Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#1606

ik vind dat het meten te ver door slaat. En heb mijn twijfels of privacy hiermee niet goed genoeg gewaarborgd zijn

(Zoetermeer, )

#1608

Omdat ik graag de beste zorg wil kunnen leveren en de plicht om te 'rommen', daarin als belemmerend en oneigenlijk ervaar. Waarbij de toepassing leidt tot vele onwenselijke situaties; zelfs tot een incidentele behandelbreuk met een patiënte; maar ook een oneerlijke competitie binnen een organisatie tussen teams onderling met verschillende doelgroepen (vergelijk bijvoorbeeld een groep patienten met cluster-B persoonlijkheidsstoornis met een groep patiënten met angststoornissen; of een patiëntenpopulatie met veel laaggeletterde patiënten die grote moeite hebben met het invullen van dergelijke lijsten).

(Deventer, )

#1612

Ik geen vertrouwen heb in het doel van het "Rommen" en van de veiligheid van de gegevens van de mensen die de tests invullen.

(Oosterbeek, )

#1613

ik ook tegen een verkeerde manier van kwaliteit meten ben.

(Putten, )

#1615

De ROM onjuist en oneigenlijk wordt gebruikt.

(Deventer, )

#1616

ROM resultaten mijn behandelkwaliteiten niet meet en ik er zeeen van tijd mee kwijt ben.

(Maarsbergen, )

#1617

Omdat ik ondervonden heb dat ROM niet op mijn behandeling invloed heeft gehad.
Als het voor financiering is gebruikt. Slechte zaak.
Privacy schending.....Schande!!

(Ermelo, )

#1630

Ik teken omdat ik obv bovrngenoemde argumenten de ROM niet kan ondersteunen.

(Den haag, )

#1632

ROM is een verplichting van de zijde van de overheid en zorgverzekeraar. Het is tijdrovend, een momentopname waar je GEEN conclusies aan kunt verbinden zeker gezien het testmateriaal, het gaat veelal om privacygevoelige informatie, informatie die aan de orde komt tijdens de intakegesprekken.

(Eindhoven, )

#1636

Ik teken omdat ik als psychotherapeut het oneens gen met hoe het ROMMEN door zorgverzekeraars wordt gehanteerd en de risico's die dit op de lange termijn heeft voor het vak.

(Amsterdam, )

#1644

Ik teken omdat het individuele patientbelang waarbij privacy niet geschonden wordt voorop moet staan.

(Voorschoten, )

#1652

Zie reactie bovenstaand.

(Amstelveen , )

#1654

Omdat ik ROM een volledig ongeschikte manier vind om kwaliteit van zorg te meten. verkeerde manier

(Groningen, )

#1656

Ik werk als psycholoog, en vaak als enige in het team de ROM-methodiek onzinnig vond. Misschien ook omdat ik er ervaring mee had als patiënt, en bij elke meting mijn irritatie ('weerstand' heette dat vroeger) groeide.

(Utrecht, )

#1657

Ik teken omdat ik tegen het moeten invullen van zinloze vragenlijstjes ben!

(Amsterdam, )

#1663

Ik teken omdat ik de belachelijke bureaucratie meer dan zat ben.

(Huissen, )

#1664

Tegen ben, gaat in tegen privacy

(Den Haag, )

#1666

Ik ben tegen bureaucratie

(Uithoorn, )

#1672

Ik teken het omdat ik het van meet af aan een Libelle enquête vond, die werd ingevuld met een schuin oog naar wat er "nodig was".

(Leeuwarden, )

#1675

Met enige regelmaat patienten lijstjes in moeten laten vullen..waarom dit moest werd me gevraagd...ik moest ze het antwoord schuldig blijven !

(Groningen, )

#1685

Onzinnige tijd besteed aan ROMmen verlaagt de kwaliteit van de behandeling.

(Diemen, )

#1686

ROMmen benadeelt de tijd die ik ,kwalitief behandelend, aan mijn cliënt zou kunnen besteden. ROMmen doet afbreuk aan de kwaliteit van behandelen. En kost mij verspilde energie.

(Diemen, )

#1687

de uitkomst van ROM niet betekent hoe goed het met mij gaat. En hoe de kwaliteit van de behandelaar danwel de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling zelf is geweest.

(Utrecht, )

#1689

Ik onderteken, omdat ik het hardgrondig eens ben met de initiatiefnemers. Ik ben tegen de ROM als benchmark.

(Peize, )

#1694

Ik vind het op deze manier verplichten van de ROM-meting een schending van de privacy van de cliënten en in verhouding te veel kosten met wat het oplevert. Cliënt is er meer bij gebaat dat hij meer persoonlijke aandacht krijgt.

(Kapelle, )

#1697

Wetenschap doet er niet toe, Rommen gaat door.
Er zijn dus maatschappelijke partijen waar de leugen regeert.
Rom gegevens worden op basis van een leugen ingenomen en 'verwerkt’ tot iets. Tot wat?
Er zullen feiten mee worden gecreëerd, “alternatieve feiten” heten die tegenwoordig.
Het Rommen is op basis van macht doorgedrukt om een instrument te maken om alternatieve feiten mee te creëren.
Waarom? Om het ‘psychische’ en de beroepsgroep in diskrediet brengen. Dat is goedkoper.

(Amsterdam, )

#1698

ROM geen toegevoegde waarde heeft voor mensen en vooral belastend is.

(Eindhoven, )

#1699

Vergelijken op basis van nietszeggende cijfers; dure en onwetenschappelijke bureaucratische maatregel

(Amsterdam, )

#1700

Ik teken omdat de Rom geen kwaliteit toevoegt aan het werken met cliënten en omdat ik niet via de ROM gecontroleerd wil worden of ik kwaliteit lever door mensen wiens vak dit niet is en die alleen uit zijn op geld besparing, op dat ze er zelf rijker van worden. Het kost mij geld, energie en ergernis. Rom heeft geen toegevoegde waarde voor de behandelling van mijn cliënten.

(Gorssel, )

#1707

ik teken omdat de kwaliteit van de werkrelatie met mijn patiënten niet met een ROM te meten en te vergelijken is.

(Arnhem, )

#1708

Omdat ik tegen bureaucratie ben die niet ten gunste is van de patiënt, extra werkdruk meebrengt voor professionals, wetenschappelijk ongefundeerd is en ook nog extra geld kost.

(Amsterdam , )

#1709

Het volledig eens ben met bovenstaande

(Heiloo, )

#1723

ROM is tot nu toe niet effectief gebleken bij het meten van kwaliteit van behandeling in de GGZ, het is een bureaucratische belasting voor patiënt en behandelaar, en het kost heel veel tijd, ergernis en geld.

(amstelveen, )

#1724

omdat het rommel verzamelt

(Amsterdam, )

#1726

Ik teken omdat ik zó graag wil dat professionals weer serieus worden genomen en contact in de behandelrelatie het belangrijkst wordt.

(Heerlen, )

#1728

Aangetoond waardeloos instrument, misbruikt door onnozele (?) verzekeraars met als gevolg waanzinnig hoge kosten. Wetenschap en Rekenkamer beiden vernietigend. Maar vooral grote ergernis bij patiënten en behandelaren / instellingen die zich al jaren laten chanteren door verzekeraars.

(Leiderdorp, )

#1729

Kwaliteitsmeting op zich goed. Hiervoor is Rom niet voor, Privacygevoelige informatie niet gebruiken om elkaar te vergelijken. Benchmarking kan goed zijn, niet op deze wijze.

(Ermelo, )

#1736

Ik bezwaar heb tegen oneigenlijk gebruik van dit instrument en m.i. het alleen kostenverhogend werkt.

(Steenbergen (NB), )

#1737

ik teken niet omdat ik niet wil weten, maar omdat de ROM-lijsten bij mijn doelgroep het effect van de behandeling lang niet altijd meet

(Zeist, )

#1739

Naar mijn ervaring is het invullen van de ROM een tijd- en geldverslindende activiteit geworden, dwingend opgelegd door verzekeraar en werkgever, zonder dat het de behandeling inhoudelijk verbetert

(Amsterdam, )

#1742

Ik teken omdat de ROM niks meer met de patiënt te maken heeft, maar een gedrocht van bureaucratie. Er moeten lijsten ingevuld worden die niks toevoegen en ondersteunen in het zorgproces. Een OQ invullen door psychotische patiënt zorgt eerder voor decompensatie en de uitkomst is totaal irrelevant.

(Brielle, )

#1749

ik teken omdat de mens zich niet laat reduceren tot antwoorden op standaardvragen die op zichzelf al niet veel met de werkelijkheid op hebben. Ik spreek met de patient, niet met de patient over metingen.

(Groningen, )

#1752

Ik het volledig eens ben met deze petitie en de onderbouwing..

(Oostvoorne, )

#1753

de huidige manier van rommen onwetenschappelijk is; het veel nutteloze tijd vergt van behandelaar en patiënt, wat van de werkelijke gesprekstijd af gaat

(Voorschoten, )

#1756

Ik heb belang naar het welzijn van de mens.

(3583BS, )

#1764

Ik ze zelf steeds moet invullen

(Maarssen, )

#1765

Gevaar van verkeerd gebruik van de resultaten van dit instrument.

(Nieuw-Vennep, )

#1766

er zorgvuldiger moet worden omgegaan met patientgegevens

(groningen, )

#1767

Ik teken omdat ik clienten heb die het vervelend vinden dat privacy gevoelige info over hen verstrekt wordt zonder dat duidelijk is wat ermee gebeurt

(Maarssen, )

#1778

Ik teken, omdat ik niet geloof dat een jarenlange opleiding voor het stellen van de juiste diagnose, prognose en effect van een behandeling gereduceerd kan worden in simpele metingslijstjes zoals o.a. de ROM meting. Deze verplichting van zorgverzekeraars geeft aan hoe weinig vertrouwen er is in het professionele oordeel van zorgverleners. Zorg is geen product dat eenzijdig met een checklist te meten valt!

(Amsterdam, )

#1793

iK TEKEN OMDAT IK DIE VRAGENLIJSTEN ZINLOOS VIND EN WAT IK TOT NU TOE HEB AFGENOMEN HEEFT ME IN DE PSYCHOTHERAPEUTISCHE NIMMER EEN STAP VERDER GEHOLPEN EN DE UITKOMST VAN DIE LIJSTEN IS NOG NOOIT OVEREENGEKOMEN MET WAT IK MEENDE KLINISCH TE ZIEN NBEHANDELING

(Amsterdam, )

#1795

Het te veel tijd kost. Voor vrijgevestigden ook nog eens te veel geld

(Zuidveen, )

#1796

Ik mijn tijdaan patiënten zorg wil besteden IPV onzinnige en privacy schendende administratie

(Amsterdam, )

#1797

ik zie in de praktijk dat het vaak alleen een administratief gebeuren is.

(Doetinchem, )