Help ons tegen de bebouwing op het binnenterrein van het Pythagorascomplex!

Opmerkingen

#9

Ik teken omdat ik het Pythagoras complex van bouwkundige historische waarde vind, welke afbreuk wordt gedaan door bouw op het middenterrein, zoals de bouw die nu onderwerp is van discussie en omdat de procedures m.b.t. verlenen vergunning op zijn zachts gezegd ter discussie staan.

(Nieuweroord , 2019-02-16)

#10

Het terrein is ongeschikt om bewoond te worden voor zowel de omwonenden als de toekomstige bewoners door de beperktheid van het terrein en de geluidsoverlast die we van elkaar zouden krijgen. Het zou een middeleeuwse toestand worden.

(Groningen, 2019-02-17)

#12

Bebouwing op het binnenterrein van het Pythagorascomplex afbreuk doet aan dit historische bouwwerk.

(Groningen, 2019-02-17)

#16

Ik het belachelijk vind dat de gemeente überhaupt iets laat bouwen op het binnenterrein. En dat ze zelfs na de uitspraak van de raad van state het niet laten afbreken.

(Utrecht, 2019-02-17)

#17

Dit is een bestuurlijke dwaling geweest waarvan de gevolgen de leefbaarheid en het gevoel van rechtsvinding van bewoners en betrokkenen ernstig in diskrediet heeft gebracht.

(Groningen, 2019-02-17)

#19

Geef de bewoners waar ze recht op hebben. Na deze strijd en niet te vergeten belangrijke rechterlijke uitspraak is het tijd om daaraan gehoor te geven.

(Arnhem, 2019-02-17)

#23

Omdat mijn kinderen aan de stadhouderslaan wonen en naar dat afgrijselijke bouwput en verloedering moeten kijken. We kunnen al 3 zomers niet gewoon naar buiten kijken. Het is vreselijk.

(Groningen, 2019-02-18)

#28

Het een lelijk en veel te groot bouwproject is wat nooit had mogen worden gebouwd op de binnenplaats van een rijksmonument!

(Peize, 2019-02-18)

#35

Ik last heb van de illegale gebouwen

(Groningen, 2019-02-18)

#37

Er had nooit toestemming gegeven mogen worden voor deze wanstaltige, hoge, veel te dicht op bestaand, bebouwing.

(Groningen, 2019-02-18)

#39

Claustrofobisch gevoel als ik in mijn achtertuin zit, privacy verstoord, overlast. Ivm deze bebouwing is woonplezier erg verstoord.

(Groningen, 2019-02-18)

#46

Ik teken omdat ik de buurt goed ken en de situatie ook. Het is totaal geen geschikte plek voor een groot complex als deze en de buurt zou veel meer gebaat zijn bij een binnentuin/speelplaats. Dat heeft mijnziens ook een positieve invloed op de sociale cohesie. Elders in de stad zijn veel geschiktere locaties voor nieuwbouw op braakliggende terreinen

(Groningen , 2019-02-18)

#47

Met deze bebouwing wordt het zicht op een monumentaal pand ontnomen en wordt licht-, lucht toetreding en woongenot van omwonenden ernstig aangetast.

(Apeldoorn, 2019-02-18)

#48

Ik teken omdat het toch van de zotte is dat gemeente en projectontwikkelaar blijven doordrammer omdat ze niet tegen hun verlies kunnen.

(Gerkesklooster, 2019-02-18)

#49

Hoeveel geweld kan er worden aangedaan aan een monumentaal pand. Onbegrijpelijk dat de gemeente Groningen het zover heeft kunnen laten komen en dat de bezwaren van de bewoners van het Pythagoras-complex niet serieus zijn genomen.

(Apeldoorn, 2019-02-18)

#52

Het veel zom weghaalt in de huizen die er al staan. Het staat er te dicht op

(Groningen, 2019-02-18)

#58

Ik vind dat de gemeente voor haar burgers op moet komen en zich niet moet laten inpakken door project ontwikkelaars.

(Rotterdam , 2019-02-19)

#62

Hele project had niet gestart mogen worden. Plek en ruimte is daar totaal niet geschikt voor. . Waardevermindering van de huizen erom heen.

(Groningen , 2019-02-19)

#70

T.J.van Dijk

(Groningen, 2019-02-19)

#71

Ik teken, omdat ik voormalig eigenaar ben van een van de appartementen en het bebouwen van de binnenplaats van dit schitterende monument een absolute ‘no go’ vind!

(Wolfsburg, 2019-02-19)

#73

Ik teken deze petitie omdat het schandalig is dat de Gemeente toestemming heeft gegeven om ten eerste iets dergelijks op een binnenterrein te bouwen!

(Groningen, 2019-02-19)

#75

Illegale bebouwing moet afgebroken worden!

(Groningen, 2019-02-19)

#80

Het is te gek voor woorden: zo'n groot gebouw op zo'n klein terrein! Geef de bewoners een groen terrein!!!

(Thesinge, 2019-02-19)

#83

Illegale bebouwing moet altijd worden aangepakt.
Groene plekjes in een binnenstad zijn er vaak te weinig.

(Zeegse, 2019-02-20)

#86

Ik teken, omdat dit een afschuwelijke dwaling is van de gemeente Groningen op een punt waarbij de oorspronkelijke en originele bouwomgeving ontzettend wordt geschaad en een prachtig complex de das om wordt gedaan. Architectonische misdaad!

(Arnhem, 2019-02-20)

#88

ik teken omdat het middenterrein groen moet worden,

(siddeburen, 2019-02-20)

#94

Ik teken omdat dat gebouw er nooit had mogen komen.

(Oldehove, 2019-02-20)

#95

Ik teken omdat de bewoners van het Pythagorascomplex volledig in hun recht staan met hun eis.

(Beilen, 2019-02-20)

#97

Ik teken omdat dit bij voorbaat een slecht plan voor de buurt was en er pas na vier jaar echt besef lijkt te komen bij de gemeente hoe negatief dit voor de leefbaarheid in de buurt uitpakt. Gemeente: wakker worden en scheep de buurt niet op met jouw probleem!

(Groningen, 2019-02-21)

#101

Ik er woon!

(Groningen, 2019-02-21)

#105

Ik teken omdat ik vind dat het binnenterrein van Pythagoras open moet blijven. Nieuwbouw daar zou voor veel bewoners betekenen dat hun uitzicht verpest wordt.

(Groningen, 2019-02-21)

#108

Het vol proppen van een zo klein binnenterrein met woningen tussen notabene monumenten ziet er absurd uit en verhoogt niemands woonplezier. Alleen de portemonnee van de projectontwikkelaar lijkt er wel bij te varen.

(Amsterdam, 2019-02-22)

#110

Ik teken, omdat ik erop tegen ben dat ieder gaatje in de stad wordt volgebouwd. Ook hier, waar een boel gestapelde units te dicht op de bestaande woningen worden gebouwd. We moeten juist stadse ruimte koesteren: voor een groene en leefbare stad!

(Groningen, 2019-02-22)

#113

Ik het altijd al een belachelijk plan heb gevonden Het is goed dat op deze manier projectontwikkelaars tot nadenken worden gedwongen en ook de politiek.

(Groningen, 2019-02-22)

#114

Ik teken ...
omdat de gemeente Groningen bewonersgroepen moet steunen in een dergelijke kwestie met een projectontwikkelaar
Omdat ik voor GROENE binnenterreinen ben
Omdat op deze plek absoluut niet hoger dan 1 bouwlaag mogelijk is met GROENE daken

(Groningen, 2019-02-23)

#115

Deze bouw is een aantasting van de woonomgeving

(Groningen, 2019-02-23)

#117

ik ben het niet eens met de veranderingen die met de bouw meekomen.

(Groningen, 2019-02-23)

#118

Ik teken omdat de fout van de gemeente in het bestemmingsplan om op het voormalig garageterrein te mogen laten bouwen teruggedraaid moet worden. Past absoluut niet bij Pythagoras complex

(Groningen, 2019-02-24)

#120

Ik teken omdat ik tegen dit soort speculatieprojecten ben die de leefbaarheid aantasten.

(Groningen, 2019-02-25)

#122

Ik teken omdat ik dit soort bebouwing op binnenplaatsjes geen wenselijke ontwikkeling vind voor Groningen.

(Groningen, 2019-02-25)

#126

Ik teken omdat deze (illegale) bebouwing een doorn in het oog is binnen dit prachtige en bijzondere monumenten-complex. Afbreken, opruimen en vooral NIET opnieuw bebouwen!

(Groningen, 2019-02-27)

#127

groene ruimten moeten er komen. Koop met alle bewoners het binnen terrein en maak er een mooie tuin van. Met Crowdfunding kom je een heel eind

(Groningen, 2019-02-28)

#143

Ik teken omdat dit project een onrechtmatige verminking van een monument is.

(Roden, 2019-03-03)

#144

Ik teken omdat het gedrocht op het binnenplein enorm afbreuk doet aan het aangezicht en het woongenot van het Pythagoras complex.
Het had nooit gebouwd mogen worden en dat is inmiddels door rechter en RVS bevestigd

(Roden, 2019-03-03)

#145

Ik het belachelijk vind dat in een binnentuin van een monument überhaupt gebouwd wordt. Om over de lelijkheid ervan nog maar niet te spreken. Verder wens ik de strijd tegen de oprukkende projectontwikkelaars te steunen. En die tegen de gemeente, die hen toch steeds weer toestemming geeft om de meest lelijke (op)bouwsels te plaatsen. Vreselijk!

(Groningen, 2019-03-03)

#148

Ik teken omdat ik er erg tegen ben dat het binnenterrein zo hoog volgebouwd wordt. Het ziet er ook vreselijk lelijk uit. Een achteruitgang voor onze buurt.

(Groningen, 2019-03-03)

#151

Ik teken omdat we onze buurt mooi leefbaar en groen willen houden!

mvg
Ada

(Groningen, 2019-03-03)

#154

Ik teken omdat ik vind als oud bewoner het bebouwen van het kleine tussen terrein een aantasting is van de privacy, woongenot en het eigen karakter van het pythagoras complex.

(RODEN, 2019-03-04)

#155

Het pythagorascomplex is fantastische historische architectuur waar Groningen trots op mag zijn en waar met alle respect mee moet worden omgegaan. Dit betekent dat de illegale bebouwing moet worden afgebroken en er een groen en leefbaar binnenterrein moet komen. Ik vind het werkelijk schokkend om te zien hoe de gemeente Groningen zo respectloos omgaat met haar architectonische juweeltjes, terwijl ze tegelijkertijd (naar buiten toe) hoog opgeeft over de architectuur in de stad en belangrijke architecten uitnodigt om gebouwen te ontwerpen. Het complex is een geheel. De binnenplaats hoort erbij.
Marketing Groningen zou haar ondersteunende stem in deze ook wel eens mogen laten horen, net als Platform Gras.

(Groningen, 2019-03-04)

#157

Ik het belachelijk vind dat op die plek gebouwd werd. Het neemt al het licht weg voor de mensen die er naast wonen.
Bovendien is het geen gezicht.

(Groningen, 2019-03-04)

#158

Er zo geen vergunningen mogen worden verstrekt en dat de gemeente ook op woonplezier moet letten bij het verstrekken van vergunningen. Daarnaast mag je als bouwer ook wel eens eerlijk een sportief verliezer zijn.

(Gouda, 2019-03-04)

#168

Ik teken omdat ik als oud bewoner van de Louise Henriettestraat jarenlang heerlijk heb gewoond in het historische opgeknapte Amsterdamse School stijl Pythagoras complex.
Ik ben verbijsterd van de hoogbouwplannen op het binnenterrein waarin de buurtbewoners niet eens zijn gekent. Met dergelijke hoogbouw wordt de historische unicitiet van het Pythagoras complex afgebroken, om nog maar niet te spreken het woongenot van mijn oude buurtgenoten.

(Bussum, 2019-03-14)

#170

ik teken de petitie omdat het er opgepropt en belachelijk uitziet!

(Groningen, 2019-03-20)

#182

Ik ben tegen de bebouwing op het binnenterrein van het Pythagorascomplex

(Groningen, 2019-03-28)

#186

Solidair ben met de bewoners van de wijk, waarbij weer voorbijgegaan wordt aan de belangen van de buurtbewoners zoals dat al zoveel gebeurt in Nederland, denk aan: windmolens, zonneparken, bomensloop etc.

('t Waar, 2019-03-28)

#188

In Groningen de afweging van de belangen van projectontwikkelaars en van burgers op het gebied van groen niet goed gaat. Biodiversiteit is een onderbelicht belang

(Groningen, 2019-03-28)

#194

Ik tegen deze projectontwikkeling ben op deze plek

(Groningen , 2019-03-28)

#195

Hier is het binnenterrein van een monument niet voor bedoeld, zeker niet door de architect...

(Groningen, 2019-03-28)

#200

ik

(Groningen, 2019-03-28)