Groen en leefbaar Terbank

Opmerkingen

#4

Ik teken omdat ik het SCHANDALIG erg vind,
in eerste instantie voor de bewoners,
en voor het feit dat GELD boven ALLES gaat, voor velen

(kessel-lo, 2017-07-01)

#5

Ik teken omdat ik niet akkoord ga mer de herstructureringsplannen, bij het onteigenen van tuinen in de tweekleinewegenstraat. Waarom nu ook dit stukje groen nog wegnemen uit de stad ?

(Okegem, 2017-07-02)

#7

Ik teken omdat het gewoon een heel fout plan is

(Rotselaar, 2017-07-02)

#8

Ik teken omdat ik niet akkoord ga mer de herstructureringsplannen, bij het onteigenen van tuinen in de tweekleinewegenstraat.

(Leuven, 2017-07-02)

#10

omdat ik tegen het transitieplan ben en tegen de nieuwe structuurplannen voor de wijk Terbank.

(HEVERLEE, 2017-07-02)

#11

Ik teken omdat ik helemaal niet achter het idee sta om van deze groene ruimte nog extra woningruimte te maken. En ik teken vooral omdat ik de mensen die daar directe impact van ondervinden wil ondersteunen in hun recht op behoud van hun eigendom.

(Heverlee, 2017-07-02)

#12

Dit is schending van recht op bezit, de overheid die top-down lokale mensen en hun wensen compleet negeert.

(Heverlee, 2017-07-02)

#13

Stop met onze groene natuur te vernietigen, mensen komen tot rust tussen het groen en hebben we niet allemaal al genoeg stress!

(Tienen, 2017-07-02)

#17

Ik teken omdat ik vind dat de stad dit niet eenzijdig kan beslissen, er verdwijnt al zoveel groen, de eigenaars worden in hun eigendomsrecht geraakt en er wordt voor de zoveelste keer weer eens geen rekening gehouden met de kwetsbare burger !

(haacht, 2017-07-02)

#22

Er staan zo veel gebouwen leeg die een tweede leven kunnen krijgen. Dat zou een veel betere optie zijn dan alsmaar meer groen volbouwen.

(Herent, 2017-07-02)

#23

Ik geloof dat Leuven groener kan

(Herent, 2017-07-02)

#26

Groen kan er nooit genoeg zijn.

(Lubbeek, 2017-07-02)

#27

Onteigenen van tuinen druist in tegen het label 'groene en leefbare stad' + Onteigenen is geen 'propere' zaak, het is oneerlijk en onjuist!

(Leuven, 2017-07-02)

#29

Ik teken omdat als bewoner van de Tweekleinewegenstraat er helemaal niet van overtuigd ben dat de leefkwaliteit van onze gemeenschap erop vooruit zal gaan. Iemands tuin of deel van zijn of haar eigendom innemen om er gebouwen op te zetten, klinkt niet als 'het creëren van een groene long', maar eerder als de amputatie van een stukje van deze long.

(Heverlee, 2017-07-03)

#31

enkele gezinswoningen op het veld dat de boer toch wil verkopen kan geen kwaad; maar zeven gebouwen van 10 verdiepingen is er helemaal over. Eén IMEC-toren is al één te veel...

(Heverlee, 2017-07-03)

#33

Ik teken omdat het verder aansnijden van groene ruimte (tuinen, Termunck, Vogelzang, ...) moet stoppen !

(Heverlee, 2017-07-03)

#34

Ik wens géén extra drukte door nieuwe woning binnenin onze tuinen !!
Laat ons onze eigendom behouden.
Van iemand zijn "thuis" blijf je af.

(Heverlee , 2017-07-03)

#45

Ongehoord dat mensen onteigend worden , nooit gezien, drama voor velen, in het belang van toekomstige bewoners? En de huidige 200 gezinnen,jonge zelfstandigen die verbouwingsplannen hebben en nu hun plannen kunnen opbergen!??

(Hever, 2017-07-03)

#50

Ik teken omdat men mij raakt in mijn persoonlijke sfeer. Men wil mijn zonlicht, nog goede groene long achter mijn woning afnemen; mijn enige lichtrijke rustomgeving na een harde dag werken in een donkere omgeving zonder natuurlijk daglicht; de tuin waar mijn kinderen kunnen zorgeloos spelen en eigen groentjes kunnen kweken. Mijn wil het laatste stukje groen in deze reeds zeer volgebouwde omgeving afnemen van de bewoners die hier jaren voor hebben gewerkt, gespaard, belastingen op betalen om een park, maar erger nog een appartementencomplex in te plaatsen! Onaanvaardbaar, en vooral dit alles zonder de eigenaars hiervan op de hoogte te stellen. Schandalig! Mijn raakt mij in mijn persoonlijke sfeer, men neemt mijn privacy die ik thuis heb af, mijn neemt mij mijn rust af, mijn ontspanning in mijn tuin, men geeft mij stress, slapeloze nachten en vooral mijn raakt mijn kinderen hun veilige omgeving om zich te kunnen ontplooien. Stop dit schandalig voorstel en toon dat wij een democratie zijn door te luisteren naar de bewoners, de betrokken partijen, zoniet is de democratie in België ver zoek en leven wij in een dictatuur waar de overheid enkel hun zin doet en jaren profiteert van de bevolking door belastingen, taksen te eisen op hun bezittingen om als puntje bij paaltje komt die eigendommen dan doodleuk zonder veel te zeggen af te pakken en in tuingebied opeens appartementen te bouwen! Laat ons niet in dictatuur vallen!!!Maar sta recht en vecht tegen dit absurde plan.

(Heverlee, 2017-07-03)

#54

Ik onteigeningen absoluut niet vind kunnen!

(Gekdenaaksebaan 57, 2017-07-04)

#59

Mijn ouders er wonen

(Heverlee , 2017-07-04)

#60

Ik teken omdat de onteigeningen die het gevolg zijn van dit plan schandalig en ondoordacht zijn. Er zijn in en rond Leuven voldoende andere mogelijkheden zonder te moeten onteigenen.

(Leuven, 2017-07-04)

#64

'Neen' aan het onderbouwen van het eigendomsrecht, 'neen' aan onteigeningen om bouwpromotoren te vriend te houden,'neen' aan het volbouwen van elke m² groen zonder enige nood om dit te kunnen staven.

(Aalst, 2017-07-04)

#65

het is een democratie onwaardig dat een overheid - ondanks protest van groot deel betrokkenen- willens nillens doorgaat met het doorvoeren van een plan waarin men prive eigendommen wil onteigenen zonder algemeen nut doel doch enkel om eigen belangen in bouwpromotoren door te drukken en dit alles onder het mom van leffbaar stadsdeel.... schande !!!!

(heverlee, 2017-07-04)

#69

Ik begaan ben met de huidige bewoners

(Tienen, 2017-07-04)

#71

Een vriendin van mij onteigend zou worden

(Zoutleeuw, 2017-07-04)

#74

omdat dit de toekomst van mijn kinderen ondermijnt

(Rotselaar, 2017-07-05)

#75

Ik ga niet akkoord met mogelijke onteigeningen die daar voorzien worden. Het hoeft daar geen hoogbouw te worden, te meer dat het groene kader van Terbank dan weg is. Laat het karakter van buiten de stad bewaard blijven, dat maakt nu juist de streek aantrekkelijk!

(Oud-Heverlee, 2017-07-05)

#76

ik teken omdat het absoluut niet noodzakelijk is in deze zone de tuinen te onteigenen en op te delen. Achter dit plan voor transformatiezone steekt niet het voorzien van meer bruikbare groene zones, maar het creëren van kansen voor projectontwikkelaars. Schandalig dat de stad daarmee bezig is. Duurzaamheid ? Participatie ?

(heverlee, 2017-07-05)

#77

Ik ken deze buurt goed ben er dikwijls langs Gereden. Laat het zo blijven.

(Gent, 2017-07-05)

#78

Ik teken omdat het weinige groen dat Vlaanderen nog heeft de laatste jaren wordt vol gebouwd. Er is nood aan een goed doordacht toekomstgericht plan voor ruimtelijke ordening waarbij men zoveel mogelijk groen tracht te behouden.

(Karel Van Lotharingenstraat 29, 2017-07-05)

#79

Het is belanrijk voor mensen die ik ken!

(Booischot, 2017-07-05)

#81

Voor klimaatneutraal, maar BOVENAL: niets zonder dialoog met de betrokken buurt/burgers ! Net zoals het Bruulpark: gesprek beloofd, maar niet gekregen....

(Leuven, 2017-07-05)

#85

De rustige zone tussen de Tervuurse steenweg en de Tweekleinewegestraat moet een groene long blijven ter kompensatie van het vele beton van Gasthuisberg en de aan gang zijnde uitbreidingen. Bovendien zijn er vele voorstellen in het struktuurplan onwettig.

(Heverlee, 2017-07-05)

#90

ik heb gewerkt in terbank. Lang leve de groene long daar!

(Boutersem, 2017-07-05)

#91

De visie in het structuurplan zorgt voor grote onzekerheid en stress bij de bewoners over hun toekomstige leefsituatie en het behoud van hun eigendom. Sommigen worden er ziek van.

(Heverlee, 2017-07-05)

#92

Ik mede-eigenaar ben van grond in deze zone en absoluut oneens met de beslissingen en plannen van de stad Leuven en de manier waarop deze ons (niet) kenbaar werden gemaakt.

(Rotselaar, 2017-07-06)

#93

Ik teken omdat ik vind dat de bewoners onrecht wordt aangedaan.

(Herent, 2017-07-06)

#94

Met deze 'transformatiezone' in het RSL wil stad Leuven alweer een van de laatste groene plekken opofferen aan projectontwikkelaars en hoogbouw. Uit solidariteit met de bewoners wiens tuinen men wil onteigenen voor dit absurde plan.

(Leuven, 2017-07-06)

#104

Ik teken omdat uw eigendom plots niets meer waard is, je kan het niet meer verkopen omdat er een onteigening boven hangt! Wij hebben hier niet om gevraagd!

(HEVERLEE, 2017-07-08)

#106

Leuven moet een groene en rustige stad blijven dus laat het gras dat nog groen is , de wereld moet nog een eeuwigheid meegaan

(Heverlee, 2017-07-09)

#108

ik teken omdat ik tegen de herstructureringsplannen ben. Het is niet aanvaardbaar dat deze zaak van bovenaf wordt beslist, zeker wanneer deze het leven van 200 gezinnen zou aantasten! In een moderne samenleving als deze moet hier democratisch over beslist worden en deze petitie geeft aan dat het plan niet kan en mag doorgaan.

(Kessel-Lo, 2017-07-09)

#109

ik teken omdat ik tegen de herstructureringsplannen ben en daarenboven vind ik de manier waarop de hele situatie werd aangepakt ongehoord.

(Heverlee, 2017-07-09)

#119

Ik sinds januari officieel Leuvenaar geworden ben na altijd in Leuven gestudeerd te hebben en wonende ben op de Tervuursesteenweg.

(Heverlee, 2017-07-11)

#120

Mijn vriendin wonende is op de Tervuursesteenweg en wij absoluut tegen de transformatiezone zijn aangezien wij potentieel een toekomst wilden opbouwen in dat deel van Leuven.

(Heverlee, 2017-07-11)

#130

Het belachelijk is dat uitbreidingszone niet gebruikt wordt maar wel eerst mensen uit hun huis zetten

(Wambeek, 2017-07-12)

#134

Groen even noodzakelijk is als huizen

(Rotselaar, 2017-07-12)

#135

Ik de mensen die daar reeds wonen wil steunen.

(Affligem, 2017-07-12)

#137

Ik teken omdat het groene tussengebied nu nu een buffer is, een groene long, te midden van steeds uitbreidende bedrijven (UZ; KU Leuven; IMEC, ...) en grote, drukke wegen (E314, Tervuursesteenweg, Ring rond Leuven, Boudewijnlaan, Sint-Jansbergsteenweg, ...) Of zoals Louis Neefs al jaren geleden zei :
"Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is (...) de wereld moet nog een eeuwigheid mee" !

(Leuven, 2017-07-12)

#140

Ik teken omdat het groene tussengebied nu een buffer is, een groene long, te midden van steeds uitbreidende bedrijven (UZ; KU Leuven; IMEC, ...) en grote, drukke wegen (E314, Tervuursesteenweg, Ring rond Leuven, Boudewijnlaan, Sint-Jansbergsteenweg, ...). Solidair met vele familieleden die in die buurt wonen.

(Helsinki, 2017-07-12)

#147

Ik teken omdat ik het gebrek aan duidelijke informatie betreur, waardoor het onmogelijk is om te begrijpen wat de werkelijke plannen van de stad zijn. Ik ben wel voorstander van het idee van een doorgang voor zachte weggebruikers in deze zone tussen de Tweekleinewegenstraat en de Tervuursesteenweg, om zo de fietsers toe te laten om de gevaarlijke Tervuursesteenweg te vermijden.

(Tweekleinewegenstraat, Heverlee, 2017-07-13)

#148

Dit niet alleen een zoveelste keer is dat het stadsbestuur geen moer geeft om de mening van haar burgers, dialoog en participatie volledig naast zich neerlegt en daarover dan ook nog eens flagrant liegt.
Maar dit evenzeer een inbreuk op het eigendomsrecht en bovendien een zeer ondoordacht plan is.

(Leuven, 2017-07-13)

#157

Ongehoord dat mensen zo maar onteigend worden.

(Bonheiden, 2017-07-15)

#158

De stad beslissingen neemt zonder inspraak van de rechtstreeks gedupeerden. Onteigening is de ergste nachtmerrie voor de hardwerkende Vlaming die elke cent heeft omgedraaid om een huisje in een leuke, aangename en groene buurt te kunnen kopen. Nu valt deze droom zo maar uit het niets aan diggelen. Behoud van groen is essentieel voor een stad, als tegengewicht voor de drukke bedoening rond de campus Gasthuisberg. Het algemeen belang geldt ook voor de oorspronkelijke residenten!

(Bonheiden, 2017-07-15)

#160

Wij willen onze buurt leefbaar houden

(Tweekleinewegenstraat 39, 3001 Heverlee, 2017-07-16)

#162

Woonuitbreiding dient te gebeuren met behoud van de "groene" zones . Er zijn voldoende mogelijkheden om deze te bereiken, zonder deze kleine groene long aan de rand van de stad op te offeren.

(Vosselaar, 2017-07-16)

#163

ik teken om de toekomst van mijn kleindochter, met opstartende zelfstandige praktijk en die woont op de Tervuursesteenweg, te vrijwaren.

(Bonheiden, 2017-07-16)

#166

Ik teken omdat ik het hiermee niet eens ben...bij sommige (als ge veel geld hebt) wordt alles toegelaten en anderen worden gewoon over het hoofd gezien en hoogst ONRECHTVAARDIG BEHANDELD...er zijn in Belgie altijd 2 maten en gewichten...die voor de rijkere klasse en die voor de gewone burger!!!

(2221 Booischot, 2017-07-16)

#174

Omdat groen belangrijk is voor onze leefbaarheid.

(Leuven, 2017-07-19)

#199

Er vlakbij andere mogelijkheden zijn om woongelegenheden bij te bouwen in groene zones, zonder mensen te hoeven onteigenen.

(Sint-Katelijne-Waver, 2017-07-30)