Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#1001

Overheid maak je beleid wetenschappelijk onderbouwd alvorens te implementeren; ja zelfs te chanteren!

(Schoorl, )

#1005

Ik elke dag weer zie hoe weinig dit met kwaliteit te maken heeft en bovendien steeds meer patiënt gegevens op verkeerde plaatsen terecht komen.

(Harderwijk , )

#1006

Vanwege de privacy schendingen; verkeerd gebruik van vragenlijsten;

(Amsterdam, )

#1008

Het niks zegt over kwaliteit van zorg

(Oldenzaal, )

#1011

ROM geen patiënt dient en niets met kwaliteit van zorg te maken heeft.

(amsterdam, )

#1012

Joke knip

(Amsterdam, )

#1013

ROM zo waardevol is als het in zijn kracht wordt gelaten, maar zo schadelijk als het voor verkeerde doeleinden en op de verkeerde manier wordt ingezet.

(Duiven, )

#1039

het onnodige tijd van mijn therapeut kost

(Noordwijk, )

#1042

omdat ROM niet wetenschappelijk bewezen is en niet meet wat echt belangrijk is, alleen maar nog meer administratieve belasting

(Arnhem, )

#1043

Volledig mee eens.

(Nijmegen, )

#1044

De ondeskundige bemoeienis van, en de economisering van de zorg door de politiek en haar vazallen,vanuit financiële oogmerken en níét vanuit patiënt- of beroepsgroepbelangen, móét aan banden gelegd worden!

(Alkmaar, )

#1047

Ik teken omdat ik vind dat de ROM idd volstrekt verkeerd gebruikt wordt om appels en peren met elkaar te vergelijken. ROM is goed voor een individuele patient, met specifieke maten om de verandering (agv behandeling) te objectiveren. Dat moeten we b ehouden. Wat we kwijt moeten is de niet-wetenschappelijke gedachte dat je met algemene vragenlijsten de verandering in psychische ziekten (door een behandeling) kunt meten en met elkaar kan vergelijken. Daarnaast moeten we af van het idee dat een verandering op groepsniveau, gemeten op dergelijke algemene lijsten, een vergelijking tussen instellingen mogelijk zou maken. confounding by indication geeft hierbij een belangrijke bias, en als we dit niet combineren met een goede, gevalideerde maat waarmee we de zwaarte van de zorg/mate van therapieresistentie etc. kunnen bepalen gaat elke vergelijking mank. Er is geen enkel wetenschappelijk blad dat dergelijke vergelijkingen tussen instanties/behandelingen zou accepteren en het is een klein wonder dat men achter de schermen van GGZ Benchmark hierin enerzijds geen probleem zien en anderzijds geen oplossing voor zoeken.

(Utrecht, )

#1048

Omdat ik deze rom-terreur ook meer dan zat ben.

(Apeldoorn, )

#1054

Ooit, toen het net bedacht was, was de uitkomst meting een goed initiatief dat de kwaliteit van zorg kon dienen. Helaas is het verworden tot een beheersinstrument waarmee de kwaliteit niet gediend is.

(Zegveld, )

#1057

Ik teken omdat ik als psychotherapeut het eens ben met bovenstaande formulering. Ik houd van mijn werk en hekel de opgelegde methode.

(Heerlen, )

#1060

huidige ROM is onzinnig. Zonde van tijd en geld. Een goede lijst voor het meten van herstel zou zinnig kunnen zijn.

(Haarlem, )

#1062

Ik ben betrokken geweest bij het ontwikkelen van ROM voor asielzoekers. Validiteit bleek volstrekt onvoldoende. Desalniettemin werd het toch ingevoerd.

(Harderwijk, )

#1063

Omdat ik als huisarts en partner + vader van GGZ-medewerker het probleem (h)erken

(Dordrecht, )

#1075

Het gaat om mensen en niet om paperassen!

(Tienen, )

#1078

Het ook m.i. niet de kwaliteit van behandeing meet, maar geworden is tot een verplichte invuloefening, welke voor een grote growp clienten waar ik mee werk, lager begaafden totaal niet bruikbaar is en dus ook niets meet.

(helmond, )

#1080

1. In de afgelopen 25 jaar heb ik de administratieve lasten enorm omhoog zien gaan ten koste van de tijd die voor de patient beschikbaar is.
2. Ik vind dit een schandalige aantasting van de privacy van de client. De drempel om hulp te zoeken zal voor de verstandige mensen omhoog gaan.
3. Dit is weer een maatregel die bizar veel kosten met zich meebrengt. Voor de praktijkhouder, voor de psycholoog, voor de politiek enzovoorts. De enige partij die hier voordeel aan heeft is de leverancier van de software. Veel kosten, geen enkele baten. Dat is niet echt verstandig met je geld om gaan. In de gezondheidszorg zijn dankzij dit soort maatregelen de kosten hoger dan ooit, maar de zorg die de mensen krijgen wordt steeds minder.

(Velden, )

#1082

Iedere niet inhoudelijk- deskundig ingrijpen van de overheid in de zorg negatief blijkt te werken

(Tilburg, )

#1083

Verpleegkundig Specialist GGZ

(Etten-Leur, )

#1086

Ik teken omdat ik me al jaren enorm erger aan deze zinloze geld en tijdverspilling die uiteindelijk ten kosten gaat van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg

(Amsterdam, )

#1088

ROM gegevens zonder toestemming van de patient niet wetenschappelijk onderbouwde data verzamelen die niets zeggen over de vooruitgang van het toestandsbeeld. De zorg er niet mee geholpen is en het te veel tijd en geld kost. Een uiterst voorbeeld van hoe de ziektekostenverzekeraar zich in de behandelkamer wurmt.

(Maastricht, )

#1090

Het een onnodige administratieve last is en nauwelijks iets toevoegd an de behandeling. Meten oké, maar dan wel met een doel!

(Delfzijl, )

#1097

Inhoudelijk heb ik er bijna niets aan, het gedoe en tijdsgebruik leveren mijn patienten zo goed als niets op en het aanleveren van gegevens levert een schijnwereld op.

(Hem, )

#1098

Als administratieve kracht zie ik hoe weinig inhoud de ROM heeft en hoezeer het alleen een verplichting is voor behandelaars en cliënten.

(Prinsenbeek, )

#1106

Tijdrovende marktwerking administratie die niets toevoegd aan de kwaliteit van de inhoudelijke GGZ behandeling.

(HILVERSUM , )

#1108

ROM kwaliteit niet ontwikkelt noch ondersteunt

(Papendrecht, )

#1116

privacy regels heel belangrijk vind en dat niet geschonden mag worden.

(Sittard, )

#1121

Ik 3 jaar geleden toen ik nog in de psychiatrie werkte, ROM al een nutteloze bezigheid vond.

(Diepenveen, )

#1123

Naast de vertrouwelijke patiënten informatie die op deze manier bij de zorgverzekeraar terecht komt is het ROMmen op dit moment een tijdrovende geldverspillende actie.

(Spaubeek, )

#1125

Dit kost teveel geld en het risico op misbruik is hoog.

(Huizen, )

#1129

Ikzelf dagelijks tegen de enorme bureaucratie in ge ggz aanloopnen ook inzie hoeveel geldverlies dat met zich meebrengt dat omgezet kan worden in voldoende gekwalificeerd personeel wat het primair proces weer op de eerste plaats kan zetten.

(Amsterdam, )

#1133

Ik als behandelaar spuugzat ben dat administratie de leidraad wordt voor verlenen van zorg. Het is belachelijk dat een meetinstrument ontwikkeld voor behandelevaluatie een EIS kan zijn voor een zorgverzekeraar. Niet eens alle cliënten zijn in staat om een ROM in te vullen.

(Nijmegen, )

#1139

gegevens gebruikt moeten worden waarvoor ze ontwikkeld zijn.

(Sittard, )

#1142

omdat ik me geheel kan aansluiten bij het afschaffen niet effectieve tijdrovende en bovenal niet aan kwaliteit toevoegende activiteiten in de (geestelijke gezondheids) zorg.

(nijmegen, )

#1152

ROM is patientvijandig. Patient moet centraal staan.

(Hilversum, )

#1153

Ik het er helemaal mee eens ben. Geen enkel ander medisch specialisme wordt gedwongen om zoveel gegevens over hun behandelingen aan te leveren als de psychiatrie en dat is discriminatie van de patiënt met een psychiatrische stoornis.

(Utrecht, )

#1154

ik neem zelf PHAMOUS af. Vind het individueel een prima instrument. Als de rest aantoonbaar niks voorstelt moet het ook stoppen.

(Assen, )

#1156

Verstrekking van gegevens is privacy schending (want NIET geanonimiseerd) en doorbreking beroepsgeheim. Alleen het idee al, behoort een gevoel van schuld/schaamte te genereren. Is dit niet het geval? Kijk de client in de ogen en beloof andermaal jouw zwijgen!

(Steenwijk, )

#1160

Gebruik ROM voor patiëntenzorg en niet voor zogenaamde kwaliteitsmeting

(Uithoorn, )

#1161

Omdat het instrument bij veel clienten niet of moeilijk toepasbaar is, tenzij er veel tijd is om het goed te introduceren. Aan tijd ontbreekt het vaak. Het instrument krijgt onterecht een heel hoge status en verdringt andere belangrijke relationele kwaliteits tijd.

(voorschoten, )

#1162

Ik teken omdat ik erop tegen ben dat er meetinstrumenten gebruikt worden, die niet meten wat men ermee wil meten en waar ze vervolgens wel voor worden gebruikt.

(Eindhoven, )

#1163

De kwaliteit van zorg belangrijk is.

(Rijsbergen, )

#1164

het volledig eens ben met de hoogleraren.

(Werkhoven, )

#1174

Ik teken omdat de Rom een verkeerde manier is om kwaliteit te mete

(Eindhoven, )

#1176

Ik geen meerwaarde zie van dit meetinstrument en ik meer tijd wil voor mijn cliënten.

(Roosendaal , )

#1183

Het meten niets zegt over kwaliteit behandeling en de gegevens uiteindelijk terecht komen bij zorgverzekeraars die deze cijfers gebruiken tegen patiënt en zorgverleners, ook al beweren ze van niet.

(Bilthoven, )

#1184

Ik ons mooie werk steeds meer een bureaucratische warboel begin te vinden. Ook twijfel ik of ROM-metingen veel toevoegen waar onze klanten wijzer van worden.

(Dordrecht, )

#1186

Omdat het juist is!

(Zwaag, )

#1187

geldverslindende bureaucratie, zonder toegevoegde waarde

(Arnhem, )

#1188

meten is een maar omdat zo strak als voorwaarde door zorgverzekeraars te stellen dat dient een ander doel dan bedoelt. Zeker de cliënten die niet alles zo getrouw doen, soms dus totaal niet passend

(Deventer, )

#1192

Niet eens met de invoering van deze dure en onwetenschappelijke bureaucratische maatregel

(Scheemda, )

#1194

Het aantal handelingen dat wordt opgelegd, waar geen enkele kwaliteitsverbetering mee gewonnen wordt, is een teken van wantrouwen en doorgeslagen controlebehoefte.

(Breda, )

#1195

Ik teken omdat het middel zijn doel ver voorbij is geschoten en nu een instrument is in handen van de oppermachtige ziektekostenverzekeraars.

(Heerle, )

#1197

Ik volledig achter de gedachte van Einstein sta: niet alles wat meetbaar is is waarde. Niet alles wat van waarde is, is meetbaar.

(Enschede, )