Vroedvrouwen zeggen neen tegen onderscheid tussen vroedvrouwen in de nieuwe functieclassificatie van IFIC!

Opmerkingen

#1

Ik teken omdat ik niet akkoord ben met de opgestelde niveaus 14 en 15. Een vroedvrouw met al haar competenties, waar zij ook werkt, dient gerespecteerd te worden als vroedvrouw - de verantwoordelijkheden zijn van eenzelfde niveau en alle vroedvrouwen dienen in niveau 15 opgenomen te worden. We vragen met drang een herziening om dit in alle correctheid te behandelen.

Marlene Reyns (De Klinge, 2018-06-13)

#3

Ik teken omdat ik vind dat alle vroedvrouwen gelijk gesteld moeten worden aan dezelfde categorie, nl cat 15!

Eline Valckx (Sint-niklaas, 2018-06-13)

#7

Ik teken omdat elke vroedvrouw een volwaardige vroedvrouw is. Eenieder met zijn/haar specialisaties, maar wel op alle vlakken volwaardig vroedvrouw. Niet maar een stukje hier of daar...

Ine Noël (Houthalen, 2018-06-13)

#12

Ik teken omdat ik vind dat dit discriminatie is tussen collega’s die wel en niet verloskamer doen. Ific 14 is een beschrijving van een kraamverzorgster en NIET van een vriedvrouw

Lut Huysman (Stekene, 2018-06-13)

#14

Vroedvrouwen hebben een medische bevoegdheid, in al hun domeinen.

Katrien De Wilde (Sint-Niklaas, 2018-06-13)

#19

De verloning op deze manier ongenoegen met zich meebrengt binnen een team vroedvrouwen!

Cindy Mattens (Oevel , 2018-06-13)

#21

Ik teken tegen een verdeling van bevoegdheden, taken en verloning van de vroedvrouw.

Lieve Stevens (Brasschaat, 2018-06-13)

#25

Elke vroedvrouw, ongeacht waar ze werkt dezelfde waardevolle job uitvoerde. Ongeacht of dit in de thuiszorg, de Materniteit, de verloskamer, raadpleging, neonatologie,... is. Wij streven als vroedvrouw voor gelijkheid in de rechten van zwangeren en pas bevallen moeders. Dan willen we dit als vroedvrouw ook. Erkenning dat we allemaal gelijkwaardig werk doen!!!

Leen Van Elsen (Herentals, 2018-06-13)

#35

Geen ongelijkwaardigheid creëren binnen eenzelfde beroepsorganisatie. Gaat alleen voor spanningen en meer hiërarchie zorgen.

Sara De Houwer (Tienen, 2018-06-13)

#37

Ik teken omdat ik vind dat elke vroedvrouw als gelijkwaardig moet worden gezien, waar ze ook tewerkgesteld is!

Hilde Sleeckx (Meulebeke, 2018-06-13)

#39

Ik teken omdat ik niet akkoord ga met de voorgestelde classificatie. Elke vroedvrouw is evenwaardig.

Tineke Geeraerts (Mol, 2018-06-13)

#40

Ik als vroedvrouw werkzaam op de grootste materniteit van Vlaanderen fier ben op mijn werk en mijn inbreng enorm belangrijk is voor de eerste stappen van een nieuw mens en zelfredzaamheide van de ouders!

Marita Meert (Lelielaan 3, Breendonk, 2018-06-13)

#45

Er geen verschil mag zijn binnen een team. Dit geeft enkel maar onrust. We zijn tenslotte allemaal afgestudeerd als vroedvrouw.

Evi Hoeykens (Brecht, 2018-06-13)

#46

Omdat ik zelf als vroedvrouw werk op de materniteit in gza St Augustinus waar er ook een onderscheid wordt gemaakt in de functieclassificaties onder de vroedvrouwen!! Hetzelfde diploma = hetzelfde loon

Vicky Van Geirt (Deurne, 2018-06-13)

#48

Ik niet akkoord ga dat er een onderscheid gemaakt wordt.

Dorien Louette (Gingelom, 2018-06-13)

#50

Elke vroedvrouw, ongeacht waar ze tewerk gesteld is, heeft hetzelfde diploma behaald. De verloning zou daarom zonder onderscheid naar dienst moeten gebeuren. Op zich kan men op kraamafdeling ook geconfronteerd worden met postpartumbloeding, trombose enz. welke voor de cliënt levensbedreigend kunnen zijn en een adequaat optreden van de vroedvrouw vergen. Er is bijgevolg incorrect om een onderscheid in verloning te maken.

Gerd Christoffersen (Bonheiden, 2018-06-13)

#51

We hetzelfd diploma hebben, we allemaal evenveel vroedvrouw zijn en we daar ook naar mogen betaald worden. Onderscheid zorgt voor minder solidariteit en dat is zonde!

Astrid Berwouts (Gent, 2018-06-13)

#53

Wij vroedvrouwen dezelfde opleiding genoten hebben en moeten steeds overal inzetbaar moeten zijn. Dus onderscheid maken op basis van de plaats van tewerkstelling is overbodig. Iedereen verdient evenveel respect!

Liesbeth Simon (Affligem, 2018-06-13)

#54

Als vroedvrouw worden we verondersteld overal inzetbaar te zijn! Ik vind dat er GEEN onderscheid mag gemaakt worden! Wij zijn ALLEN vroedvrouwen met dezelfde competenties en bevoegdheden.Velen kiezen er ook niet voor om niet op het verloskwartier te staan!

Evelyne Vande Putte (Zeveneken, 2018-06-13)

#55

hetzelfde diploma = hetzelfde loon= Looncategorie 15!!! Een vroedvrouw heeft een hele grote verantwoordelijkheid in haar job zowel in het ziekenhuis als in thuiszorg.

Sigrid De Beckker (Edegem, 2018-06-13)

#58

Het is niet eerlijk. Iedere vroedvrouw eender waar ze werkt is vroedvrouw in hart en nieren en moet verschillende functies uitoefenen en hier voor betaald worden!

Ann Van Mele (Bazel, 2018-06-13)

#60

Ik een vroedvrouw ben en alle vroedvrouwen gelijk zijn!

Anneke Boelens (Assenede, 2018-06-13)

#63

Ik teken omdat alle competenties belangrijk zijn. Zowel prenatale diagnostiek, verloskamer, als postpartum / borstvoedingsbegeleiding

Ingrid Schmit (Kapelle op Den bos, 2018-06-13)

#66

Alle vroedvrouwen gelijk zijn

Saskia Duyssens (Sint truiden, 2018-06-13)

#74

er door onderbestaffing vaak van dienst gewisseld wordt - vrvren op neo of materniteit moeten in de realiteit inspringen op het verloskwartier.

Frouwkje Denoo (Antwerpen, 2018-06-13)

#80

vroedvrouwen dienen uniform geclassificeerd te worden.

Els Peers (Nieuwerkerken, 2018-06-13)

#82

Ik teken omdat we medisch geschoold zijn om moeder kind zorg zowel pre- per - en postnataal te ondersteunen en door te verwijzen indien nodig.

Tamara Van Overmeire (Koolskamp, 2018-06-13)

#84

Ik teken omdat vroedvrouwen allemaal een medische bevoegdheid hebben binnen de fysiologie ongeacht de plaats, waar men tewerkgesteld is.

Hilde Curinckx (Balen, 2018-06-13)

#86

Elke vroedvrouw op elke plaats betekenisvol kan zijn.Niet enkel als de fysieke gezondheid in gevaar is maar ook het mentaal psycho emotioneel welbevinden heeft impact op een vrouwenleven en het gezin rond haar. Ook dit vraag kennis en kunde en de belasting voor de vroedvrouw in hierin niet te onderschatten.

veerle decorte (kapellen, 2018-06-13)

#88

Iedere vroedvrouw doet haar taken wat in ieders beroepsprofiel staat beschrijven. Wat een 'vroedvrouw postpartum' doet valt volledig in de beschrijving van cat.15 'vroedvrouw'!

Kim Geybels (Zonhoven, 2018-06-13)

#89

Gelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn een must. In elke vroedvrouw heeft op een andere manier haar verantwoordelijkheid te dragen.

Lore Ramon (Meneen, 2018-06-13)

#90

ik teken omdat ik het als zelfstandig vroedvrouw in bijberoep en momenteel werkzaam als thuisverpleegk. niet eens ben dat er een onderscheid gemaakt wordt afhankelijk van de dienst waar ze werkt. Ook op de kraamafdeling worden zwangere vrouwen met complicaties opgenomen waarbij je als vroedvrouw, hier werkzaam, over de geschikte competenties moet bezitten om te kunnen observeren, ingrijpen en doorverwijzen wanneer nodig en zo zijn er nog talrijke voorbeelden.... 22 jaar lang werkte ik op Verloskwartier en Materniteit, afwisselend. Tot welke classificatie behoorde ik dan?

Sabine Van Peteghem (Zottegem, 2018-06-13)

#93

Ook in het ZH waar ik wordt tewerkgesteld wordt onderscheid gemaakt! Dit vinden wij niet kunnen!

Carine Rigole (Bellem, 2018-06-13)

#103

Ik teken omdat ik vind dat er geen onderscheid mag gemaakt worden onder de vroedvrouwen ze doen allemaal hetzelfde werk

marie-jeanne jans (Zele, 2018-06-13)

#104

Ik als vroedvrouw van de materniteit recht hebt op categorie 15

Josefien Demeester (Leuven, 2018-06-13)

#106

Ik teken opdat wij als vroedvrouw werkzaam in de mobiele worden ingezet op de kraamafdeling en pediatrie en wij op de kraamafdeling alles moeten kennen en kunnen en moeten kunnen inspringen bij zwangeren, monitoring, doodgeboorten en situaties van drukte en nood in de verloskamer. Ik heb de punten vergeleken en in minstens 45 van de 52 punten komen we overeen met klassificatie 15! Dit is bijna 90 %. We moeten wel collegiaal zijn en alles kunnen en kennen en bijscholingen volgen maar als het erop aankomt dan vangen we bot en zijn we geen vroedvrouw meer !

Martine Geraerts (Peer, 2018-06-13)

#108

eens vroedvrouw altijd vroedvrouw! door samen te werken staan we sterk! ook op kraamafdeling en neonatologie hebben we onze verantwoordelijkheid !

Inge Depaepe (dendermonde, 2018-06-13)

#110

Ik zelf vroedvrouw ben en hier helemaal niet mee akkoord ben!

Jana Meiresonne (Wondelgem, 2018-06-13)

#119

Dit is een oneerlijk systeem. Het is onbegrijpelijk dat er een onderscheid gemaakt wordt onder de vroedvrouwen!

Helen Vermeulen (Zele, 2018-06-13)

#124

Ik teken omdat ik vind dat alle vroedvrouwen gelijk zijn en hard werken! Vroedvrouw in hart en nieren

Sanne Peeters (Deurne, 2018-06-13)

#125

Ik teken dit om mijn toekomstige jonge collega's die op postpartum starten de juiste classificatie te geven.

Katrien Vermeire (laarne, 2018-06-13)

#126

Onrechtvaardig! Ze werken al hard genoeg en in vergelijking met de buurlanden krijgen ze al veeeel minder

Sven Silon (Gent, 2018-06-13)

#130

Iedereen gelijkgestemd moet zijn.
Zelfde studies =zelfde loon

Geoffrey Lambert (Meulebeke, 2018-06-13)

#132

Ik ben tewerkgesteld als Vroedvrouw op een consultatie dienst. Ik zie als Vroedvrouw zwangere vrouwen, geef info , doe controles, neem kweekjes af, beluister harttonen ... Daarnaast zie ik de mama ‘s op postpartumcontrole terug. Ik oefen mijn beroep als vroedvrouw uit !

Dominique Van Neder (Ronse, 2018-06-13)

#136

De functie beschrijving van vroedvrouw postpartum eerder om te janken vindt

Ilse Christiaens (Sint Truiden , 2018-06-13)

#141

Discriminatie tussen de vroedvrouwen, we zijn allemaal gelijk!
Iemand die werkt op neo heeft zelfs geen plaats in de ific. Alleen nicu valt onder cat. 15. Wat met n*

Ellen De Rycke (Sint-lievens-Houtem, 2018-06-13)

#143

Een vroedvrouw eender welke werkplek evenveel moet verdienen!

Kristien Hermans (Putte, 2018-06-13)

#148

Eenmaal Vroedvrouw, blijf je Vroedvrouw, of je nu dagelijks op verliskwartier werkt of de patiënten verzorgt op de materniteit!

Caroline Devroe (Brussel, 2018-06-13)

#155

Wij zijn één team! Elk met zijn eigen kwaliteiten! Samen zorgen we voor iedere patiënt die op onze afdeling komt. Waarom dan onderscheiden?

Truus Eggermont (Hamme, 2018-06-13)

#156

Gelijkheid!!

Mieke VH (Temse, 2018-06-13)

#160

De inbreng en de competentie van de vv is even belangrijk, ongeacht op welk moment van de zwangerschap, bevalling of post partum ze zorgen verleent. De beroepskwalificaties en de professionaliteit zijn in elk domein even belangrijk en nodig! Dus overal een gelijke verloning.

Chris Zelderloo (Dilbeek, 2018-06-13)

#163

ik teken mee omdat de functieomschriivingen niet klopt, het de samenwerking tussen de vroedvrouwen niet bevorderd

Wim moerman (Oostakker, 2018-06-13)

#164

Ik teken omdat er geen klatificatie kan bestaan in het laten geboren worden van jonge mensen. Op eender welk niveau is de verzorging en opvolging zeer strikt en uiterst belangrijk. Laat ons niet afglijden naar klasse verzorging aub. Dat waren toch alleen maar middeleeuwse toestanden. VROEDVROUW zijn zit in je hart dat ben je en dat blijf je op welk niveau dan ook. Of moeten we echt gaan geloven dat de mensheid dommer wordt.

Patrick Baert (Koksijde, 2018-06-13)

#169

Ik teken omdat we inderdaad onder geclassificeerd worden. ik werk voor 80% op verloskamer en krijg toch de functieclassificatie vroedvrouw postpartum. Ik vind ook dat er geen onderscheid moet gemaakt worden. het leidt tot rivaliteit

Lidwina Oorts (Vremde, 2018-06-13)

#175

Beste, ik teken deze petitie omdat ik niet akkoord ben met de nieuwe functieclassificatie voor vroedvrouwen. Ik kan me niet vinden in het onderscheid tussen de verschillende specialiteiten. Wij werken op 1 geïntegreerde dienst materniteit, neonatale en verloskamer. Het is onmogelijk om deze diensten op te splitsen aangezien we continue samenwerken met elkaar. Zowel piekmomenten op verloskamer als op materniteit worden opgelost door continue samenwerking. Het zou spijtig zijn om deze samenwerking op de helling te zetten. De enkele vroedvrouwen die niet op de verloskamer werkzaam zijn, zijn hiertoe verplicht door zwangerschapsrust of zien geen andere mogelijkheid bij terugkomst na ziekte of burn-out. Deze situatie is meestal tijdelijk maar kan soms wel enkele jaren aanhouden.
Ik herken me ook niet in het onderscheid tussen verloskamer en materniteit omdat ze erg specifieke diensten zijn. Deze diensten worden niet zonder reden bemand door vroedvrouwen en niet meer door verpleegkundigen (uitdoofbeleid). Daarenboven hebben we ook een medische verantwoordelijkheid en zijn we burgerlijk aansprakelijk. Op materniteit zijn ook risico-zwangeren gehospitaliseerd waarbij wij de goede opvolging van moeder en kind garanderen. Het tijdig doorverwijzen naar verloskamer voor een eventuele premature bevalling valt ook onder onze verantwoordelijkheid. Ook urgente situaties zoals een post-partum bloedingen vallen onder onze verantwoordelijkheid. Onze deelname aan het BFHI maakt ook dat we meer specifieke competenties in verband met borstvoeden, zoals manueel en electrisch kolven en continue ondersteuning van de borstvoeding intensief toepassen. De pediatrische verpleegkundigen van Neonatologie en pediatrie voelen zich niet voldoende opgeleid om een zieke collega op materniteit en verloskamer te vervangen. Aan de hand van deze argumenten zou ik willen pleiten voor alle vroedvrouwen die momenteel hun job met hart en ziel uitoefenen om in categorie 15 geplaatst te worden.

Colpaert Els (Mechelen, 2018-06-13)

#176

Dit gewoonweg niet kan!!!!

Nance De Maertelaere (Hamme, 2018-06-13)

#183

Niet akkoord ga als vroedvrouw met de nieuwe functieclassificaties.

Gaëlle Desmet (gent, 2018-06-13)

#188

Er geen onderscheid hoort te zijn. We genoten allemaal dezelfde opleiding, delen dezelfde verantwoordelijkheid, ongeacht de plaats waar we werken.

Inge Geebelen (Geel, 2018-06-13)

#190

Als vroedvrouw opgeleid ben ik alle facetten van het vroedkundig beroep, net als al mijn collega's. en wij steeds, waar we ook terecht komen, ons beroep zo volledig mogelijk en optimaal mogelijk moeten kunnen uitoefenen.

Els Vereecken (Essen, 2018-06-13)

#191

Ik ook zelf onderverdeeld werd in cat.14 en heel wat meer uitvoerende taken heb. Daarbij vindt ik het geheel ongepast dat vroedvrouwen onderverdeeld moeten worden in categorieën!

Lise Dullaerts (Haaltert, 2018-06-13)

#199

ik ben niet akkoord met de functieclassificatie van IFIC

Annick Palfliet (Oostakker, 2018-06-13)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...