van de praktijk. Enerzijds worden patiënten in een raderwerk van een omslachtige en ook een inhoudelijk incorrecte diagnostiek gebracht. Anderzijds wordt er weinig erkenning gegeven aan de specifieke expertise van psychologen en pedagogen. Als je stilstaat bij de investering in tijd en financiële middelen als het gaat over én het directe patiëntcontact én het indirecte werk (verslaggeving, overleg, intervisie en supervisie) én de dure opleidingskosten dan krijgen we het gevoel niet serieus te worden genomen. De vermelding dat “we niet willen meewerken” is schuldinducerend en foutief gesteld. We willen mee ijveren voor een haalbare ggz maar niet als dat betekent dat het uitvoeren van een zelfstandige praktijk masters niet beloont voor hun inspanningen om net te kiezen voor een sterke wetenschappelijke opleiding. Bovendien stoort de stiefmoederlijke behandeling van bachelors met een menswetenschappelijke en klinische vooropleiding én een afgeronde psychotherapie-opleiding. En! Deze ELP-regeling gaat niet over psychotherapie. Jammer dat dit wel zo geprojecteerd wordt in de berichtgeving hieromtrent. We zijn hulpverleners die met hoofd, handen en hart in de klinische praktijk willen staan. Dat maakt van ons echter geen moeder Theresa.

(Tienen, 2019-02-25)

#131

Als gezins- en relatietherapeut kan ik niet achter de beslissing staan van minister De Block. Ik zie geen meerwaarde en het is een gemiste kans.

(Dendermonde, 2019-02-25)

#135

Ik teken omdat ik een heel bezorgde psycholoog ben die graag kwaliteitsvolle zorg wil bieden aan alle cliënten! Niet enkel een subgroep die we uiteindelijk toch moete doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Een psycholoog zou de eerstelijn moeten zijn voor alle mensen die op mentaal vlak met problemen kampen tijdelijk of chronisch!

(Vorselaar, 2019-02-25)

#139

Ik vind het voorstel niet compatibel met de titel en beroep van psycholoog

(Gent, 2019-02-25)

#142

Het absoluut noodzakelijk is dat hier ruchtbaarheid aan gegeven wordt.

(Heusden-Zolder, 2019-02-25)

#151

Miskenning van de competenties van de klinisch psycholoog.

(Tienen, 2019-02-25)

#158

Ik akkoord ben met bovenstaande bezwaren en ik nooit van mijn leven inteken als psycholoog op deze klucht.

(Brasschaat, 2019-02-25)

#187

De inmenging van instanties die niet over de kennis beschikken moet stoppen. Schoenmaker blijf bij uw leest en luister naar wat experten u als raad meegeven.

(Sint-Niklaas, 2019-02-25)

#191

Ik helemaal akkoord ga met bovenstaande petitie

(Hofstade , 2019-02-25)

#199

De kwaliteit niet gegarandeerd wordt in dit systeem.

(Wetteren, 2019-02-25)