Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#804

Ik me altijd afgevraagd heb waar dit goed voor is!

(Doetinchem, )

#807

Er een eind moet komen aan de ongebreidelde bedilzucht van de overheid, ten koste van de voor ons vak essentiële vertrouwelijkheid.

(Den Hoorn, Texel, )

#809

Het goed is om duidelijk te maken dat dit misbruik moet stoppen

(Amsterdam , )

#817

Ik teken omdat ik vind dat de vergelijking van de
kwaliteit van psychologen en psychiaters te complex is om via ROM-scores zichtbaar te maken.

(Haarlem, )

#827

Ik geen enkele fidusie heb in de doelstellingen van de ROM

(Amstelveen, )

#829

ben het als klinisch psycholoog zeer eens met de inhoud van de petitie.

(Maastricht, )

#832

Als SPV / Vios mijn tijd liever besteed aan goede zorg en het verder ontwikkelen daarvan

(Hoogvliet , )

#834

Ik teken omdat de ROM testen niet objectief zijn en multi interpretabel, zeker als de uitslag wordt beoordeeld door mensen, die niet bekend zijn mijn de inhoud en het verloop van therapeutische processen

(Alphen aan den Rijn, )

#835

Omdat de ROM geen goede kwaliteit meting is.

(Leiden, )

#836

Ik teken omdat ik de privacy voor de cliënt bij ROM data niet gewaarborgd vind en ik het niet goed vind als kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van ROM data

(Roermond, )

#837

de rom-lijsten niets van waarde meten, we verzamelen data die we niet gebruiken

(Groningen, )

#838

Ik vind het van groot belang dat verzekerings geld gebruikt wordt voor de cliënt waar de ggz van oorsprong voor is bedoeld.

(Middelstum , )

#839

Om willekeur tegen te gaan. Een kwetsbare groep mag niet de dupe worden

(Zaandam, )

#841

Een klachtenvragenlijst zoals de BSI, geen meting is van de kwaliteit van de behandeling!

(Ubach-Palenberg, )

#842

ROM als benchmark is oneigenlijk gebruik van waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was

(Enschede, )

#845

Zie uitspraak Jos de Bok

(apeldoorn, )

#848

Er een eind moet komen aan de eindeloze en nutteloze dataverzamelwoede in dit land

(Nieuwegein, )

#850

ik vind dit een mooi initiatief,laten we opkomen voor wat we waardevol vinden

(nijkerk, )

#851

Ik het er mee eens ben en het een van de vele signalen is dat de politiek nalaat onnodige en zinloze administratie te beperken.

(Amersfoort, )

#864

ROM alleen geschikt is voor de individuele behandeling en alleen werkt als patiënt en behandelaar het nut ervan ervaren

(Amersfoort , )

#868

We bouwen een datakerkhof in Nederland, met nietszeggende Delta's en gemiddelde waarden, waarmee de werkelijke waarde van het resultaat op persoonniveau wordt ontkend.

(Heerlen, )

#873

meten zeker niet altijd tot meer weten leidt...

(Groningen, )

#874

Het ten koste gaat van goede patiëntenzorg. Schijnmetingen zijn voor niemand goed

(Rotterdam, )

#878

Ik alle bureaucratie beu ben. Ik wil zorg leveren en geen administratie

(Etten-Leur , )

#879

Ik ben het helemaal met jullie eens ben.

(Voorschoten, )

#886

ik zeer er mee eens ben!
PS: wat een uitermate treffend en bijzonder welgekozen quote!

(Amsterdam, )

#887

De ROM zou een zinvol behandelinstrument moeten zijn, geen verplicht nummer.

(Rotterdam , )

#894

ik tegen ben.

(Alkmaar, )

#899

Het geld beter gebruikt kan worden, het de mensen niet ten goede komt en privacy zijn functie heeft!

(Maastricht, )

#904

De ROM als instrument niet geschikt is om kwaliteit te meten (en sowieso niet een heel sterk instrument is).

(Amsterdam, )

#908

Alleen in het belang van de klant gedeeld mag worden!

(Maastricht, )

#910

ROM-gegevens aan de stichting benchmark GGZ aanleveren levert geen verbetering van de individuele behandeling op. Het is een illusie om te denken dat het meten van symptomen de kwaliteit van een behandeling weergeeft.

(Rotterdam, )

#912

Ik het eens ben met de stelling

(Breda, )

#913

Ik teken, omdat de ROM een belofte bleef en ons na jaren nog altijd niks positiefs heeft opgeleverd, integendeel, inmiddels veel slechts, en veel oneigenlijk gebruik.

(Delft, )

#920

ik teken omdat ROM niet geschikt is om kwaliteit te meten, laat staan te vergelijken!

(Eindhoven, )

#922

kwaliteit niet moet verward worden met datgene wat meetbaar is

(Castricum , )

#927

Tijd aan echte zorg besteed moet kunnen worden, niet aan pseudo-kwaliteitsvergelijkingen.

(Zwolle, )

#931

ik teken omdat ROM gegevens nooit een betrouwbare maat kunnen zijn voor kwaliteit van de therapeut. Niet alles wat van waarde is, is meetbaar.

(Hengelo, )

#935

Rom verzamelt ruis. Zonde van de tijd en de inspanning. Wat van nog groter belang is: 'Baat het niet dan schaadt het niet', gaat niet op. Het is schadelijk voor de therapieën en onze patiënten omdat het de illusie versterkt dat therapieën producten zijn.

(Amsterdam, )

#937

Enkele jaren geleden was ik voorstander van Rom vanwege verbetering van onze eigen kwaliteit, nu ben ik tegen omdat er helaas inmiddels een prijskaartje aan hangt. Dat is nooit de bedoeling geweest! laten we Rom weer gebruiken zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorgverzekeraars en gemeentes moeten er zich buiten houden zolang ze er financiële conclusies aan verbinden. Landelijke beroepsverenigingen maak u sterk!

(Amsterdam, )

#943

tegen ROM

(amsterdam, )

#945

ik teken omdat dit systeem de zorg kapot maakt en voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt

(den haag, )

#949

Ik teken omdat de bureacratie in de zorg aan banden moet en het vertrouwen in de (psychiatrische) zorg terug!

(Uithoorn, )

#951

ik teken omdat ik de dwang achter ROM niet juist vind, ik neem andere vragenlijsten af.

(Eindhoven, )

#952

ik heb een hekel aan volstrekt overbodige ROMpslomp

(Amsterdam, )

#953

Belachelijke burocratie

(De knipe, )

#956

Ik de indruk heb dat de ROM op dit moment voornamelijk extra administratieve werkload met zich meebrengt zonder dat dit een evenredige opbrengst geeft

(UTRECHT, )

#962

Ik teken omdat de macht van de zorgverzekeraars ingeperkt moet worden en er echt behandel gaat worden. Bovendien is een hoop administratie minder

(Venray , )

#963

De verspilling van geld en menskracht die anders in behandeling had kunnen worden gestoken te groot is tov van de betekenis van de ROM

(Deventer, )

#964

Ik sta helemaal achter deze petitie. Laat ROM blijven waarvoor het bedoeld is: Routine Outcome Monitoring, een goed hulpmiddel bij het volgen van de effecten van de behandeling en het zo nodig bijsturen ervan. De uitkomsten leveren stof tot gesprek, tot samen uitzoeken wat de scores van de vragenlijsten zeggen, in hoeverre ze overeenkomen met de beleving van cliënt en inschatting van therapeut.
Laat het geen Routine Outcome Measurement worden. Het suggereert een objectieve meting van effect en kwaliteit van behandeling, terwijl het dat niet is.

(Terheijden, )

#968

WETEN IS MEER DAN METEN.
WAARSCHUWING: MET DE ROM IS EEN VERKEERDE WEG IN GESLAGEN. MIJN OPROEP IS DUS OM DE ROM NIET TE GAAN 'VERBETEREN'.

(Amsterdam, )

#970

Rom veelal zinloos is en geen wezenlijke bijdrage levert.

(Bergen op ZOom, )

#971

Gegevens verzamelen puur om het gegevens verzamelen vind ik een geld rovende bezigheid

(Assen, )

#975

Ik teken omdat het zinloos is, belastend voor cliënten en zorgverleners, veel geld over de balk is die aan zorg besteed kan worden.

(Krimpen aan den IJssel, )

#976

Ik teken omdat ROM als benchmark doel en middel door elkaar haalt. Kwaliteit behaal je niet met verplichte en onbetaalde statistieken, maar met persoonlijke aandacht voor de patient. Steek daar uw tijd liever in!

(Rotterdam, )

#978

Ik het hier roerend mee eens ben!!!

(Utrecht, )

#986

Ik onderschrijf dat ROM niet geschikt en bedoeld is voor grootschalig onderzoek, maar t.b.v. het individuele traject van de client.

(Ede Gld, )

#990

Als huisarts maak ik helaas dagelijks de onnodige administratieve last van de vinkjescultuur mee. Laten we de GGZ hier ook van verlossen.

(Leiden, )

#992

tegen omdat ROM geen geschikte kwaliteitsmeter is maar wel non- relevante ballast

(gent, )

#994

Het een nutteloze en het verwerken van deze lijsten tijdrovend is. Tijd die ik ook aan goede zorg had kunnen besteden.

(Leiden, )

#997

Omdat ROM-gegevens niets zullen opleveren dat de GGZ zal verbeteren. Kleine trials geven veel beter resultaat. Nu wordt er een enorme berg aan gegevens geproduceerd waar niemdn beter van wordt, behalve dan een klein groepje ambtenaren en software firma's. Het kost de GGZ enorm veel geld en mankracht.

(Leiden, )