IFIC: Wij maken ons zorgen. Nous nous faisons des soucis.

Opmerkingen

#2

ik mij zorgen maak over een mogelijke kwaliteitsuitholling van ons beroep.

Nele Van den Berghe (Sint-Niklaas, 2018-07-19)

#5

Oneerlijke verloning - geen rekening houden met de opleiding klopt niet!

Kyra Thys (Hove, 2018-07-19)

#8

Aankomend loonverlies, sterke achteruitgang van kwaliteit in de psychische gezondheidszorg bij doelgroepen die al zo kwetsbaar zijn. Uiteindelijk inname van functies door lager opgeleiden met als resultaat minder onderbouwde therapie en behandeling.

Sarah Vanheuverzwijn (Ledeberg, 2018-07-19)

#9

Ik teken deze petitie om de toekomst van de GGZ te helpen waarborgen via een waardige erkenning en verloning van alle beroepsgroepen. Ontbrekende functies dienen opgenomen te worden in de IFIC en voldoende gevaloriseerd te worden. Diploma en studies vormen de basis voor een toegewezen functie en dienen de kwalitatieve zorgverlening.
Dank voor het begrip.

JO GOEMANS (Loppem, 2018-07-19)

#18

Ik teken omdat een devaluatie van genoemde functies leidt tot een devaluatie van de gezondheidszorg.

Martine Valembois (Harelbeke, 2018-07-19)

#19

Ik ben zelf voorzitter van het acv openbare diensten van het opzc rekem. Ik zetel zowel in het zorgcomite als de subsector van het acv te Brussel. Ik ben zelf master kinesitherapeut en ben zeer betrokken bij ific. Ik ben van int begin zeer kritisch geweest tov. Ific. Het laatste zorgcomite ben ik zeer boos geworden op onze voorzitter van het zorgcomite en heb deze schandelijke ontwikkeling zelf gehekeld. Ific is een pure besparing en een slag voor ons kinésithérapeuten.

Lieven De Coster (Zutendaal, 2018-07-19)

#24

Ik teken omdat ik al lange tijd vind dat onze job nog steeds ongekend lijkt te zijn en daardoor sterk onderschat wordt. Het frustreert me dat, na een universitaire studie van 5 jaar, er geen navenante verloning is, waar dit voor andere universitairen binnen de sector wel zo is.

Ilse Van Vlem (Mechelen, 2018-07-19)

#30

Wij op dit moment geen plaats hebben binnen het IFIC. Dat het IFIC bij veel functies tekort schiet voor wat inhoud en kwaliteit betreft.

An Pauwels (Minderhout, 2018-07-19)

#34

Ik teken omdat ik me zorgen maak om de toekomst van ons beroep en de zorg in het algemeen.

Ann Heremans (Duffel, 2018-07-20)

#43

Ik teken omdag ikvolledig akkoord ga met de inhoud van de brief . tevens omwille van de ontbrekende functie psychomotorische therapie en dat ik de inhoud van mijn job in geen enkel andere functieclassificatie zie terug komen.

Joanna Lerno (Duffel, 2018-07-20)

#44

ik teken omdat ik niet akkoord met het vooropgestelde IFIC-barema van de Psychomotorisch Therapeut. Er is enkel bewegingstherapeut en Psychomotorisch Therapeut ontbreekt waardoor wij als master in een 14 terechtkomen en zo de kwaliteit van zorg op termijn gaat verslechteren omdat er waarschijnlijk geen masters gaan zijn die 5 jaar gaan studeren om dan als bachelor betaald te worden

fanny peeters (zemst, 2018-07-20)

#45

De functie psychomotorisch therapeut ontbreekt binnen IFIC. Inschaling van psychomotisch therapeuten als bewegingstherapeuten (bachelor) doet onrecht aan hun kennnis en kunde (5 jaar universiteit). Dit zal de kwaliteit in de zorg niet ten goede komen omdat een master niet zal willen werken aan dit barema. Niemand zal dit ook nog willen studieren op termijn (5 jaar unief om dan te werken aan bachelorverloning). Met als gevolg achteruitgang van de kwaliteit van de zorg.

Agnes Estenbergh (Grimbergen, 2018-07-20)

#48

Kwaliteitszorg blijft nodig

Anne Vanheuverzwijn (Bavikhove, 2018-07-20)

#49

Ik teken omdat ik me inderdaad zorgen maak om de toekomst van een mooi beroep, een beroep die een geweldige evolutie heeft gemaakt en kwalitatief sterk is en van zoveel belang voor het algemeen welzijn, fysiek en psychisch van elke mens.

Brenda Vanderbeke (Hoegaarden, 2018-07-20)

#51

Ik het echt n belemmering vind om niet meer van werk te veranderen tenzij met loonverlies

Annelies van Diest (Gent, 2018-07-20)

#57

De seksuoloog bestaat niet in IFIC en de omschrijving van de functie psycholoog strookt absoluut niet met het werk waarvoor ik mij dagelijks inzet.

Jantien Seeuws (Gent, 2018-07-20)

#67

Ik wens een correcte waardering voor de taken die mensen binnen de gezondheidszorg uitvoeren.

Bart Jansen (Lier, 2018-07-21)

#68

Het niet zou mogen zijn dat mensen binnen de zorg minder gaan verdienen op gelijk welke termijn. Voor de gedane studies is onze sector al één van de minst betaalde. Je kan dit wel een beetje bijschalen door weekends en nachten te presteren, dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Luc Tollenaere (TIELT, 2018-07-21)

#73

Ik teken omdat ik master lo en dans- en bewegingstherapeut ben, werk als PMT en de waarde van mijn werk wil blijven voelen oa in de verloning die ik krijg en waar ik recht op heb.

Lies Schoetens (Torhout, 2018-07-21)

#75

Dit onrechtvaardig is. Onwaardige loonverhoudingen tov diploma en takenpakket.

Katrien Van Geel (Bertem, 2018-07-21)

#76

Ik akkoord ga met bovenstaande brief. Bovendien wordt ific in mijn geval aangegrepen om me naar een lagere loonschaal te downgraden terwijl mijn job en -inhoud de zelfde blijven.

Hendrik Van den Fonteyne (Wevelswalestraat 15, Boekhoute, 2018-07-21)

#80

Ik mij verzet tegen mijn functie omschrijving en classificatie binnen IFIC.

Yves Dermonden (Antwerpen, 2018-07-22)

#87

Hoewel het opzet van IFIC nobel is, ontbreken diverse functies (waaronder gespecialiseerd psycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis, academisch muziektherapeut, psychomotorisch therapeut, creatief therapeut). Ook ontbreken een degelijke weging van deze functies en voldoende klasses in alle departementen (waarom is klasse 17 de hoogste klasse in het paramedisch en het psychosociaal departement?). De functiewijzer dient aangepast te worden aan de nuances van psychiatrische zorg en mag niet tot kwaliteits- en loonverlies leiden.

Elke Daelman (Sint-Niklaas, 2018-07-22)

#89

Ik teken omdat ik vind dat het huidige systeem geen goede omschrijving/classificatie biedt voor mijn persoonlijke functie op een gesloten afdeling binnen de psychiatrie.

Myriam Christiaens (Berlaar, 2018-07-23)

#97

de voorgestelde classificatie (bewegingstherapeut) komt niet overeen met de kunde en kwaliteit die een psychomotorisch therapeut te bieden heeft.

sofie vanhaecke (Beernem, 2018-07-23)

#98

Ik teken omdat de inhoudelijke kwaliteit van het werk moet gevrijwaard worden

Lieve Beheydt (Hofstade, 2018-07-23)

#100

Ik teken omdat ik de bezorgdheid voor de toekomst van het beroep van de academische muziektherapeut deel en erken zoals omschreven in deze petitie. Ik zou willen pleiten voor een bescherming en garantie van de kwaliteit van het beroep van academisch muziektherapeut in kader van het classificatiesysteem binnen IFIC vzw, daar dit psychotherapeutisch beroep bijzonder veel impact heeft in de klinische praktijk wanneer het op academisch niveau kan worden beoefend, wat door evidence based onderzoek kan worden bevestigd. Het verlies van kwaliteit van zorg in de toekomst is op dit moment een reëel risico.

Rebecca Olbrechts (Kessel-Lo, 2018-07-23)

#109

Ik teken omdat de functieomschrijving van psychomotorisch therapeut ontbreekt en alsook de functie van vakgroepverantwoordelijke PMT. Dit zou op gelijk niveau van pscyholoog moeten ingeschaald worden.

Herman Moens (Wiekvorst, 2018-07-23)

#111

Ik vrees een kwalitatieve verschraling van het zorgaanbod in de toekomst indien IFIC niet ge-updated wordt en de nieuwere beroepsgroepen (zoals PMT) geen plaats krijgen in dit systeem

Ann Baillieul (Gent, 2018-07-23)

#114

Geen verschraling van kwaliteit A.U.B.!

Tine Willem (Brugge, 2018-07-24)

#115

Een psychomotorische therapeut is een kinesitherapeut die gespecialiseerd is in de geestelijke gezondheidszorg. Via lichamelijke, motor-cognitieve en socio-affectieve elementen in de therapie willen we de mentale gezondheid van mensen helpen versterken. En dit duidt op zijn minst enkel op beweging. Vergelijk het met een zelfstandige kinesitherapeut die een sportletsel dient te revalideren. De behandeling in de beginfase komt niet overeen met de behandeling in de eindfase. Het is een opbouwend proces met verschillende componenten. Zo is ook beweging een component, voor zowel een zelfstandige kinesitherapeut als een psychomotorische therapeut.
Stel dat we het brein kunnen zien als een spier dat moet worden gerevalideerd, worden we dan wel in de juiste classificatie geplaatst?
Voor mij gaat het in de eerste plaats niet om de correcte verloning, maar om het respect en erkenning dat ik mis door deze wijziging in functieclassificatie van de psychomotorische therapeuten. Zo vraagt een mens zich af of men effectief moeite heeft gedaan om de juiste functie bij de juiste classificatie te zetten.

Bo Eertmans (3770, 2018-07-24)

#121

Ik teken omdat er anders geen nieuwe collega's meer zullen te vinden zijn met de juiste opleiding
die toch 5 à 6 jaar bedraagt en enkel maar op licentieniveau kan

Paul Gistelinck (9051 Gent, 2018-07-24)

#124

De lonen worden nu geconsolideerd op A1 nivo, terwijl de kwaliteit vereist dat de opleiding over opgetrokken werden tot licentiaatsnivo. Er wordt helemaal geen rekening gehouden met bijscholingen en extraopleidingen.

Jan Warrinnier (Mechelen, 2018-07-25)

#126

omdat ik het belangrijk vind dat om verloond te worden naar werken en genoten opleiding teneinde voldoende kwaliteitsvol werk te kunnen leveren.

Hanne Fransen (Deurne, 2018-07-25)

#130

Ik me zorgen maak en dit systeem een aanfluiting is naar ' loon naar werk'.

Gizella Smet (Hoboken, 2018-07-25)

#149

ik teken om verbetering en waarderen van zelfstandig uitvoeren van echo cyclo ergospiro en holteranalyse

Frieda Martens (leuven, 2018-07-28)

#150

Ik vind dat de werknemers meer rusttijden moeten krijgen, vanaf 50 jaar geen nachtdiensten meer!

Sylvia Vandeursen (Hombeek, 2018-07-28)

#151

Ik teken omdat het beroepsprofiel van creatief therapeut/dramatherapeut niet is opgenomen in het Ific beroepsregister en ik, alsook mijn collega's, nu onder ontbrekende functie vallen. Daarom teken ik opdat we erkend en beschermd worden inhetgeen we doen. Dit om de kwaliteit te waarborgen en het beroep creatief therapeut/dramatherapeut op te nemen in het register.

Thibaut Welkenhuyzen (Lanaken, 2018-07-30)

#153

Functieomschrijving voldoet niet aan de werkelijke jobinhoud en expertise die nodig is om deze opdracht kwaliteits- en gewetensvol uit te voeren.

Christel Janssens (Putte, 2018-07-30)

#159

Ik volledig onderschrijf wat deze brief aanhaalt

Elisa Baert (Brugge, 2018-08-01)

#164

de informatie in IFIC over de beroepsgroep van spiritueel begeleiders verouderd is en pleit voor een grondige herziening en het ernstig nemen van de interdisciplinariteit in de zorg

anne vandenhoeck (Leuven, 2018-08-03)

#165

Uit solidariteit

Pieter Pauwels (Sint-Niklaas, 2018-08-04)

#166

Ik teken omsat ik bezorgd ben om erkenning van professionaliteit en om de toekomst van kwaliteitsvolle spirituele zorgverlening aan kwetsbare mensen. Een academische opeiding strekt hier tot aanbeveling!

Katrien Cornette (Lovenjoel, 2018-08-04)

#168

ik mij helemaal achter de argumentatie van deze petitie
schaar.

george fleere (Deurne (Antwerpen), 2018-08-04)

#172

ik teken omdat de toekomst van mijn pastorale collega's me dierbaar is.

Chris (Maria-Christina) Adriaenssens (WIJNEGEM, 2018-08-05)

#173

Ik onderteken dit document omdat ik de functie omschrijving niet volledig vind en de functie titel te nauw.

Greta Janssens (Leefdaal, 2018-08-06)

#182

Als Beroepsvereniging voor Zorgpastores ondertekenen we deze petitie omdat ze onze bezorgdheden ivm IFIC weergeeft.
We hopen dat we als gesprekspartner gehoord zullen worden in de onderhoudsfase.

Beroepsvereniging voor Zorgpastores (Brussel, 2018-08-06)

#185

ik mij inderdaad zorgen maak om wat in de petitie beschreven wordt!

Rita Kinet (Bredene, 2018-08-07)

#186

Ik teken omdat ons beroep waardevol en levensnoodzakelijk is en gewaardeerd kan blijven worden. Dit voor de kwetsbare mensen en ook voor de toekomst. Dat jonge mensen gemotiveerd blijven om voor deze opdracht te durven kiezen.

Tania Coene (Diksmuide, 2018-08-07)

#190

ik teken omdat ik mij ongerust maak over de impact van het IFIC barema op alle levensbeschouwelijke zorgverleners. Velen zitten vanaf nu 'vast' in hun job omdat veranderen loonverlies zal betekenen. Daarbovenop zal het moeilijker worden nieuwe bekwame pastores aan te werven. Dat komt de zorg aan de patiënten niet ten goede!

Filip Vermeire (Leuven, 2018-08-07)

#192

Ik teken omdat ik me zorgen maak over het financieel verlies dat ervaren pastores gaan hebben waardoor ze niet meer van job veranderen als ze uitgeblust geraken op een bepaalde werkplek.
Ook omwille van het feit dat ik de vergelijking met psychologen, ook universitair opgeleide mensen in de begeleiding van patiënten niet kloppen vindt. Er wordt een zelfde begeleidingscompetentie/ een zelfde capaciteit in het geven van vorming vereist. Maar daarnaast draaien we permanent wachten, waarbij het grotendeels gaat om sterk emotionele crisismomenten, daarnaast is er het weekendwerk, en toch is er een behoorlijk verschil in verloning in het nadeel van de zingevingsbegeleider/pastor, wat ik ervaar als niet correct.

Ria (Maria) Cokelaere (Korbeek-Lo, 2018-08-07)

#195

Ik het beroep van spiritueel zorgverlener/pastor belangrijk vind als een van de schakels binnen een kwalitatieve zorgverlening.

Jeannette van den Biggelaar (Oud-Heverlee, 2018-08-07)

#197

Ik teken omdat ik de stappen die de beroepsvereniging onderneemt om recht te doen aan een correcte verloning overeenstemmend met de effectieve taken die we uitvoeren tenvolle ondersteun!

HIlde Van den Berghe (Gent, 2018-08-07)