Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#2201

Ik teken omdat ik zelf laatste jaars student ben aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik zie het nut niet in van de ROM en ik vindt het een ernstige zaak dat privé gegeven van onder ander huidige en toekomstige cliënten van mij worden verspreid. Dit zijn kwetsbare mensen en ik zou het heel erg vinden als hun belangen op een onrechte wijze worden benadeeld.

(Amsterdam, )

#2202

ik alle in de petitie genoemde argumenten onderschrijf

(Utrecht, )

#2204

voor 30 miljoen kunnen veel behandelingen plaatsvinden.

(Roosendaal, )

#2206

Als zorgprofessionals weet je of je goed doet en een vragenlijst die niet valide is meet dat niet.

(VLAARDINGEN, )

#2209

Rom geen effectief meetinstrument is om de behandeling te beoordelen

(Amsterdam, )

#2211

ROM geeft niets aan van de kwaliteit van de behandeling bij een individuele cliënt. Het kost veel extra tijd en geld om ze met regelmaat in te laten vullen.
Een toevallig meetmoment zegt bovendien weinig over de werkelijke voortgang in het proces.

(Uden, )

#2212

ROM kan effectief zijn binnen de vertrouwdheid van de patient-behandelaar relatie, en de uitkomst behoort veilig in het dossier van de behandelaar te blijven. En niet bij SBG, waarvan we niet weten wie er allemaal in die data kunnen, en het recht op privacy van de patient geschonden kan worden. En waarbij gemeend wordt dat er financiele conclusies/sancties kunnen worden getrokken uit metingen die alleen binnen de exclusiviteit van de behandelrelatie door de behandelaar kan worden geïnterpreteerd.
Steek al die miljoenen liever in het investeren in (verbondenheid binnen) behandelteams, en de (ontwikkeling) van de behandelaar, die emotioneel zwaar werk verricht. Dit zal zich (als parallelproces) dubbel en dwars terugbetalen in de kwaliteit van behandeling en behandelduur.

(Rotterdam, )

#2215

Ik verplicht ben om deze (niet autismevriendelijke) vragenlijst in te vullen. Niet om mijn behandeling te verbeteren maar om doorsnee behandelingen te maken.

(Ermelo, )

#2217

Ik teken omdat ik niet wil dat de ROM misbruikt wordt door de verzekeraars.

(Rotterdam, )

#2227

Misleiding en zinloosheid van ROM moet stoppen!

(Rilland, )

#2229

Zorg en kwaliteit voor de patiënt boven bureaucratie en bemoeienis van een partij die geen verstand heeft van wat kwalitatieve zorg betekent

(Delft, )

#2233

Ik ben voor het meten van voortgang maar tegen het dwingende karakter vanuit de zorgverzekeraar!

(Edam, )

#2234

ROM niet geschikt is om kwaliteit te meten in de ggz. Daarnaast is het enorm kostbaar terwijl we juist de gezondheidszorg goedkoper willen maken. Voorts is het belachelijk dat je door zorgverzekeraars gekort wordt als je onvoldoende rom metingen hebt gedaan.

(Rotterdam, )

#2235

Omdat regels en formats de menselijkheid uit het zorgsysteem halen.

(HOUTEN, )

#2237

Omdat de ROM in de behandelkamer besproken moet worden en niet in de kantoren van de zorgverzekeraar.

(Amsterdam, )

#2256

Ik teken omdat ik het geheel eens ben met de petitie.

(Amstelveen, )

#2257

Ik vind dat er op verkeerde wijze kwaliteit wordt gemeten

(SCHIEDAM, )

#2262

Ik vind ROM geen borging van kwaliteit maar geldverspilling !

(Leiden, )

#2263

Naast eerder genoemde argumenten, die ik volledig onderschrijf , is dit er nog een:
Omdat de zorgverlener gedwongen wordt de ROM gegevens aan te leveren, zal deze niet gemotiveerd zijn de cliënt te wijzen op zijn/haar mogelijkheid een privacy verklaring te tekenen wanneer cliënt de aanlevering niet wil. Men stelt te gemakkelijk dat cliënt hier keuze in heeft, zeker wanneer de percentages aan te leveren vragenlijsten omhoog gaan, zoals de bedoeling is.

(Vessem, )

#2266

Ik steun deze petitie volledig. Het lijkt alsof wetenschappelijk onderzoek en inzicht de laatste tijd volkomen genegeerd wordt.

(Vught, )

#2267

ROM

(Utrecht, )

#2270

...om twee redenen: 1e is de ROM totaal ongeschikt om een inzichtgevend therapie-proces te meten terwijl dit wel gepretendeerd wordt ( het is in tegendeel contra-productief en verstorend); 2e is het een schande dat aan een aantoonbaar verkeerd proces, nl dat van de z.g. benchmarking zoveel geld weggesmeten wordt dat aan de GGZ ten goede zou kunnen komen, waarbij bovendien de privacy en geheimhouding in de waagschaal gesteld wordt.

(Den Haag, )

#2272

vaak overbodig. Privacygevoelige informatie

(leidschendam, )

#2273

Ik ben het volkomen eens met deze petitie

(Leiden, )

#2274

Ik hbo verpleegkundige ben en alle rompslomp met metingen ten koste van kwaliteitstijd voor de client vind gaan

(Amersfoort, )

#2275

De lijsten die worden voorgeschreven niets met evidence based symptokmafname te maken hebben.

(Hilversum, )

#2288

de vrijgevestigde psycholoog overbelast is met zoveel onnodige administratie/onzinnige plichten

(Groningen, )

#2292

De ROM is op geen enkele wijze een toevoeging voor de behandeling van patiënt , het kost zelfs onnodig tijd dus geld .

(Rotterdam, )

#2296

Ja tegen gebruik ROM als kwaliteitsmiddel. Nee tegen het gebruik ROM door verzekeringsmaatschappijen als benchmark

(Haren, )

#2299

Zorg op de mens gericht moet zijn.

(Amsterdam , )

#2300

Het al een kwetsbare groep is. En vooral omdat ik uit eigen ervaring weet dat het een haast waardeloze meeting is.

(Ijsselmuiden, )

#2305

Ik teken omdat het instrument gebruikt wordt om geld te reguleren in plaats van de kwaliteit verbeteren

(Zutphen, )

#2309

privacy een groot goed is....
Rom metingen veel tijd kosten .... en vrij weinig betekenen voor de behandeling

(Lelystad, )

#2311

Het een heel vervelende verplichting vindt die niets toevoegt, de burocratie vergroot en het als instrument volkomen ongeschikt vind.

(Vlaardingen, )

#2318

Omdat de ROM niet gebruikt wordt waar het in essentie voor bedoelt was! Vraagt veel tijd van behandelaren en patiënt en daarmee minder tijd voor behandeling van de patiënt.

(Doorwerth, )

#2320

ROM zegt niets over kwaliteit en wordt nogal eens op een onjuiste manier ingevuld. Een extra kostenpost voor de hulpverlener en ballast voor de therapeutische werkrelatie.

(Arnhem, )

#2326

Ik teken omdat ik niet geloof in meten is weten en de macht van de zorgverzekeraars spuugzat ben.

(Utrecht, )

#2331

Het een onzinnige administratieve last is en een vervelende taak is voor de client. Wij als therapeuten mogen ermee leuren bij cliënten terwijl we er zelf niet om hebben gevraagd, laat staan onderschrijven.

(Amsterdam, )

#2335

ROM was oorspronkelijk bedoeld voor het verbeteren van de individuele behandeling. Dit gebruik is verdrongen door het moeten leveren van ROM-gegevens aan de stichting benchmark GGZ. Privacygevoelige informatie wordt op grote schaal verstrekt zonder toestemming van de patiënt voor iets waar hij niets aan heeft.

Natuurlijk zijn we niet tegen het meten van de kwaliteit. We zijn tegen een verkeerde manier om de kwaliteit te meten. ROM is dáárvoor niet geschikt.

Door de petitie te ondertekenen geef je aan een eind te willen aan deze geldverslindende, zinloze en bureaucratische praktijk

(Amsterdam, )

#2337

Ik teken omdat het verplicht gebruik van de ROM vragenlijsten de professionaliteit van de behandelaar/diagnosticus ondermijnt.
• Er zijn vragenlijsten die de behandelaar/diagnosticus méér nodig heeft. Het gebruik van de ROM lijsten vergt tijd en beperkt dus het gebruik van ander noodzakelijk onderzoeksmateriaal. Resultaat is kwaliteitsverlies (en als je alle vragenlijsten afneemt ook kostenverhoging).
• Bovendien: kunnen we kwetsbare cliënten bestoken met vragenlijsten die vooral bedoeld lijken als verantwoordingsinformatie? Het is raadzaam dit niet te doen. Het is voor cliënten nu al moeilijk om de noodzakelijke vragenlijsten consciëntieus in te vullen. Gedwongen invullen is niet alleen tegen de beroepsethiek maar levert ook waardeloos onderzoeksmateriaal op.
• Denkt de verzekeraar dat de kwaliteit van de behandeling hiermee te meten is? Kwaliteit van de behandeling kun je ook (en wellicht wenselijker) meten met eindcriteria zoals maatschappelijk functioneren, uitkerings/inkomenspositie, ziekteverzuim, medicijngebruik of wellicht afronding therapie. Psychisch welzijn is op zich essentieel voor de cliënt maar maatschappelijk slechts een tussenstation. Ook voor de verzekeraar die immers met andere polissen ook belangen heeft in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en ook een maatschappelijke verplichting heeft.
• Verder zie ik hier een monopolisering van vragenlijstgebruik. Commercieel interessant voor de ROM vragenlijstconstructeurs/auteursrechtenhouders maar deze gedwongen winkelnering lijkt me een verarming van de psychologie als wetenschap.

(Koog aan de Zaan, )

#2338

Ik mij als arts zorgen maak om de toenemende administrstieve rompslomp en bureaucratie, waardoor aandacht en tijd voor daadwerkelijk leveren van kwalitatief goede zorg afkalft. Kortom, een verkeerde aanpak om zorgkwaliteit te monitoren.

(Overveen, )

#2343

ROM-en is veel subjectief

(Son en Breugel, )

#2346

Ik teken omdat het een ernstige verspilling is van geld, waar patienten en hulpverleners niets mee opschieten en alleen maar onder druk worden gezet om privacy-gevoelige gegevens aan te leveren. Zou bij verkiezingen relevant punt moeten zijn bij discussie over de zorg.

(Arnhem, )

#2347

Ik de huidige ROM geen goed instrument vindt om de effectiviteit van behandeling te meten

(Zwolle, )

#2349

Ik het 100% eens ben met afschaffen van zo'n nonsens instrument.

(Delft, )

#2350

Omdat ik me als psychologe verantwoordelijk voel voor het welzijn van de clienten

(Willemstad , )

#2352

Meten is weten maar wel in dienst van het juiste doel. Het doel moet kwaliteitsverbetering zijn en dat is nu niet het geval.

(Bennekom, )

#2353

Ik ben psychiater en ben het stellig met de petitie eens.

(Den Haag, )

#2354

Omdat dit de zoveelste keer is dat onder het mom van 'kwaliteit' de GGZ wordt betutteld en uitgekleed door mensen die wellicht wel de klok hebben horen luiden, maar... Diezelfde mensen die bovendien een rechtstreeks financieel belang hebben bij de eenheidsworst die onvermijdelijk het gevolg is van het op die manier interpreteren van (vals verkregen) gegevens. Wat zal dat de kwaliteit ten goede komen (sic.)! Cynisch paradoxaal eigenlijk.
Goed initiatief, deze petitie! Er is nog veel te doen...

(Den Haag, )

#2355

Ik vind het een slechte zaak dat behandeling op deze manier beoordeeld wordt. De uitkomsten zijn in mijn ogen ook vaak slechts een momentopname vooral als het de psychiatrie betreft. Een zorgverzekeraar hoort niet te bepalen of een behandeling gestopt kan worden ja of nee.

(Emmen, )

#2359

Er tijd voor de patiënt vrij moet komen.

(Roosendaal , )

#2372

Omdat ik werkzaam ben geweest in GGZ en het eens ben met bovenstaande.

(Rossum, )

#2378

Ik goede zorg belangrijk vind.

(Utrecht, )

#2382

Ik teken de petitie

(Zeist, )

#2384

omdat ik graag bijdraag aan zaken die er toe doen voor mijn cliënten. De verplichte ROM met zgn goede meetinstrumenten voegt niks toe. Wel andere instrumenten die op maat worden toegepast per client.

(Vught, )

#2387

Ik veel tijd kwijt ben aan ROMmen, maar dat de vragen lijsten niet aansluiten bij de wensen/klachten van mijn cliënten

(Marienberg, )

#2389

Het volstrekte onzin is, het meet geen kwaliteit!

(Montfort, )

#2392

Ik mij zorgen maak over de verzakelijking van de zorg

(Delft, )

#2395

het rommen in de praktijk niets toevoegt aan werkwijze noch resultaat

('S-GRAVENHAGE, )

#2396

Verspilling van geld/tijd/energie. Je krijgt gegevens war je niet perse iets mee kan. Goed voor de zorgverzekeraars, zonde van onze tijd.

(Amsterdam, )