Nederlandstalig literatuuronderwijs in de minor moet blijven bestaan

Opmerkingen

#2

Ik teken omdat je moedertaal de enige taal is waarin je écht vrij kunt bewegen als je iets wilt zeggen óver die moedertaal

Anne Oevermans (Utrecht, 2018-05-31)

#17

... ik het belangrijk vind dat Nederlandstalig literatuuronderwijs op het hoogste niveau in de minor beschikbaar is en blijft!

Mirthe van Veen (Harderwijk, 2018-05-31)

#22

Ik teken omdat het snijden in de geesteswetenschappen ondertussen al te bizarre vormen heeft aangenomen en kernvragen als 'wat betékent het nu mens te zijn' daarmee van tafel worden geveegd vanuit gedachten dat kennis over dat menszijn zich zou kunnen beperken tot natuurwetenschappelijke of economische waarnemingen. Niet alleen onwaar, maar ook misleidend en verbloemend een (politieke) ideologie die het reduceren van leven (tot cel, tot product, tot kritiekloos deel van een systeem) voor ogen heeft. Het bestuderen van cultuurproducten uit eigen taalgebied is een essentieel onderdeel in de bestrijding van deze megalomane gedachtegang.

Henk Vogel (Utrecht, 2018-05-31)

#23

Specialiseren in Nederlandse literatuur in het Nederlands is straks geen mogelijkheid meer, terwijl het bestuderen van literatuur in de moedertaal op wetenschappelijk niveau wat mij betreft een vereiste is voor het voortbestaan van een belangrijk deel van ons nationaal cultureel erfgoed. Met het verdwijnen van inmiddels drie (!) minoren in het genoemde vakgebied is dit in mijn ogen een onwenselijke verschraling van het onderwijsaanbod van Geesteswetenschappen aan de UU.

Katelijn Verweij (Utrecht, 2018-05-31)

#25

Ik teken omdat dit de zoveelste nekslag is voor Nederlandstalig literatuuronderwijs. Dat kan en mag niet langer.

Alie Lassche (Utrecht, 2018-05-31)

#49

Nederlandstalig onderwijsaanbod moet behouden blijven aan de universiteiten

Lotte Jensen (Elst, 2018-06-01)

#52

Ik teken omdat het ontzettend belangrijk is om studenten Nederlandstalige minors aan te blijven bieden, anders verdwijnt het Nederlands straks als vaktaal. Al dat Engels in het onderwijs is enorm aan het doorslaan. Het is vreselijk zonde dat straks zelfs vakken die over Nederlandse cultuur en literatuur gaan niet meer gevolgd kunnen worden in de eigen taal... We moeten trots zijn op onze taal en op het cultureel en literair erfgoed dat hierbij hoort!

Naomi van Manen (Utrecht, 2018-06-01)

#54

Ik teken omdat, precies zoals in de petitie vermeld staat, je als student recht zou moeten hebben op literatuuronderwijs in de eigen landstaal op het hoogste niveau in de minor. Ik vul dit echter aan met het recht dat je als student sowieso zou moeten hebben, ongeacht of je Nederlands studeert of iets anders.

Ik heb het 'privilege' gehad om een Nederlandstalige literaire minor te kunnen volgen op het hoogste niveau, namelijk 'Grote werken uit de literatuur'. Toekomstige studenten hebben deze mogelijkheid niet meer.

Esther de Haas (Utrecht, 2018-06-01)

#80

Ik teken omdat ik tegen de verarming van geesteswetenschappenstudies ben. De keuze voor bachelorstudenten die een geesteswetenschappenstudie doen is al veel te mager.

Rens van Hoogdalem (Utrecht, 2018-06-07)

#106

Ik teken omdat ik zelf letterkunde studeerde binnen de bachelor Nederlands en het belangrijk vind dat Nederlandse literatuur óók via Nederlandse taal benaderd kan worden.

Gerlien Spijkerboer (Zeist, 2018-09-04)

#111

Ik heb belangrijk vind dat de Nederlandse literatuur nog onderwezen wordt. Dat tweede graads docenten al niks meer over de literatuur leren is te absurd voor worden. Als dit bij eerste grazers gebeurt die zich dus niet meer kunnen verdiepen, dan is het hek helemaal van de dam.

Daphne van Esch (Rotterdam , 2018-10-21)

#113

De liefde voor taal en literatuur moet in diezelfde taal kunnen worden overgedragen. Dat is wat ik probeer op de middelbare school waar ik Nederlands geef. Het is toch absurd dat je kennis zou moeten nemen van Nederlandse teksten in het Engels? Ik heb met veel plezier Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Dit moet voor iedereen mogelijk blijven!

Marian Kleverkamp (Utrecht, 2018-10-21)

#117

Oud-student NT&C

Ilse Rosielle (Montfoort, 2018-10-22)

#119

Ik teken omdat ik jullie mening en argumenten deel.

Daarnaast wil ik jullie (de student-leden van de OC) complimenteren voor jullie strijdvaardigheid.

Annelies Edelman (Asten, 2018-10-22)

#128

Is gewoon niet nodig.

Margriet Van Overbeek (Rotterdam, 2018-10-22)

#133

Ik het belang van onderwijs in het Nederlands (zeker over Nederlandse literatuur) hoog acht.

Sander Bax (Utrecht, 2018-10-22)

#137

Ik teken omdat ik vind dat nederlandstalig literatuuronderwijs moet blijven

Conny Maranus (Oostkapelle, 2018-10-22)

#139

Ik teken omdat je als student Nederlandse Taal en Cultuur in de taal van je eigen vakgebied moet kunnen studeren.

Daphne Ensink-Dost (Vleuten, 2018-10-22)

#148

Ik teken omdat je je in je moedertaal het beste kunt uitdrukken en omdat de Nederlandse literatuur in haar oorspronkelijke taal de moeite waard is. En omdat zelfs hier in Debrecen studenten Nederlandstalige literatuurcolleges krijgen. Waarom dan niet in Utrecht?

Annyke de Jong (Debrecen, 2018-10-22)

#172

Ik teken omdat ik zelf iets met Nederlandse letterkunde wil gaan doen en ik zou het super zonde zijn als deze minor zou verdwijnen

C van Toorn (Tiel, 2018-10-22)

#183

Nederlands doceer je in je Moerstaal;
NEDERLANDS!!!!
Basta

Wally Soute (Bergharen , 2018-10-23)

#186

Ik tegenwoordig student Nederlands ben en het onwijs zonde zou zijn als deze studie verdwijnt

Judith Gerrits (Hilversum, 2018-10-23)

#188

De Nederlandse taal bescherming verdient!

Janet Kooren (Tiel, 2018-10-23)

#193

ik teken omdat Nederlandse taal, en ook de ideologie onlosmakelijk verbonden zijn met het cultuurgoed van het land waarin we leven. Het Engels sluipt overal in, maar taal is zo belangrijk dat het essentieel is dat zoveel mogelijk mensen zich behoorlijk kunnen uitdrukken in die taal. Neem je daar steeds stukjes van weg, dan kan je buitenlanders eigenlijk niet verplichten om Nederlands te leren: je geeft zelf al aan dat het voor onderwijs niet geschikt is. Dat mag toch niet gebeuren

Hanneke van Hogezand (Amsterdam, 2018-10-24)

#195

Ik ben Neerlandica.

Marta Bigus (Rijsel, 2018-10-24)