Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#1408

Ik vind dat zorgverzekeraars zich niet moeten bemoeien met de inhoud van de zorg, de privacy van clienten gewaarborgd moet zijn en dat een instrument gebruikt moet worden waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld.

(VEENDAM, )

#1420

K.ten Hoeve

(Voorburg , )

#1421

DE enorme bureaucratische en administratie druk te groot is en niet ten geode komt aan de individuele patient

(Baak, )

#1425

Omdat ik het eens ben met de initiatiefnemers van deze petitie én omdat deze bureaucratie niet alleen veel geld, maar ook heel veel tijd van hulpverleners kost. Wat ook ten koste gaat van de tijd die hulpverleners aan patiënten kunnen geven.

(Enkhuizen, )

#1426

de ROM is een geldverslindend, bureaucratisch gebeuren en heeft geen meerwaarde voor de kwaliteit van behandeling.

(Delden, )

#1434

Omdat de regelterreur veel te ver gaat

(Haren, )

#1435

De ROM op onjuiste wijze wordt ingezet

(Zwolle, )

#1440

Ik weet uit ervaring, ook uit het bedrijfsleven, dat dit soort dingen niet werkt. Je krijgt wat je meet, en dat blijkt altjd weer te verschillen met wat je eigenlijk wilde krijgen. Mensen worden verleid om te streven naar een optimale score in de kwaliteitsmeting en niet naar optimale zorg. Enigszins vergelijkbaar met de perverse prikkels bij variabele beloningssystemen in de financiële wereld.

(Regio Utrecht, )

#1443

vanwege ongeschiktheid van vragenlijsten om kwaliteit van behandeling te meten

(Schiedam, )

#1445

Naar mijn idee dit soort van administratieve lasten de kwaliteit van zorg juist drukt.

(Vaals, )

#1446

Iedere vorm van bureaucratie, overbodig gemeet en ga zo maar door moet met wortel en tak uitgeroeid worden .Het is een lange weg.....

(Limbricht, )

#1451

Ik heb direct vertrouwen in deze stelling en ondersteun deze.

(Den Haag, )

#1454

De ROM als eis van zozrgverzekeraars een dure en zinloze bureaucratische handeling is, die patienten onnodig belast en waar zij geen toestemming voor geven.

(Roermond, )

#1455

Ik volledig achter deze petitie sta
naast het genoemde is deze onzalige ROM gang van zaken en naast de primair ethische en behandelinhoudelijke en wetenschappelijke argumentatie is dit ook eveident in strijd met onder meer de Duitse wetgeving en in strijd met de Europese antikartel regelgeving
drs. P.H.M. de Wit, psychiater, Facharzt Für Psychiatrie und Psychotherapie

(Enschede, )

#1464

In de zorg werk en het onwerkbaar vind worden op deze manier.

(Utrecht, )

#1466

rom is geen teken van kwaliteit

(Uden, )

#1470

Genoeg heb van deze nutteloze, geldverslindende maatregelen vanuit overheid en zorgverzekeraars die totaal voorbij gaan aan het advies en inzicht van deskundigen en de privacy van duizenden schaamteloos schenden

(Hazerswoude-rijndijk, )

#1478

Rommen als benchmark niet zinvol acht. Verspilling van tijd en veel geld. Zorgaanbieders zijn tijd en geld kwijt aan het het meten en vervolgens ook weer aan het aanleveren dat zo ingewikkeld is dat daar weer externe hulp voor moet worden ingekocht.
Die tijd en dat geld kan beter aan zorg worden besteed!

(Driebergen, )

#1480

Imagination is more important than knowledge Albert Einstein

(Katwijk, )

#1485

Ik die bureaucratie zat ben

(Eindhoven, )

#1486

Ik teken omdat de ROM niet meer gebruikt wordt als verbetering van de individuele therapie en niet te gebruiken is om de kwaliteit van de zorgaanbieder aan te geven

(Maastricht, )

#1487

ROM niks toevoegt aan de kwaliteit van psychotherapie, alleen maar de bureaucratie doet groeien.

(Mheer, )

#1490

cijfers moeten ontcijferd worden ten behoeve van het verhaal

(Leiden, )

#1493

Ik vind rom client - onvriendelijk en onnodig belastend. Het sluit niet aan bij waar een client voor komt. Wetenschappelijk is de relevantie niet aangetoond.
Er is een privacy risico met verplichte (ge-pseudonimiseerde) aanlevering bij de SBG.

(Haren (Gn), )

#1496

ik het belangrijk vind dat er zorgvuldig met patientgegevens omgegaan wordt en voor dat ze voor de juiste doeleinden gebruikt worden

(Amsterdam, )

#1506

Ik vind het vooral administratieve romslomp

(Heerlen, )

#1509

ik teken omdat onze beroepsgroepen graag krankzinnigheid behandelen

(Breda, )

#1511

Ik teken omdat gegevens verzameling akkoord is mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan en de data informatie opleveren die voor patiënt en hulpverlener zinvol zin.

(Beek, )

#1517

Onzinnige bureaucratisering en slechte zaak dat privacy gevoelige informatie over het internet van clienten gaat

(Almelo, )

#1518

Tegen invullen van lijstwerk. In gesprek met de client kom je tot wat echt spelt, en kan je in gesprek gaan hoe het met iemand gaat en hoe het komt dat het wel of niet beter met iemand gaat en daar je gesprek en doelen op aanpassen.

(Zoetermeer, )

#1523

omdat de mate van het vertrouwen op bureaucratische middelen iets zegt over de mate van wantrouwen tegen de inhoud.

(Amsterdam, )

#1525

Niemand beter wordt van deze extra administratie, en het lijkt dat al die controle gebaseerd is op wantrouwen en niets lijkt te zeggen over de kwaliteit en effect van de behandeling.

(Beilen, )

#1527

Ik teken omdat ik dit een verspilling van een enorme hoeveelheid geld vind en de onderzoeksmethode is niet geschikt voor waar het voor gebruikt wordt. Uiteindelijk wordt het alleen maar misbruikt als pressiemiddel door de verzekeraars. Patiënten worden gedwongen om mee te doen, privacy wordt massaal geschonden..!!

(Mantgum, )

#1529

ik teken, omdat Rom een vertekend beeld geeft van de betekenis van onze behandeling en leidt tot ongenuanceerde interpretaties door derden.

(Amsterdam, )

#1531

Alle geld en energie die hierin is gaan zitten, kan veel beter gebruikt worden. De petitieschrijvers hebben de bezwaren tegen ROM helder verwoord!

(Den Haag, )

#1532

Ik teken omdat ik tegen misbruik ROM ben en omdat de huidige ROM niet meet wat het zou moeten meten.

(Amsterdam, )

#1534

Om een eind te maken aan deze geldverslindende, geheel zinloze en bureaucratische praktijk!!

(LEIDEN, )

#1536

Frank Sevens

(Utrecht/leiden, )

#1539

niet doeltreffend
tijdrovend
belastend voor de patient
geen zorginhoudelijke meerwaarde

(Heerlen, )

#1542

Meten is niet gelijk aan weten

(Zwolle, )

#1543

Ik vind al heel lang dat voor veel behandelingen ROM een verkeerd instrument is om het behandeleffect te meten

(Heteren, )

#1549

Ik teken opdat hulpverleners hun tijd maximaal aan hun cliënten/patiënten kunnen besteden. Laat nascholing en onderzoek aan de professionals zelf over!!!

(Zeewolde, )

#1552

Ik hoop dat deze petitie meer waarde gaat krijgen dan aan Rom wordt toegekend!

(EINDHOVEN, )

#1554

De neoliberale verzekeraars dictatuur moet stoppen.
Het parasitisme in de gezondheidszorg de spuigaten uitloopt en de professional als werkvee wordt uitgemolken,bijv door het verplicht/braaf aanleveren van een ROM data kerkhof!

(Zeist, )

#1561

Ik schaam me steeds weer aan patienten te moeten vragen allerlei lijsten in te vullen die helemaal niet in hun belang zijn. Het ondermijnt hun vertrouwen in de kwaliteit van de behandeling.

(klaaswaal, )

#1563

Ik de macht van de zorgverzekeraars buitensporigvind. Tevens wordt ROM niet gebruikt waar het voor is bedoeld.

(Groningen, )

#1565

Steek het geld liever in zorgvoorzieningen binnen de GGZ, en stop deze waanzin.

(Nijmegen, )

#1570

ROM is niet eschikt om de kwaliteit van de bundeling te vergelijken.

(Borne, )

#1577

ROM biedt geen inzicht in werkelijk welzijn van cliënt. ROM is te algemeen. En gebruik je dit instrument toch, dan alleen voor bevordering inhoud behandeling. Niet voor gemeenten/zorgverzekeraars ivm privacy.

(Goirle, )

#1578

Rommen voor benchmarken vraagt teveel van de hulpverlener qua inzet en kosten, patienten vullen vaak niet achteraf in ook niet na reminder. En daar worden wij dan op afgerekend. Er bestaat geen fatsoenlijk folder voor de patient waarin precies staat wat er met de gegevens gebeurd. Voorlichting mist. Erg kwalijk. Patient moet eerlijke keuze hebben. Nu is er geen fair play. De Rom vragenlijsten helpen te weinig in de behandeling, vanwege de kosten ben ik maar minder diagnostische lijsten gaan gebruiken. Ongewenste ontwikkeling.
Garandeer dat het om kwaliteitverbetering gaat als instrument om van te leren, maar zeker niet voor inkoop te gebruiken!

(De Meern, )

#1581

ROM een (niet werkend) instrument is om de zorgverzekeraar het idee te geven dat we kwaliteit meten. In werkelijkheid heeft het voor de (kwaliteit van) behandelingen geen toegevoegde waarde en is het (dure) tijdverspillend en frustrerend voor patienten en behandelaars.

(Leiden, )

#1582

Ik het eens ben, dat de ROM misbruikt wordt. Wij vullen onder dwang ROMs in. opdracht management , bij GGZ Rivierduinen.

(Leiden, )

#1584

uit onderzoeksresultaten blijkt dat er geen betrouwbare, valide resultaten uitkomen en we daarmee alleen maar heel veel administratieve rompslomp erbij hebben, wat tot niets leidt en ten koste gaat van de tijd die we nodig hebben voor onze clienten. Ook voor de clienten is dit weer iets erbij wat voor hun tijd en energie vraagt, terwijl het naar niets leidt.

(schijndel, )

#1585

Ik teken omdat het hele systeem van vragenlijsten en idee achter de benchmarkt onwetenschappelijk is. Wat vervolgens over de ruggen van de zorgverleners en de cliënten wordt afgedwongen door mensen die er geen verstand van hebben. Schandalig, de privacy en de kennis over hierover worden gewoon opzij geschoven.

(Soest, )

#1586

Als medicus ben ik van mening dat de gezondheidszorg niet staat te wachten op misbruik van ROM data onder het mom van noodzakelijke kwaliteitsmeting zoals voorgespiegeld wordt.

(Utrecht, )

#1590

Ik het er totaal mee eens ben

(Enschede, )

#1595

ik teken omdat ik het geheel eens ben met deze tiranie etc

(Nijmegen, )

#1597

Uit onderzoek is gebleken dat de ROM als instrument om de kwaliteit van de geleverde behandeling te meten niet geschikt is, terwijl dit door zorgverzekeraars wel als zodanig gebruikt wordt. Het zorgt voor onnodige administratieve lastenverzwaring voor behandelaren en is onnodig belastend voor cliënten!

(Amersfoort, )

#1600

ik ROM totaal ongeschikt vind om ermee de voortgang van een proces-psychotherapie te beoordelen.

(nijmegen, )