De toekomst van de Jeugd GGZ

Opmerkingen

#3

Omdat het nodig is

Agnetha V Dorsselaer (Alkmaar, 2017-06-19)

#6

Ik teken omdat de enige logische keuze minder bureaucratie en meer zorg is

Judith Jacobs (Breda, 2017-06-19)

#7

Ik teken omdat ik weet dat er veel jeugd thuis zit zonder hulp en deze wel heel hard nodig is !! Dit komt door moeilijk plaatsing en niet genoeg geld, helaas

Bianca Oskam (Dordrecht, 2017-06-19)

#8

Ik van een schrijnend geval hoorde in mijn omgeving.

Annelie Reuser (Rijen, 2017-06-19)

#13

Ik het ontzettend belangrijk vindt dat hier naar gekeken wordt! Deze mensen hebben recht op een normaal leven!

Lisa Phaff (Rijen, 2017-06-19)

#14

Ik ga voor de juiste hulp voor iedereen en een betere toekomst!!

Vivianne van Pelt (Nederland, 2017-06-19)

#17

Je een luisterend oor nodig hebt en een goede begeleiding voor de dingen waar jij tegenaan loopt. Ook als dit niet binnen de kaders past

Femke Rops (Ede, 2017-06-19)

#18

We niet meer de kwaliteit kunnen bieden die de kinderen/jongeren nodig hebben. Tijd moet besteed worden aan zorg en niet aan administratie.

Bianca van Groesen-Segeren (Made, 2017-06-19)

#20

Mijn dochter in dezelfde positie zit.

M Boer (Groningen, 2017-06-19)

#22

er veel meer begrip en hulp nodig is

Trudette de Jongh (riemst, 2017-06-19)

#24

Ik dit zeer belangrijk vind, dat kinderen op tijd hulp krijgen, voor nu en de toekomst van het kind.

Ineke Verhoef (Lage Zwaluwe, 2017-06-19)

#28

Mijn dochter niet geplaatst kan worden bij een instelling met de juiste hulp

Marcel Kick (Medemblik, 2017-06-19)

#34

Ik het toch wel heel belangrijk vindt

Ingrid Luijckx (Zevenbergen , 2017-06-19)

#36

Wil graag dat mijn kleindochter met suïcidale problemen geholpen wordt

Jannie Sikkema (winsum, 2017-06-19)

#39

Ik meerdere jonge vrienden in mijn omgeving heb die het momenteel psychisch zwaar hebben. Ik maak me erg veel zorgen doordat ze niet de zorg kunnen krijgen die ze momenteel nodig hebben. Ik denk zelfs dat het beter zou zijn als ze zo snel mogelijk hulp zouden krijgen, zodat ze niet nog verder in de problemen komen.

Jamie Jochems (Rijsbergen, 2017-06-19)

#41

Ik teken omdat ik mij betrokken voel bij de zorg voor de jeugd.

Sylvia Zoontjens (Tilburg, 2017-06-19)

#46

Wij zijn in afwachting van behandeling voor onze dochter en de wachtlijst is extreem lang i26-52 weken)

John Slabbekoorn (Breda, 2017-06-19)

#48

Ik teken omdat er nu grote ongelijkheid is in de mogelijkheid tot psychiatrische hulp voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Leonie Schaper (Zeist, 2017-06-19)

#50

De zorg voor kinderen met psychiatrische problemen te complex en te belangrijk is om te worden begrensd door beperkte inhoudelijke kennis en budgetten op gemeentelijk en regionaal niveau.

Thomas Lenz (Amsterdam, 2017-06-19)

#51

Omdat de jeugd een toekomst hoort te hebben ....

Annemiek Drijfhout (Vlaardingen, 2017-06-19)

#53

Ik teken omdat geen enkel kind hoort te sterven door chaotische bureaucratie en het willens en wetens voortzetten hiervan.

Ingrid Burlage (Hoofddorp , 2017-06-20)

#54

Ik vind het onacceptabel dat psychische problematiek van kinderen niet meer onder de verzekerde zorg valt.

Dirk Vlietstra (Amsterdam, 2017-06-20)

#55

kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling voor iedereen bereikbaar moeten blijven, net als kindergeneeskundige zorg

J. Vreugdenhil (Haarlem, 2017-06-20)

#56

ik teken omdat ik grote zorgen heb voor de toekomst van jongeren met een psychiatrische stoornis. Zij worden nu gediscrimineerd en problemen worden gebagatelliseerd

Dion Leiblum (Utrecht, 2017-06-20)

#59

Ik merk dat de kwaliteit van de zorg in de Jeugd GGZ achter uitgaat. We hebben steeds meer te maken met lange wachtlijsten en een tekort aan gespecialiseerde hulpverleners

Ela Radstake (Utrecht, 2017-06-20)

#61

ik merk dat we heel veel patienten niet de juiste zorg kunnen bieden door de bezuinigingen

Isabelle van Hasselt (Amsterdam, 2017-06-20)

#66

Onze kinderen de toekomst zijn!
We moeten daar heel zuinig op zijn en zorgvuldig mee omgaan. Zij mogen nooit een nummer zijn en geld mag nooit een rol spelen.

Gabriela Hovers (Aarle-Rixtel, 2017-06-20)

#69

De Jeugd GGZ is in gevaar door de versnippering door gemeentelijk inkoop en politiek en de onverantwoorde bezuinigingen

Cor Anneveldt (Amersfoort, 2017-06-20)

#70

het een onwerkbare situatie is in de S-GGz K&J. We kunnen de zware zorg met zo weinig mensen niet waarborgen.

jolein rebel (Huizen, 2017-06-20)

#71

ik teken omdat ik vind dat de ongelijkheid tussen gemeenten niet kan. Alle kinderen hebben recht op dezelfde kwaliteit van zorg in Nederland.

Tilly Wognum (Almere, 2017-06-20)

#72

Ik teken deze petitie omdat ik merk door de druk die er op JGGZ en ons als hulpverleners wordt gelegd ik niet meer mijn patienten de medische zorg kan geven die ze verdienen.

Maarten van der Linde (hilversum, 2017-06-20)

#73

De kwaliteit van zorg moet in alle gemeentenl voldoen aan dezelfde professionele eisen die onze beroepsgroep stelt. En geen lange wachtijden meer maar gelijk toegang tot zorg op maat!!!

Jeanette Bijker (Sneek, 2017-06-20)

#74

Ik teken omdat ik mij ernstig zorgen maak om de toekomst van de Jeugd GGZ

Eveline Klaasse Bos (Almere, 2017-06-20)

#76

Omdat ik met eigen ogen zie dat in één behandelgroep de verschillen groot zijn; de één krijgt de de zorg die nodig is, de ander veel te laat of zelfs helemaal niet. Dat is niet eerlijk en schadelijk. Gezinnen gaan er aan onderdoor!

Moniek Verzellenberg (Utrecht, 2017-06-20)

#77

Ik teken voor mijn nichtje Emma die al veel te lang wacht op de juiste hulp
En alle andere jongeren die momenteel aan het worstelen zijn

Maurice van Dooren (Tilburg, 2017-06-20)

#80

Omdat professionele hulp, behandeling en ondersteuning toegankelijk moet zijn voor elk kind en elke ouder die dat nodig heeft.

Annemieke Bartelds (Amersfoort, 2017-06-20)

#89

ik letterlijk zie hoe de psychiatrisch hulp die wij hadden, achteruit gaat en zelfs niet meer geboden kan worden door de financiele middelen die niet meer toereikend zijn

Ilonka Nevenzeel (de meern, 2017-06-20)

#91

ik maak me ernstige zorgen over toegankelijkheid van de zorg voor alle kinderen en de uitholling van de S GGZ

gerda poffers (driebergen, 2017-06-20)

#98

ik tegen enorm veel overleg en administratie aan loop en dit ten koste gaat van behandeling van jongeren.

evelien beekhuis (alkmaar, 2017-06-20)

#116

De verschraling van de jeugd GGZ enb de enorme lange wachttijden waardoor zieke patiënten geen/te laat/ of onnodig laat de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Jennemieke Otger (Alkmaar, 2017-06-20)

#120

Omdat ik de afbreuk van ons vak wil stoppen, de ongelijkheid voor kinderen en ouders onaanvaardbaar vind.

Jacqueline Smorenburg (Amersfoort, 2017-06-20)

#121

Zorg kan nu niet meer optimaal geboden worden aan kinderen. Door alle bezuinigingen te hoge werkdruk en grote tekorten! Dit kan en mag niet.

Danielle Koning (Huizen, 2017-06-20)

#122

Niemand een 'nee' mag krijgen voor behandeling/begeleiding

Marije Welter (Amersfoort, 2017-06-20)

#126

Elk kind verdient de hulp die hij nodig heeft

Liesbeth Van der Hoorn (Heerhugowaard , 2017-06-20)

#135

ik graag goede zorg wil leveren waar kwaliteit boven regelzaken en administratie gaat en anderzijds als ouder van een kind met ggz problematiek graag goede zorg krijg waar kwaliteit het belangrijkste is en mijn kind en wij als ouders central staan en geen prodiuctienormen, gelden en wachtlijsten

kristel noordegraaf (utrecht, 2017-06-20)

#139

We inmiddels veel schrijnende voorbeelden hebben gehoord van jeugd in nood.

Caroline van der Kulk (Monnickendam, 2017-06-20)

#141

Ik teken deze petitie omdat ik hier tijdens mijn werk ook regelmatig mee te maken heb. Regelmatig kunnen we niet tijdig starten omdat er een opnamen stop is omdat gemeente geen budget meer hebben. De zorg moet voor opstaan niet de financiering

Dominique van Son (Uitgeest, 2017-06-20)

#142

Ik maak me zorgen maak over de gebrekkige en vaak versnipperde zorg aan kinderen/jongeren en hun ouders met psychiatrische problematiek. Tevens lijkt dit te negatief bij te dragen aan de verdere stigmatisering van deze doelgroep.
Tevens maakt de administratieve last de tijd voor patiëntenzorg nog schaarser en het maakt mijn werk er niet leuker op.

W. Veenboer (Alkmaar, 2017-06-20)

#144

Ik teken omdat ik bovenstaande van harte onderschrijf!!

Corrien Klingenberg (Alkmaar, 2017-06-20)

#160

Allereerst omdat hulp voor degenen die het het hardst nodig heeft steeds meer in het geding komt. Draaglast van personeel in de GGZ nog meer belast wordt, het ten koste gaat van banen.

I. de Greeuw (Koog aan de Zaan, 2017-06-20)

#164

Dit een onhoudbare, onwerkbare en schadelijke (voor patiënten en hun ouders) situatie is. Die op de lange termijn veel meer geld gaat kosten dan het nu oplevert.

Cyrina Boonmoon (Utrecht, 2017-06-20)

#166

Veer geld, meer kwaliteit, betere zorg!

Theo Veldkamp (Hilversum, 2017-06-20)

#171

Ik in de praktijk merk hoe onmogelijk het huidige systeem is en er duidelijk actie ondernomen moet worden.

Sarah van Tuinen (Amsterdam, 2017-06-20)

#174

Ik teken omdat de huidige regels en afspraken zorgen voor lange wachttijden en te weinig oog/mogelijkheden voor het bieden van goede zorg, door hoge werkdruk, veel administratieve lasten en te weinig personeel

Tessja de Kraker (Kloetinge, 2017-06-20)

#175

Zeer lange wachttijden, hoge werkdruk, te veel administratie/regels wat enorm veel tijd kost voor behandelaren

Lenette Boonstra (Goes, 2017-06-20)

#177

het de verkeerde kant op gaat. Gemeenten bezuinigen en willen inspraak over duur behandeling. Als ik als POH-GGZ wil verwijzen zijn wachttijden van 3-6 maanden normaal. Juist dan is er nood anders zoeken ouders geen hulp. Wachtlijsten op de crisisafdeling...hoe kan het. Hierdoor wordt de zorg zwaarder,complexer,duurt langer qua herstel dus wat is nu goedkoper.
Beleidsmakers zijn echt verkeerd bezig bezuinigen aan de voordeur helpt niet is korte termijn visie.

Wim Vos (Goes, 2017-06-20)

#179

Zelf ervaring heb met wachtlijsten. Ongeloofelijk dat dit in Nederland speelt.

Marlies Van Leeuwen-Leuvenink (Nootdorp, 2017-06-20)

#183

De kwaliteit van zorg ernstig te lijden heeft onder alle burocratie

Peter Westerhuis (Middelburg, 2017-06-20)

#186

Ik teken omdat de (kwaliteit van de) zorg voor de allerkwetsbaarste kinderen gewaarborgd moet blijven!

Christel van Dijk (utrecht, 2017-06-20)

#190

Kinderen en hun ouders niet meer op tijd de juiste hulp krijgen
en het het vak en de expertise van de kinder- en jeugdpsychiater teloor gaat

Marie Lies van Steenderen (Utrecht, 2017-06-20)

#195

Ik onderschrijf dat er veel tijd in administratie gaat zitten en veel kinderen te lang zonder zorg blijven.

karin de Rooij (Utrecht, 2017-06-20)

#198

Het word tijd dat onze kinderen en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Christa Boom (Rijswijk, 2017-06-20)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...