Gemeente Blaricum, wij hebben recht op rust en schone lucht!

Opmerkingen

#5

Ik mij mateloos erger aan de overlast

Joep de Jong (BLARICUM, 2019-02-21)

#13

Sinds de 20 jaar dat wij hier zijn komen wonen, is de geluidsoverlast schrikbarend toegenomen. Het lijkt elk jaar steeds erger te worden!

F van der Veer (Blaricum, 2019-02-21)

#17

Er veel herrie en van de snelweg komt en lelijk blauw licht van de benzinepomp.

Piet Boersen (Blaricum, 2019-02-21)

#19

Ik deze petitie van harte ondersteun

Janny Van Dijk (Blaricum, 2019-02-21)

#23

Vensterbanken zijn zwart en uit kleine metingen blijkt dat de vervuiling groot is.

Rob Bruintjes (Blaricum, 2019-02-21)

#25

Ik teken omdat meer mensen meer zooi lawaaii en uitstoot. Dit moet beseft worden bij ieder individu.

Paul Borsen (Blaricum , 2019-02-21)

#27

Er is zoveel geluidsoverlast! Zonde en onnodig

Lyke Matser (Blaricum , 2019-02-21)

#32

Ik ben het zo eens en dank voor het initiatief. Ik wil graag 8n Blaricum wonen maar het geluid is altijd een probleem geweest

Mar Eli (Bussum, 2019-02-21)

#35

Tegen vervuiling van lucht ben.

Ton Ton (Bussum, 2019-02-22)

#37

ik teken omdat fijnstof en geluidsoverlast aangepakt dient te worden! plaats een scherm langs A27 over lengte gemeentegrens

Nico Schraag (Blaricum, 2019-02-22)

#38

Ik woon in Blaricum

Marcella Belt (Blaricum, 2019-02-22)

#40

Ik het hier volledig mee eens ben, sinds de nieuwe geluidswal aan Eemnesser zijde en verhoging van de snelheid, is de geluidsoverlast bij ons alleen maar erger geworden.

Caroline Van Doesum (Eemnes , 2019-02-22)

#44

Snelheid 100km.
Geluidswal Blaricum, ook voor bijvanck: huidige geluidswal en (3meter ingeklonken) dijk erachter, werken niet voldoende.

L Spierenburg (Blaricum, 2019-02-22)

#45

Ten opzichte van 12 jaar geleden, toen ik op de Schapendrift kwam wonen, is de geluidsoverlast van de A27 in ernstige mate toegenomen

Annet van Dijk (Blaricum, 2019-02-22)

#58

Ik teken omdat ik rond mijn woning bij ongunsige wind erg veel geluidsoverlast ervaar van de A27.
Fijnstofconcentratie zal hiermee ongetwijfeld ook samenhangen, maar dat is door mij persoonlijk niet vast te stellen.daarom zijn objectivetende metingen van belang.

Rienk Harkema (Blaricum, 2019-02-22)

#60

Ik teken omdat ik me zorgen maak over de luchtkwaliteit en heb hinder van geluidsoverlast van de a27

Rob Boef (Blaricum , 2019-02-22)

#62

Ik teken omdat ik geluidsoverlast heb van de A27 en ik maak me zorgen om de uitstoot van veel te veel stikstof, zo dicht bij het Oude Dorp. Verder vind ik het zorgelijk dat de gemeente hier geen enkele verantwoording in wil nemen en maar afwacht!

Monique Kersten (Blaricum, 2019-02-22)

#63

Ik teken omdat ik het eens ben met deze petitie

F Witjas (Blaricum, 2019-02-22)

#70

Niemand hieraan voorbij mag gaan, zonder een heden oplossing, naar tevredenheid van de burger!

Dennis Spilt (Blaricum, 2019-02-22)

#71

De luchtkwaliteit in Nederland en in Blaricum is heel erg slecht door o.a. verkeer en houtkachels.
Dat gaat ten koste van gezondheid en milieu.
kijk op Luchtfonds.nl

Fred Leferink (Blaricum, 2019-02-22)

#72

Absolute onzin dat je dit stuk 130 mag.

Ronald van Dieren (Blaricum, 2019-02-22)

#74

De geluidsoverlast groter is dan tevoren gedacht, het is eigenlijk nooit stil. Daarnaast maak ik mij zorgen over de uitstoot en dus over de gezondheid van alle bewoners van Blaricum.

Madelon Donker (Blaricum, 2019-02-22)

#76

Op z’n minst terug 100 km per uur op de A27!

Carin Francken (Blaricum, 2019-02-22)

#78

Ik teken omdat de A27 steeds drukker is worden en storend goed hoorbaar is. Hiermee ook een toename van fijnstof!

Hans Brölmann (Blaricum, 2019-02-22)

#79

Ik sta helemaal achter deze petitie en hoop dat er heel veel mensen tekenen, zodat al de punten uitgevoerd gaan worden. Heel veel S6 , Edith Westra

Edith Westra (Blaricum, 2019-02-22)

#80

Go green

Isabel Teeuwissen (Blaricum, 2019-02-22)

#83

Het schandalig is dat er 130 gereden mag worden, zo dicht langs de woningen. Dit gaat zeker ten koste van onze gezondheid en rust. Stil asfalt is ook veel beter. Alsmede geluidscherm verder uitbreiden o.a. doortrekken naar de stichtse brug.

Joop Majoor (Huizen, 2019-02-22)

#94

Al jaren zit een geluidsscherm in mijn hoofd. Waarom wij niet en de Bijvanck wel. Het kan hier vresrelijk STINKEN naar uitlaatgassen. Heel veel lawaai als de wind uit het ZO waait

G van Arum (Blaricum, 2019-02-22)

#103

Omdat ik last heb van het verkeerslawaai.

Bas Kooijman (Blaricum, 2019-02-23)

#104

Helemaal eens met de petitie.

Willem Ruys (Blaricum, 2019-02-23)

#108

Ik het hier zeer mee eens ben!

Casper Venema (Blaricum, 2019-02-23)

#112

Het met bovenstaande helemaal eens ben!!

Jacqueline Wouters (Blaricum, 2019-02-23)

#115

ik teken omdat ik schone lucht wil voor mij, mijn familie en vooral voor mijn kleindochter die CF heeft. Tevens vervuilt het meerdere fijnstof de omgeving extra!

Ing Albert Mouissie (Blaricum, 2019-02-23)

#116

Ik teken omdat het uitermate belangrijk is dat we nog een beetje schone lucht kunnen inademen!

Inge Oldewelt (Blaricum, 2019-02-23)

#117

Ik een schone lucht belangrijk voor onze gezondheid vindt

Maarten Roselaar (Blaricum, 2019-02-23)

#118

De geluidsoverlast bij oosten en zuidenwind maakt dat ik mijn slaapkamer raam dicht moet houden. Het fijnstof op de kozijnen is indrukwekkend. Bij mooi weer zit ik niet meer rustig in de tuin s avonds , herrie gaat gewoon door.

Kiek Veenstra (Blaricum, 2019-02-23)

#121

Ik ben het met deze petitie eens

Rudolf Grob (Blaricum , 2019-02-23)

#126

Ik teken omdat ik het er volledig eens ben met de oproep in deze petitie. Hoogste tijd dat de gemeente en/of provincie wat gaat ondernemen.

Paul Francoijs (Blaricum , 2019-02-24)

#129

Alles in huis zwart wordt en mijn longen langzaam slechter worden. En ik dagelijks medicatie nodig heb

Milko van Beek (Eemnes, 2019-02-24)

#132

Ik heb last van het geluid van de a27. Ik sinds de aanleg van de geluidswal juist meer overlast dan voorheen. Waarom start het 130 km/uur tracee niet pas bij de brug? 130 km/uur levert nauwelijks voordelen op en veel meer nadelen.

Deeuwis Rommens (Blaricum , 2019-02-25)

#133

Ook inwoners van Huizen (Vierde Kwadrant) ondervinden bovenmatige hinder van de A27

Rob Van Roon (Huizen, 2019-02-25)

#135

Ik teken omdat wij, vooral bij oostenwind, overlast ervaren van het al maar drukker wordende verkeer op de A27.

Ron Verhoeve (Blaricum, 2019-02-25)

#141

Er ook met een geluidswal thv de blaricummermeent veels te veel lawaai is. Geluidswal korter op de a27 door mogelijke spoorlijn gelijk uit te bannen en daar die wal te plaatsen, stiller asfalt en meer groen om de snelweg heen.

Stefan Van der Mast (Blaricum, 2019-02-26)

#147

Ik woon op 400 meter van de a27 en Ik wil graag gezond blijven. Mijn buurvrouw , die longproblemen heeft, gaat naar Drente om te kunnen ademen. Geen goeie zaak. Kanarie in de kolenmijn .

Pietha Kabalt (Blaricum, 2019-02-26)

#149

Ik teken deze petitie omdat ik graag wil dat er iets tegen de geluidsoverlast op dit deel van de A27 wordt gedaan.

Paul de Valk (Eemnes, 2019-02-27)

#153

Er indedaad een toenamen is van geluidsoverlast !!!
Snelheid terug en een geluidswal zoals die van Blaricummermeent !!!

Rob Mellaart (Blaricum, 2019-02-28)

#154

Ik heb last van het lawaai.

Anneloes Van der Linden (Boaricum, 2019-02-28)

#157

De A27 en A1 overal in het Gooi domineren en de gemeente te weinig doet om haar inwoners tegen de nadelige gevolgen te beschermen.

Erwin Feekes (Blaricum, 2019-03-01)

#158

We moeten af van 130 op snelwegen overal in ons land !

René Van Breemen (Blaricum, 2019-03-01)

#159

Ik teken omdat ik in de Blaricumse bouwvenen woon en weliswaar niet zelf na kan gaan hoe de luchtkwaliteit hier is, maar wel weet dat er nauwelijks iets is tussen de snelweg en onze achtertuin (die richting snelweg is gelegen) en ik mij zeer regelmatig irriteer aan het voortdurende geluid van het verkeer dat 24/7 zo dicht bij ons huis voorbij raast.

Karin Tjin-Blokker (Blaricum, 2019-03-02)

#162

De geluidsoverlast van de snelweg enorm is toegnomen de laatste jaren.

Virginie Kuijer (Blaricum, 2019-03-03)

#165

Ik teken omdat ik mij al jarenlang erger aan het 'gat' in de geluidswal ter hoogte van de benzinepomp waardoor het geluid bij verkeerde wind aan komt rollen over het weiland richting de wijk Bouwvenen.

M. van Ek (Blaricum, 2019-03-06)

#168

ik teken omdat ook in laren de geluidshinder en de luchtvervuiling enorm is

Hans Meijer (laren nh, 2019-03-08)

#170

Ook wij worden gek van de herrie van de A27. Tevens heb ik last van ademhalingsproblemen.

Hanneke Rood (Blaricum, 2019-03-08)

#171

Ik het niet normaal vindt dat ik ‘s nachts met oordoppen in moet slapen vanwege de herrie van de A27. Ook is er veel lawaai afkomstig van de A 27 als ik in mijn tuin zit.

Jacqueline Zuijdervliet (Eemnes, 2019-03-08)

#173

Ik teken omdat ik er vlakbij woon en ik kinderen heb en wil dat zij gezond opgroeien.

Leonie van Midden (Blaricum, 2019-03-08)

#175

Zelfs in de Blaricummer Eng het lawaai van de A27 goed is te hiken.

JGM Puts (Blaricum, 2019-03-08)

#176

De geluid overlast en luchtvervuiling gaat zo langzamerhand alle perken te buiten . Normaal in je tuin zitten is niet meer mogelijk. De schermen op de hoogte van de Byvanck zijn in verhouding met die van de Blaricummermeent veel te laag. Op de hoogte van Blaricummerdorp ontbreken ze helemaal.

Johan van Schaik (Blaricum, 2019-03-08)

#177

De a27 veel te veel lawaai maakt

Henk Steenbeek (Blaricum, 2019-03-08)

#180

Ik teken omdat ik grote geluidshinder ondervind bij Oostenwind en opvallend veel fijnstof in mijn huis aantref. Dat kan niet gezond zijn! Daarom vraag ik dringend om passende maatregelen.

Boudewijn Van der Vlist (Blaricum, 2019-03-08)

#181

Er iets moet gebeuren om de fijnstof uitstoot in te dammen. De snelheid terug brengen naar 100 km. Is daar een goede start voor. Het geluid van de A27 is tot zelfs bij ons aan de Bergweg te horen.

Frans Ruijter (Blaricum, 2019-03-08)

#183

Heb erg veel last van de herrie van het verkeer welke in de Blaricumse Bijvanck (dus niet alleen Blaricums Oude Dorp!) te horen is.

Mieke Muskee-Molenaar (BLARICUM, 2019-03-09)

#184

Ik de leefomgeving van mens, dier en natuur belangrijker vind, dan met 130 km. per uur over de snelweg te willen rijden.

Lia Van Buuren (Blaricum, 2019-03-09)

#186

Ik teken omdat bij oosten- en zuidenwind het verkeersbeleid vrij ernstig is. Het wordt nog extra door het water gedragen.

Lidy Tuerlings (Huizen, 2019-03-09)

#187

Ik teken omdat we veel last hebben van de geluidsoverlast.

Erwin Capitain (Blaricum, 2019-03-09)

#190

Omdat ik het geheel eens ben met deze actie, ook wij hebben veel last van de luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Cees van der Linden (Blaricum, 2019-03-10)

#199

Het naadloos aansluit bij het verkiezingsprogramma van CDA Blaricum.

Els Poolman Simons-Vos (Blaricum, 2019-03-11)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...