Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#603

Verschillende problematieken en doelgroepen niet vergelijkbaar zijn, als je juist complexe doelgroep behandelt wordt je negatief beoordeelt omdat er zogenaamd minder vooruitgang is

(amsterdam, )

#606

doel voorbij geschoten. is in de praktijk nu gekoppeld aan DBC datum en niet meer aan behandelplan

(sliedrecht, )

#607

ROM inmiddels een doel ipv een middel is geworden en het op de huidige manier zeer weinig zegt over de kwaliteit van zorg

(Groningen, )

#612

omdat ik in mijn werk ook daarmee wordt geconfronteerd

(Hoogvliet, )

#616

De mening volledig deel dat uitgangspunt van diagnostische metingen vakinhoudelijk van aard moeten zijn. het opleggen van uitvoeren van metingen is een nieuwe stap in inhoudelijke bemoeienis van de overheid bij het uitvoeren van ons vak waarbij privacy en vertrouwen van onze cliënten verder in het nauw komt.

(Groningen, )

#622

Kwaliteit meet je niet met een moment opname.

(Groningen , )

#624

de zorgverzekeraars nu al te veel macht gebruiken

(tynaarlo, )

#626

bureaucratie, verspilling

(Amersfoort, )

#627

Ik teken omdat factoren als regressie naar het gemiddelde (waardoor de delta bij heftigere problematiek vanzelf groter wordt) en positieve vertekening door niet optimale respons en verschillen in respons dus verschillen in vertekening vergelijking tussen instellingen, teams of hulpverleners volstrekt onbetrouwbaar maken.

(AMSTELVEEN, )

#630

Ik teken omdat de ROM in mijn behandelpraktijk nauwelijks wat zegt over het klachtenniveau en behandelbeloop. Er zit een denken aan verbonden dat het beter moet gaan, terwijl voor sommige patiënten het al forse prestatie is dat het niet slechter gaat.

(Castricum, )

#638

Ben het ermee eens!

(Eindhoven, )

#643

volledig met de tekst eens

(amsterdam, )

#647

geen meerwaarde
drogmanier van registeren van effectiviteit behandeling en slechts belasting van medewerkers en patienten

(Harderwijk, )

#650

... er in de GGZ teveel aandacht uitgaat naar beheersing en te weinig naar beleving. Dus er is meer aandacht nodig voor de menselijke subjectiviteit in de ggz en minder voor (quasi-)objectiviteit en rationaliteit.

(Ijsselstein, )

#652

Het gebruik van de ROM zijn doel voorbij is geschoten en nu leidt tot onnodig veel administratie.

(Dieren, )

#653

Ik het gebruik van ROM als beoordelaar van de kwaliteit van de behandeling inadequaat en onnodig kostenverhogend vind vind

(leidjen, )

#655

Ik teken omdat ik het volledig eens ben met de hierboven omschreven argumentatie en de tijdsinvestering en de kosten die hiermee gepaard gaan totaal niet in verhouding staan met het beoogde doel. Daarbij is dit weer een voorbeeld van toename van de administratieve belasting.

(Almere, )

#657

veel te veel gedoe met al dat administratieve gedoe

(Nieuwe Pekela, )

#659

Ik mij heb verdiept in de materie en specifieke kennis heb van de werking van complexe publieke systemen

(Zeist, )

#663

Meten kwaliteit (van leven) is belangrijk, instrumenten moeten dus valide zijn en uitkomsten moeten met verstand beschouwd worden

(Utrecht, )

#669

ROM geen zinnige dingen meet, niet van waarde is voor de behandeling en ik dit dus geldverspilling vindt

(Amsterdam, )

#670

het ROMMEN een foute manier van qualiteit meten is en de verzekeraars ons dingen dingen te doen die geld kosten en nutteloos zijn

(denhaag, )

#672

ik me betrokken voel als patiënt met depressie.

(Amsterdam, )

#675

We het geld hard nodig hebben voor andere zaken binnen de zorg

(Enschede, )

#679

De administratieve druk is buiten proportie geworden. Onder de dreiging van financiële sancties volgen we als schapen en leveren we gegevens aan zonder te weten wat er uiteindelijk met die gegevens gaat gebeuren. Dit geldt ook voor het aanleveren van DIS-gegevens. Sommige van de gebruikte vragenlijsten (bijvoorbeeld OQ45) geven mijns inziens weinig extra informatie over de klachten van de cliënt en zeker in de Basis GGZ betekent het uitblijven van een daling in de klachten niet onmiddellijk dat de behandeling niet gewerkt heeft.

(Amsterdam, )

#683

Goede behandelevaluatie, ook in gestandaardiseerde vorm is van belang. Een datakerkhof generen is zinloos en extra ballast voor behandelaars. Misleidend voor de lezers van de zeer vervuilde uitkomsten.

(ALMEN, )

#690

Mijn privacy wil ik niet opgeven. Daarbij pas ik niet in vakjes en hokjes, dus de meting gaat sowieso mis. Investeer liever in preventie en nieuwe behandelmethodes.

(Zeist, )

#692

inhoudelijk helemaal eens ben met gebruik ROM, maar niet voor benchmarking

(Eindhoven, )

#694

Dit moeten stoppen

(Haarlem, )

#696

Het kost veel tijd en moeite, zowel van patiënt als behandelaar, zonder erg veel meerwaarde. tijd en energie kan veel beter in direct patiënt contact geïnvesteerd worden. Plus dat er twijfel is in hoeverre ROM gebruikt gaat worden als meetinstrument voor oneigenlijke doeleinden, bv wel ofniet financiering van zorg

(Groningen, )

#697

ik teken omdat er zoveel geld verslonden wordt door bureaucratisch beslommeringen en ik in de dertig dat ik werkzaam ben in de psychiatrie heet nog nooit zo slecht heb meegemaakt, waar op bezuinigd wordt.

(Castricum, )

#699

groot bezwaar tegen verspillen van geld aan nutteloze bezigheden, maar groot voorstander van leveren van zorg op maat...

(Groningen , )

#703

Immer lijsten online invul dan behandeld word

(Kaatsheuvel, )

#705

Het nastreven en meten van kwaliteit en voortgang is een zaak van clienten en hulpverleners, en nu wordt ROM een beheersingsinsttument van verzekeraars op oneigenlijke gronden

(Zeist , )

#706

Beter geld in de directe zorg stoppen

(groningen, )

#707

ik teken omdat alle beroepen, zeker in de GGZ en de Medische Wereld, naast onderwijs, wetenschap, kunst, literatoren, brandweer, politie,militairen, reddingswerkers, mensen op de werkvloer om de beurt vernederd en en worden geminacht door Bestuurders,CEO's Politici, Projectontwikkelaars, Financiele Wereld etc.
De groepen worden sluw en doorzichtig uitelkaar gespeeld. De rampzalige constructie van PvdA en VVD heeft heel ervaring met het badwater weggegooid. Nu zijn diverse groepen de pineut omdat er geen hulpverleners zijn met verstand van zaken. Zo ook de jongeren, ouders,ouderen, gehandicapten en de zieken. De peilers van een beschaving zijn weggeslagen. Het is een samenleving die vanaf 1990 onder KOK en de zijnen het Amerikaans model heeft gevolgd. Zie het resultaat aldaar. Het is goed dat de GGZ in het verweer is gekomen met hoogopgeleide mensen en verbaal begaafd. Hoop dat er veel steun en actievelingen deelnemen en niet de hijgers uit het mislukte neoliberale model. Weg ermee. De MP heeft nog wel steeds dezelfde missie. Oppassen.

(castricum, )

#708

petitie is helder en ik sluit me hierbij aan

(assen, )

#711

ik teken omdat de (dwingende) manier waarop de ROM gegevens nu gebruikt worden, gebaseerd is op wantrouwen en gebruikt wordt om ingewikkelde problemen in de GGZ op een bureaucratische manier ogenschijnlijk 'op te lossen'.

(Wijk Bij Duurstede, )

#712

Stop function creep!

(Rotterdam, )

#714

Uit solidariteit met zorgverleners en patiënten.

(Utrecht, )

#715

ik ben het eens met deze petitie,

(Amsterdam, )

#717

Ik niet straks ook op straat wil belanden door ondercapaciteit of ondeskundigheid binnen de GGZ

(Amsterdam , )

#719

dat verzekeraars ROM metingen als kwaliteitsmeting gebruiken toont eens te meer aan dat ze absoluut niet weten waar ze over spreken.

(castricum, )

#720

Ben het eens met de uitspraak van Albert Einstein, niet alles van waarde is meetbaar. Door af te gaan op wat door de ROM gemeten wordt, wordt belangrijke informatie over het hoofd gezien, die een therapie sessie waardevol maakt en helpend is voor de cliënt.

(Leiden, )

#721

ROM geen betekenis heeft en wel kostbare tijd en energie kost.

(Amsterdam, )

#722

Ik verplicht word mee te werken aan het verzamelen van "big data" zonder dat de cliënt daar profijt van heeft.

(Eindhoven, )

#723

Ik teken, omdat ik van mening ben dat het veelvuldig invullen van vragenlijsten niet bijdraagt aan de effectiviteit van behandelingen en het daarom geldverslindend is.

(Groningen, )

#728

Ik de (huidige) ROM geen goede kwaliteitstoetsing vind

(Helmond, )

#729

er misbruik wordt gemaakt van medische gegevens, die ondeugdelijk zijn voor het doel wat wordt gesuggereerd en voor heel veel geld slechts bedoeld zijn de financiering van de GGZ te beinvloeden en behandeling als maatwerk af te knijpen.

(Amsterdam, )

#737

Dit zo'n slechte werkwijze is en totaal vertekend beeld geeft

(Rotterdam, )

#744

N v t

(rotterdam, )

#748

ik van meet af aan tegen het gebruik van dit soort instrumenten ben geweest waar het gaat om het maken van onderlinge vergelijkingen tussen zorgaanbieders

(Emst, )

#753

ik zie dagelijks binnen mijn werk dat het een ongeloofwaardig instrument is.

(Diepenbeek, )

#755

Ik teken omdat ik me helemaal kan vinden in genoemde argumenten.

(Amsterdam, )

#760

Het de patiënt niet ten goede komt, wetenschappelijk zijn doel voorbij schiet en de behandelaar corrumpeert en daarbij versterkt in het gevoel van zinloos handelen met lek van energie

(Leiden, )

#764

Ik teken omdat dit de gekte van controle-dwang in de ggz weer wat vermindert, als het doel van dit protest slaagt!

(Roermond, )

#769

Het strijdig zijn met het waarborgen van de privacy van patienten; dat is mijn echt grootste bezwaar. Daarnaast uiteraard de ondoelmatigheid, het weggooien van geld etc. Het voelt aan als koste wat kost de GGZ hulpverleners en hun aanbod onder managementcontrole te willen krijgen.

(Amsterdam, )

#770

Ik zelf rommetjes moet invullen, die ten tijde van depressie zeggen dat het beter met mij gaat dan ooit. Onzindingen, en waarom moet iand anders dan mijn psychiater weten 'hoe' het met me gaat?

(Stadskanaal, )

#779

Ik teken omdat ik tegen het misbruik van ROM ben als kwaliteitsmeting.

(Soest, )

#782

Ik meer tijd kwijt ben aan rommen dan ik verantwoord acht. Het gaat af van de tijd die ik voor werkelijk cliënt contact kan benutten. Uiteindelijk allemaal voor rekening van de cliënt die er niets aan heeft. Bovendien wordt ik verplicht gegevens te verstrekken die privé zijn.

(Amersfoort, )

#792

Ik teken omdat ik het eens ben met jullie standpunt. En de woorden van Einstein onderschrijven dit.

(Ede, )

#793

ik het er van harte mee eens ben! en wat mij betreft is de zorg geen markt!

(zuidlaren, )

#795

Ooit deel uitgemaakt van de cliëntenadviesraad van lpggz over ROM. Geen enkel advies vanuit de cliëntenraad is over genomen. Jammer, voor mij een reden om me terug te trekken uit deze raad.

(Broek op Langedijk, )

#796

De bureaucratie een halt toe wil roepen

(Langezwaag, )

#799

Ik teken omdat ik als client niet wens te worden lastiggevallen met aantoonbare foplijstjes, en omdat ik wil.dat mijn therapeut tijd voor mij heeft ipv voor dit soort onwetenschappelijke onzin.

(Amersfoort, )