Pleidooi tegen een apart BIG-register voor orthopedagogen

Opmerkingen

#11

De geschiedenis van de psychologie en pedagogie laat zien dat van psychologie afgesplitste klinische praktijken in aanpalende 'wetenschappen' zoals orthopedagogiek voor wat betreft de wetenschappelijke backing hoofdzakelijk gevoed worden door de psycholgie en niet door de pedagogie. Dat maakt een apart register geheel overbodig.

(Nijmegen, 2018-01-08)

#18

Ik teken omdat het voor alle orthopedagogen al mogelijk is om GZ-psycholoog te worden. Dat is HET basisberoep binnen de GGZ en dat moet ook zo blijven. De meeste burgers begrijpen er al niet veel van en we moeten het niet nog complexer maken.

(Breda, 2018-01-10)

#21

Ik ben voor het pleidooi en daarmee tegen verdere onnodige versplintering van het veld

(Groningen, 2018-01-12)

#25

Dit is een zeer overbodig voorstel, waarbij er wel complexiteit wordt toegevoegd aan het beroepenhuis, maar geen toegevoegde waarde

(Maastricht, 2018-01-14)

#27

Orthopedagogen er gewoon bij horen onder de algemene vlag van GZ-psycholoog. We moeten niet meer versplinteren.

(Voorschoten, 2018-01-14)

#30

er is al een plek in de wet-BIG, artikel 3 dus wordt niemand gedupeerd en is er sprake van kwaliteitsbewaking

(Voorschoten, 2018-01-14)

#31

Een extra basisberoep is overbodig en verwarrend. Zeer onwenselijk.

(Terheijden, 2018-01-14)

#32

Ik teken omdat ik een absolute voorstander ben van een eenduidig beroepen gebouw. Weer een BIG beroep erbij maakt het nog meer onoverzichtelijker. Het valt niet meer uit leggen .

(Hierden, 2018-01-14)

#34

Ik teken omdat ik voor helderheid en overzichtelijkheid ben in de psy-BIG beroepen en tegen versnippering.

(Bilthoven, 2018-01-14)

#42

Ben het eens met de 8 redenen om het niet te doen. Ben sterk voorstander van het makkelijker maken van de instroom tot de gz-opleiding voor orthopedagogen.

(Best, 2018-01-15)

#49

Niet nog meer versplintering

(arnhem, 2018-01-15)

#52

Ik deel de argumenten.

(Amsterdam, 2018-01-15)

#53

Ik teken omdat ik het eens ben met de argumenten.

(Lent, 2018-01-15)

#57

Ik teken omdat ik de 8 redenen om dit niet te doen volledig onderschrijf.

(Nijmegen, 2018-01-15)

#58

Zie 8 redenen....!

(Oosterbeek, 2018-01-15)

#60

Ik ben het eens met de genoemde 8 argumenten

(Amsterdam, 2018-01-15)

#62

De beroepsgroep orthopedagogen en (kinder en jeugd)psychologen die academisch opgeleid is en een 2-jarige postacademische vervolgopleiding heeft gevolgd, werken gelijkwaardig en in de praktijk nagenoeg gelijkvormig. Het schept verwarring om verschillende BIG registers te hanteren. Deze registers zijn onvoldoende onderscheidend van elkaar. Een pleidooi voor opname van zowel orthopedagoog-generalisten (NVO) als kinder-en jeugd psychologen (NIP) in het BIG register onder de noemer van GZ psycholoog!

(Amersfoort, 2018-01-16)

#67

Er ontbreekt heldere, aan criteria vanuit de Wet BIG ontleende, toetsing.
Bij goedkeuren maakt de Minister zich zelf schuldig aan een onhelder onderscheid tussen beroepen en deskundigheidsgebieden in de Wet BIG, en daarmee voor de patiënt; druist daarmee tegen de uitgangspunten in.

(Harmelen, 2018-01-16)

#68

Ik onderschrijf de argumenten

(Bergen NH, 2018-01-16)

#70

Ik teken omdat orthopedagogen al een plaats hebben in de wet-BIG. Dit voorstel leidt enkel tot vertroebeling.

(Maastricht, 2018-01-17)

#76

Helder betoog. Stop verdere versplintering en ondoorzichtigheid: één basisberoep voor gedragswetenschappers in de gezondheidszorg.

(Utrecht, 2018-01-19)

#77

Voorkomen van verdere versplintering, het NIP is in het verleden al veel te coulant geweest voor pedagogen. Zuiverheid en specifieke deskundigheid, het "specifiek eigene " van ons beroep dient bewaakt te worden.Naar buiten toe vergroten we hiermee onduidelijkheid,het wordt op deze manier een "ratjetoe ",laat ze hun eigen broek ophouden.Onze belangen worden op deze manier verkwanseld en verder ondermijnd.Zal ons ook als beroepsgroep kunnen schaden in onze materiële belangen.Was het destijds al oneens m.b.t. toelating van pedagogen tot GZ-opleiding, slechte zaak,dreigt nu nog verder te escaleren.

(Valkenswaard, 2018-01-19)

#86

Ik teken omdat ik het eens met veel van de redenen die zijn genoemd. Vereenvoudiging van het BIG register en duidelijker het SKJ register positioneren maakt dat het opnemen van de NVO generalist in BIG register niet nodig is.

(Amsterdam, 2018-01-21)

#92

meer onduidelijkheid in het toch al wankele beroepengebouw. Ik pleit voor 1 basis beroep voor alle psychologen en pedagogen om zich vervolgens verder te kunnen specialiseren

(Bilthoven, 2018-01-22)

#97

Verdere difrentiatie werkt niet, dan kunnen er beter meer gz-psychologen kJ worden opgeleid

(Halsteren, 2018-01-22)

#99

Ik teken omdat ik het belangrijk vind dat het beroep van gz-psycholoog en haar specialismen voor orthopedagogen(als ik zelf) goed toegankelijk blijft en we niet verplicht worden nog meer registraties te onderhouden.

(Berghem, 2018-01-23)

#100

Ik ben voor een helder beroepengebouw met 1 basisberoep voor alle psychologen, namelijk GZ-psycholoog. Eens met de notitie

(Doorn, 2018-01-23)

#101

Omdat ik mij geheel kan vinden in de argumenten van Van der Staak c.s.

(IJhorst, 2018-01-23)

#102

Helemaal mee eens. Geen versnippering, maar juist een eenduidige en stevige beroepsgroep!

(Utrecht, 2018-01-23)

#103

ik onderschrijf de 8 redenen

(Breda, 2018-01-23)

#107

Orthopedagogen in de rest van Europa niet niet bestaan, dan heet het gewoon kinder en jeugdpsycholoog oid.

(Zwolle, 2018-01-24)

#110

Ik teken omdat ik van oorsprong orthopedagoog ben, vervolgens de GZ-opleiding heb gevolgd en voor mijn clienten blij ben met mijn opleiding en werkervaring. Voor hun maakt een extra register echt niet uit.

(Utrecht, 2018-01-25)

#113

Ik teken omdat een apart BIG-register voor orthopedagogen niet nodig is. Ik merk dat uit eigen ervaring. Daarom: houd het eenvoudig en overzichtelijk!

(Helmond, 2018-01-25)

#114

De orthopedagoog ook toegang heeft tot een BIG regsitratie via de GZ opleiding

(Rijnsburg, 2018-01-25)

#117

Een basisberoep is genoeg.

(Amsterdam, 2018-01-25)

#118

Orthopedagogen horen er ook bij en geen apart register om versplintering tegen te gaan.

(Arnhem en Tiel, 2018-01-25)

#122

Ik voornamelijk tegen de versplintering ben in ons beroepsgebouw als psychologen aangezien het voor de patiënt maar inmiddels ook onszelf steeds meer verwarring oplevert.

(Maastricht , 2018-01-25)

#129

Dit voorstel zou leiden tot een verwatering van een toch al niet zo duidelijke positie in het zorgveld. Beter is om duidelijker kaders te scheppen en meer kenbaarheid te geven voor[over de gz-psycholoog als basisberoep.

(Assen, 2018-01-27)

#133

om het BIG register zuiver te houden van een "allegaartje" aan titels ! Hoe serieus nemen we anderseen dergelijk register ?

(Harderwijk, 2018-01-29)

#134

Ik teken omdat ik het eens ben met alle in deze petitie genoemde redenen om niet een apart register voor orthopedagoog-generalist in te stellen

(Elst (Gld), 2018-01-29)

#136

Ik teken omdat een verdere versplintering geen voordelen en alleen maar nadelen heeft. NIET DOEN! Niet nóg een basisbroep in het BIG-register naast de gz-psycholoog!

(Smilde, 2018-01-29)

#147

Ik teken omdat het hier niet gaat om belang van de patiënt maar om het belang van een beroepsvereniging. Dit mag nooit een reden zijn een nieuw artikel 3 BIG beroep te creëren. Zeker niet waar het gaat om een beroep dat grote overlap vertoont met een al bestaand BIG-beroep: de gz psycholoog.

(Amsterdam, 2018-02-03)

#162

leidt tot onnodig meer papierwerk (registraties, wetgeving etc) en daarmee onnodige kosten

(Amsterdam, 2018-02-06)

#164

De verschillen tussen orthopedagoog en gz-psycholoog zijn verwaarloosbaar en deze regelgeving zorgt voor extra versnippering

(Utrecht, 2018-02-06)

#166

Een groot deel van het beroepenveld in de GGZ verenigt zich nu in het streven naar een basisberoep, de gezondheidszorgpsycholoog.
Een nieuw BIG basisberoep dat zich nauwelijks onderscheidt van de gezondheidszorgpsycholoog brengt alleen maar opnieuw verwarring.

(Den Haag, 2018-02-06)

#178

Ik teken deze petitie omdat ik de argumenten volledig onderschrijf

(Hellevoetsluis, 2018-02-09)

#179

Dit is zeker niet in het belang van de beroepsgroep. Orthopedagogen kunnen gewoon de GZ-opleiding doen, wat leidt tot een BIG beroep. Laten we niet meer uitzonderingen maken!

(Nijmegen, 2018-02-09)

#186

Er is geen register nodig voor orthopedagogen. Zij kunnen, indien gewenst, instromen in de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Bovendien zal een apart register tot vreemde verhoudingen leiden tussen orthopedagogen en basis psychologen (die niet BIG-geregistreed zijn) aangezien beide beroepen hetzelfde niveau hebben.

(Breda, 2018-02-09)