Inwoners Rhenen TEGEN de doorberekening Precariobelasting op drinkwater Vitens

Opmerkingen

#1

Ik teken omdat ik vind dat de gemeente dit veel opener had moeten communiceren. Het gaat over een bedrag van iets minder dan 100 € dat is niet een bedrag waar je de burgers zonder waarschuwing en uitleg mee confronteert

Frank van Donselaar (Rhenen, 2017-12-17)

#2

Ik principieel boos ben over de gang van zaken waarin burgers Rhenen indirect nog meer belasting moeten betalen door het feit dat Vitens dit nu op de inwoners gaat verhalen. Gewoon 'not done' dit!

Henk Schrikkema (Rhenen, 2017-12-17)

#4

Ik in Rhenen woon en dit is gewoon ronduit belachelijk.

Wijno Van den Brandhof (Rhenen , 2017-12-17)

#9

Ik vind het niet netjes dat de gemeente op deze manier via een andere organisatie extra belasting heft. Tevens verzuimd de gemeente te om daarover de bewoners zelf in te lichten. Het gaat toch om bijna €100 per jaar tot 2022!

Lieke van Goethem (Rhenen, 2017-12-17)

#10

Ik teken, omdat ik het niet eens ben met de doorberekening van precarioheffing door Vitens, die dit weer door de gemeente Rhenen opgelegd heeft gekregen. De gemeente had kunnen weten dat het zo zou gebeuren en die mag daarom ook de hand in eigen boezem steken!

Lineke Schmitz-Bakker (Rhenen, 2017-12-17)

#11

Omdat wij niet de heffing hoeven te betalen die bedoeld is voor Vitens

Pepijn van der Heijden (Rhenen, 2017-12-17)

#12

Deze indirecte hoge belasting op een primaire levensbehoefte waarvoor geen alternatief mogelijk is is onbehoorlijk. De gemeente wijst nu naar Vitens, maar had kunnen weten dat er doorbelast zou worden.

Gerrie Van Leeuwen (Rhenen, 2017-12-17)

#14

De gemeente wilde nog gauw even profiteren van de mogelijkheid om de precariobelasting in te voeren terwijl zij kon weten van de plannen van de Rijksoverheid om aan deze belasting een eind te maken. Nog even geld binnen harken tot 2027. De gemeente is in gebreke gebleven om de burgers over de te verwachten gevolgen adequaat te informeren. Heel slechte beurt en naïef om te denken ( Nico Drost Christen Unie) dat het de burger nog geld zou opleveren!

Ret Van der Laan (Rhenen, 2017-12-17)

#15

Betaal al genoeg belasting aan Rhenense gemeente + hoogheemraadshap De Stichtse Rijnlanden

Steve Belgraver (Rhenen, 2017-12-17)

#16

Ik het geen stijl vind om de burgers van Rhenen hiervoor te laten betalen, en nog wel met terugwerkende kracht

Liesbeth Derks (Rhenen, 2017-12-17)

#17

Ik teken omdat ik het niet eens ben met deze plotselinge belasting. Water is een eerste levensbehoefte. Volgens heeft geïnvesteerd in leidingen om het drinkwater bij de inwoners van Rhenen te krijgen. Dit moet mijns inziens niet extra belast worden. Daarnaast is van overheidswege besloten dat deze vorm van precariobelasting per 2022 volledig verdwijnt. Tussen 2016 en 2022 geldt een overgangsregeling. Het lijkt mij dat deze regeling primair bedoeld is voor gemeenten die voor 2016 reeds precariobelasting inden, zodat zij stapsgewijs deze belasting kunnen verminderen. Dus niet om ineens deze belasting te gaan heffen, terwijl de gemeente dat eerder niet deed.

Natasja Van Dijk (Rhenen, 2017-12-17)

#19

Het is schandalig dat de gemeente kiest voor meer belasting over het drinkwater.
Alles word al duurder. Gas elektra enz en nu ook het drinkwater.

Karin Van Den Hatert (Rhenen, 2017-12-17)

#23

Ik ben het helemaal eens met de petitie! Gewoon belachelijk, dat de gemeente belasting gaat heffen op de eerste levensbehoefte (water) . Leuke kerstbonus, bedankt Gemeente Rhenen

Joke Roest (Rhenen , 2017-12-17)

#31

De burger geen slachtoffer mag worden door toedoen van de Gemeente Rhenen

Marcel van Esterik (Rhenen, 2017-12-17)

#34

Het te zot voor woorden is dat dit door je strot geduwd wordt

Miranda van Druten (Rhenen, 2017-12-17)

#35

Ik teken omdat ik het belachelijk vind

Jesse Schmitz (Rhenen, 2017-12-17)

#37

Omdat het veel geld is

Patrick Hensen (Rhenen, 2017-12-17)

#38

Het is niet acceptabel dat dit zonder enige vorm van communicatie zomaar als voldongen feit via je water leverancier kenbaar wordt gemaakt.

Dennis van Donselaar (Rhenen, 2017-12-17)

#40

Het is niet acceptabel dat dit zonder enige vorm van communicatie zomaar als voldongen feit via je water leverancier kenbaar wordt gemaakt.

Jannetta Van der Poel (Rhenen, 2017-12-17)

#41

Outrageous

SEAN O’LEARY (RHENEN, 2017-12-17)

#42

Water is 1e levensbehoefte. Kan ook geen andere leverancier kiezen. Dus begrijp Vitens dat ze het 1 op 1 door moeten belasten.

Ferry Schraven (Rhenen, 2017-12-17)

#44

Niet eens ben met deze verhoging

Willie Huiberts Kourtidou (Rhenen , 2017-12-17)

#45

Belachelijk is geldklopperij en niet nodig!

Jh Drost (Rhenen , 2017-12-17)

#46

Ik het schandalig vind dat dit zomaar doorgevoerd kan worden!

A. Van Dolderen (Rhenen, 2017-12-17)

#48

Dit absolute onzin is!!

Ilona Dullens (Rhenen, 2017-12-17)

#54

Ik vind het een veel te groot verschil wat we opeens meer moeten betalen.

Marieke van den Brand (Rhenen, 2017-12-17)

#55

Het is pure oplichterij!

Rene Meijer (Achterberg, 2017-12-17)

#56

Een belasting waar nergens op slaat!! en dan nog wel met terug werkende kracht PFFF

richard Heemsbergen (rhenen, 2017-12-17)

#57

Teken omdat door wanbeleid en geldverkwisting door gemeente er nu ineens over de rug van de inwoners weer een inkomstenbron wordt aangeboord door de gemeente.

Anoniem inwoner (Rhenen, 2017-12-17)

#64

Ik me nu door de gemeente genaait voel.

erik smithjes (rhenen, 2017-12-17)

#66

Het totale onzin is,

Michel van zwetzelaar (Elst, 2017-12-17)

#70

Ik dit gek voor woorden vind

Arian Duyts (Rhenen, 2017-12-17)

#72

Ik teken omdat we het niet eens zijn met deze extra belastingaanslag

Jacintha Martens (Rhenen, 2017-12-17)

#76

Vitens ook in mijn woonplaats levert

I.Stevens Swaak (Breukeleveen , 2017-12-17)

#79

Ik teken omdat ik het onacceptabel vind dat de precario belasting zonder communicatie wordt doorberekend

Fam De Jong (Elst ut, 2017-12-17)

#80

Het feit dat inwoners precario moeten gaan betalen omdat Vitens gebruik maakt van de grond, dit belast wordt en doorberekend aan inwoners en dan ook nog eens per stad of dorp verschillend. Gaan we ook straks betalen voor de lucht die we in en uitademen boven de grond vd gemeente ?

Anita Van Toor (Rhenen , 2017-12-17)

#85

Geen bezwaar kan maken. Ik geen keuze heb en het een verkapte belasting hevig is van de gemeente Rhenen.

Fred Comans (Rhenen , 2017-12-17)

#94

Ik teken omdat ik dit belachelijk vind!

Josina van Hees (Rhenen, 2017-12-17)

#99

Ik tegen de doorrekening van de precario belasting ben.

Susan Bouman (Rhenen, 2017-12-17)

#103

Omdat wij dadelijk als Nederlanders op droog brood en water moeten leven. Alles gaat maar omhoog maar de inkomsten niet.

Elise Looijestijn (Elst utr., 2017-12-17)

#106

Eerste levens behoeft hoeft niet belast te worden. Belagelijk voor woorden

Lucia Van Burken (Elst, 2017-12-17)

#112

Ik het raar vindt dat een opgelegde belasting van uit de overheid ook al is hij locaal doorberenkd wordt aan de consumenent

Rita Hazelhoff (Rhenen, 2017-12-17)

#116

Ik teken, omdat het een ongehoorde en onaangekondigde gemeentelijke belastingverhoging is.

Thomas Bosman (Rhenen, 2017-12-17)

#119

Ik teken omdat ik het schandalig vind dat uit het niets deze belasting heffing op de mat valt.
Wat ligt er nog meer onder Rhenens grondgebied ?

Marja Bom (Rhenen, 2017-12-17)

#120

Ik teken omdat er in Rhenen veel te veel belasting geheven wordt.

Maarten Colijn (Rhenen, 2017-12-17)

#122

Het mijns inziens onterecht is dat het gestelde bedrag word dood berekend aan de inwoners van Rhenen.
Het bedrag is irreëel hoog. Betekend het dubbele of meer aan maandelijkse kosten. Daarbij is dit enkele jaren geleden ook afgeschaft. Het mag niet meer worden doorberekend.

Hia Alberts (Rhenen, 2017-12-18)

#124

Ik de prijsstijgingen tegek vind

Willem Rebergen (Elst, 2017-12-18)

#128

Het is bezopen dat je moet betalen omdat de leidingen door de grond van de gemeente lopen!! Wat ze allemaal verzinnen voor extra belasting;)

marcel lodder (elst utr, 2017-12-18)

#130

We betalen al genoeg

Ricardo Van ingen (Elst, 2017-12-18)

#134

Dit helemaal.nergens op slaat zonder enige vorm vanncommunicatie naar de inwoners

Tom Scheffer (Elst, 2017-12-18)

#135

Belachelijk.
Belasting op drinkwater.

Mark Ter burg (Rhenen, 2017-12-18)

#136

Dit niet door de gemeente is gecommuniceerd, het een belasting is die al lang ter discussie staat en afgeschaft gaat worden. Onacceptabel ook dat er nog een aanslag is opgelegd over afgelopen jaren

Richard van Leusden (Rhenen, 2017-12-18)

#137

Tegen bent

pga colijn (Rhenen , 2017-12-18)

#138

Ik tegen ben nog meer Belastingen te betalen!!!! Burgers krijgen ook in 2018 hogere kosten voor zorgpremies, alles wordt duurder. Mogen we ook nog een beetje “normaal/fatsoenlijk” leven?! Stop nog meer Belastingen te betalen, of kosten voor water etc te verhogen!!!! Denk aan onze inwoners van Rhenen....

Chantal Woudsma (Rhenen, 2017-12-18)

#140

Het houdt een keer op... krijgen de mensen het weer een stukje beter krijg je dit op je deurmat... mijn verontwaardiging is ook omdat het begin dit jaar afgeschaft is.... daardoor vind ik het een vorm van nog even geld binnensluizen van de burgers.... schandalig...

Erica Baars (Elst, 2017-12-18)

#142

Moet al rond komen met een minimumloon en dan nog bijna 100euro per jaar meer betalen voor water is belachelijk !!!

Karin Layton Honders (Rhenen, 2017-12-18)

#148

Het te belachelijk voor woorden is!

Cindy Van Beijnhem (Rhenem, 2017-12-18)

#151

Water is een eerste levensbehoefte. Als er geen waterleidingen zouden zijn, zou Rhenen geen inwoners hebben. Dat er leidingen door de grond van de gemeente lopen is logisch. Hier ga je als gemeente tich geen geld voor vragen!

Ingrid Van Deuveren (Rhenen, 2017-12-18)

#157

Ik teken omdat ik erop tegen ben en best geschrokken ben ik zit in de bijstand en ben alleenstaande moeder en moet alle eindjes aan elkaar knopen en kan net rond komen als er geen gekke dingen gebeuren elke cent is veel waard voor mij en mijn kinderen

Linda Nieuwenhuis (Rhenen , 2017-12-18)

#169

Ik het absurd vind dat de gemeente Rhenen als één van de weinige gemeente toch nog geld uit de zakken van haar inwoners klopt voor iets wat feitelijk al afgeschaft is. Beter beleid levert of bespaard meer op.

Linda Hoogland (Rhenen , 2017-12-18)

#173

Gemeente Rhenen wil zich open en transparant voordoen. Dan past deze manier van een stiekeme doorbelasting niet bij

Renate Bäni (Rhenen, 2017-12-18)

#174

Belachelijk

D Van Dijk (Elst, 2017-12-18)

#178

Ik het belachelijk vind dat er even €92 betaald moet worden. Laat de gemeente Rhenen en Vitens zelf uit gaan zoeken wie dat betaald maar leg het niet meteen neer bij de burger! Belachelijk!

Linda Wiggemansen (Rhenen, 2017-12-18)

#181

Ik teken omdat tegen de heffing ben van precariobelasting op drinkwaterleiding.

Rein Bijkerk (Rhenen, 2017-12-18)

#185

Ik onderteken deze petitie omdat ik totaal oneens ben dat Rhenen deze vieze belastingregel door heeft gezet (ook al was dit in 2014 besloten) en ook met terugwerkende kracht uitvoert, terwijl het wíst dat de burger de dupe zou worden. Je kunt geen belasting heffen op leidingen onder de grond. Als je dit zo plat zegt moet er toch achter de oren worden gekrabt bij de ChristenUnie, RhenensBelang, de VVD en de burgemeester?
Rhenen zoekt maar een andere melkkoe, maar niet bij het drinkwater!

raymond van Stokrom (Elst, 2017-12-18)

#186

Ik teken omdat ik precariobelasting stom vind, ik tot vorige week geen weet had van dat fenomeen en ik vrees dat de weg nu open ligt voor luchtbelasting, zonnetoeslag en regentax.

Angelo Welling (Rhenen, 2017-12-18)

#192

Omdat het absurd is dat wij als burger van Rhenen ook dit moet weer moeten betalen.

Liesbeth Van Schaik (Rhenen, 2017-12-18)

#197

Schandalig dit!!

Hanneke Hansum (Rhenen, 2017-12-18)

#199

Ik begrijp dat Vitens deze belasting doorberekent aan de afnemers. Ben het echter oneens met het besluit van de gemeente om hier precario voor te heffen.

Marcel Tiehuis (Rhenen, 2017-12-18)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...