Veilige schoolomgeving

Opmerkingen

#1

Ik teken omdat de voorontwerpplannen, de verkeersveiligheid rondom de school, nog slechter maakt dan de bestaande toestand.

(Gentbrugge, 2016-12-22)

#3

Ik teken omdat de veiligheid van een schoolomgeving prioritair is en de zwakke weggebruiker beter moet beschermd worden. Het toekomstig ontwerp maakt de situatie alleen maar onveiliger!

(Gentbrugge, 2016-12-22)

#5

ik mijn kinderen wil blijven stimuleren om met de fiets naar school te komen, en dat tijdelijke werken ook best wel verkeersveilig ( met lasten evenwichtig verdeeld) kunnen verlopen

(Gentbrugge, 2016-12-23)

#6

Ik teken omdat het streefdoel zou moeten zijn de schoolomgeving veiliger te maken. Door zwaar verkeer en bussen de Alfons Biebuycklaan in te laten manoeuvreren maak je de verkeerssituatie net onveiliger en minder overzichtelijk. Vooral als er aan de twee kanten van de straat kan geparkeerd worden.

(gentbrugge, 2016-12-23)

#7

Ik teken omdat ik bij het lezen hiervan dacht : dit is onmogelijk,alle verkeer langs de Biebuycklaan,dubbel parkeren,onverantwoord ,een schande dat dit zou doorgaan,ik ben een leerkracht geweest van deze school en draag ze nog altijd een warm hart toe en wil op deze manier helpen dat dit niet kan doorgaan.Een veilige plaats voor onze kinderen zou een prioriteit moeten zijn.Lieve Staute

(Beervelde, 2016-12-23)

#11

ik wil een veilge omgeving voor de knderen van mijn zus .

(Ghent, 2016-12-23)

#14

Ik teken omdat ik als gewezen leerkracht van het Sint-Gregoriuscollege bezorgd ben om de veiligheid van de kinderen op deze school.

(9090 Melle, 2016-12-23)

#15

Ik mijn dochter op een veilige manier met de fiets naar school wil laten gaan.

(Gentbrugge, 2016-12-24)

#19

veiligheid gaat boven alles!!

(buggenhout, 2016-12-24)

#22

Ik begrijp niet dat het stadsbestuur deze vernieuwde verkeerssituatie een algemene verbetering kan vinden. Of werd er enkel aan de stadsschool gedacht?

(gentbrugge, 2016-12-26)

#27

Ik een veilige schoolomgeving belangrijk vind. Temeer zou dit het zachte verkeer kunnen stimuleren met alle positieve gevolgen vandien.

(Gentbrugge, 2016-12-27)

#29

Veiligheid belangrijk is voor alle kinderen!

(Moortsele, 2016-12-28)

#31

Ik teken omdat onze eigen straat en de weg die we nemen naar school veel drukker en onveiliger zal worden

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#32

Ik teken omdat daar familie van mij woont met kleine kinderen.

(Blankenberge, 2016-12-28)

#33

ik teken omdat de veiligheid van onze kinderen voor gaat, dit ongeacht stedelijke of katholieke school!!

(gentbrugge, 2016-12-28)

#36

Alle kinder veilig naar school moeten kunnen gaan

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#40

De veiligheid van mijn zoon die school loopt in de Sint-Gregorius college primeert!

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#41

Ik teken omdat dit plan duidelijk geen rekening houdt met de basisschool in de Biebuycklaan. Dit plan zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties aan de school!!!

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#42

Het is onbegrijpelijk dat in een straat met een school het verkeer zal toenemen, er geen aanpassingen worden gedaan die het verkeer doen vertragen en er geen fietsstroken worden voorzien.

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#43

Mijn kinderen gaan naar de sportschool. Maar beide schoolomgevingen moeten goed bekeken worden.

(peter benoitlaan gentbrugge, 2016-12-28)

#46

Ik teken omdat ik dit geen veilige situatie vind thv Sint Gregorius college

(Gentbrugge , 2016-12-28)

#47

Ik teken omdat onze straat veiliger moet worden voor alle schoolkinderen, voetgangers en fietsers. Met het huidige voorontwerp gaat dit helaas de andere richting uit.

(Gentbrugge, 2016-12-28)

#48

Mijn kinderen (een tweeling van 6 en één van 7) fietsen dagelijks naar school. De Biebuycklaan is nu al geen sinecure om met drie pagadders door te fietsen. Met de geplande wijzigingen zal dit ronduit gevaarlijk en zelfs onverantwoord worden.

(Melle, 2016-12-28)

#53

Ik teken deze petitie omdat de veiligheid van de kinderen van de Sint-Gregoriusschool evenwaardig is aan die van de kinderen van de Sportschool. Stad Gent dient met een alternatief te komen dat beide scholen evenwaardig behandelt.

(Gentbrugge, 2016-12-30)

#55

Ik teken omdat ik mijn kinderen graag via een verkeersveilige route naar school laat gaan. Tevens ben ik ook voorstander van de voorgestelde aanpassingen! Zoals fietspad, bredere voetpaden, ...

(Gentbrugge, 2016-12-30)

#57

Ik mijn kinderen op een veilige manier naar school wil kunnen brengen en er voor wil zorgen dat deze wijk een duurzaam, leefbare wijk wordt. 2 keer per dag een verkeersopstopping en elke dag vechten voor parkeerplaatsen is voor mij niet duurzaam. Overal éénrichtingsverkeer zodat er ruimte komt voor groen en parkeerplaatsen + kort parkeer zones rond de schoolpoorten zouden al een stap in de goede richting zijn

(Gentbrugge, 2016-12-31)

#58

Ik wil dat mijn petekind op een veilige manier van en naar school kan gaan.

(Heist, 2017-01-01)

#59

Ik teken deze petitie omdat het nieuwe verkeersplan weinig doordacht is en de verkeerssituatie nog onveiliger maakt dan te voren...

(Oostakker, 2017-01-01)

#67

De verkeerssituatie in en rond de Alfons Biebuycklaan wordt er met dit voorgestelde ontwerp alleen maar onveiliger op, niet enkel voor de schoolgaande kinderen en leerkrachten maar ook voor de buurtbewoners!

(Mariakerke, 2017-01-07)

#76

Meer veiligheid op school

(De Pinte, 2017-01-09)

#77

ik teken deze petitie omdat ik naar de vergadering geweest ben en volledig akkoord ga met alle opmerkingen die gemaakt werden. Laat me zeggen alle terechte opmerkingen en er waren er veel. Niet alleen de biebuycklaan maar de peter benoitlaan, gontrodestraat en jules de st. genoisstraat. Er is bij ons in de tuinwijk al een groot parkeerprobleem en door de werkzaamheden zal het nog slechter worden in elke straat.

(gentbrugge, 2017-01-09)

#78

50 parkeerplaatsen die verdwijnen = doodsteek voor de buurt; vrachtwagens door de Biebuycklaan = waanzin

(Gentbrugge, 2017-01-09)

#79

We moeten opkomen als burger,democratie noemen ze dat.Er is nu al plaats tekort...ook met het betalend parkeren.Ik kan maar doorgaan maar zal maar stoppen.Een gefrustreerde gentenaar!!!

(Gentbrugge, 2017-01-09)

#81

De veiligheid van élk kind telt!

(Assenede, 2017-01-09)

#84

De veiligheid primeert, denk aan onze kinderen...er zijn andere oplossingen...

(Gentbrugge, 2017-01-09)

#87

Ik heb kinderen die daar wonen in de Alfons Biebuycklaan en kleinkinderen die daar naar school gaan.

(boezinge, 2017-01-10)

#88

mijn neefjes daar in de buurt naar school gaan

(Lede, 2017-01-10)

#89

Volledig akkoord ben met de opinie van de mensen wiens kinderen daar naar school gaan,heb er lange jaren zelf gewerkt en gezien hoe onveilig het rondom de scholen is!!

(gent, 2017-01-10)

#91

Ik teken omdat veilig naar school kunnen gaan een recht moet zijn voor elk kind. De huidige plannen zorgen voor een onveilige situatie in de Biebuycklaan.

(Velzeke, 2017-01-10)

#92

Ik twee dochters heb (6j en 3j) en de wijk Moscou paalt aan Melle-Vogelhoek en dus aan onze leefwereld (wij fietsen door Moscou naar Gent)

(Melle, 2017-01-10)

#95

Als bewoner van ABL sta ik volledig achter de voorstellen en argumenten van deze petitie.

(Alfons biebuycklaan 25, 9050 gentbrugge, 2017-01-10)

#96

Ik teken omdat ik als bewoner van de Alfons Biebuycklaan helemaal akkoord ben met bovenstaande argumenten.

(Gentbrugge, 2017-01-10)

#99

Ik teken omdat de binnenstad onbereikbaar wordt voor de bezoekers van buiten de provincie.Ook voor inaliden zoals mijn echtgenoot zijn wij afhankelijk van de wagen.
Een extra handtekening krijg je van mijn echtgenoot Didier Vandecasteele

(Lichtervelde, 2017-01-11)

#101

ik teken omdat mijn kind hier naar school gaat en dat veiligheid voorop moet staan

(Gentbrugge, 2017-01-11)

#104

Ik teken omdat er in schoolomgevingen in de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de veiligheid van de kinderen, leerkrachten en buurtbewoners.

(Drongen, 2017-01-12)

#105

Dit niet kan

(Gentbrugge , 2017-01-12)

#106

Regelmatig ophalen van Viggo Vandenbroucke

(Zwevegem, 2017-01-12)

#109

Ik ben leerkracht op het Sint-Gregoriuscollege en ik wil een veilige schoolomgeving voor álle leerlingen die er in de buurt naar school gaan. Niet enkel voor de leerlingen van de stadsschool! Blijkbaar moeten niet alle kinderen op dezelfde manier beschermd worden voor de stad Gent.

(Merelbeke, 2017-01-13)

#110

Omdat onze kinderen ook recht hebben op een veilige schoolomgeving!!!!

(Destelbergen , 2017-01-13)

#111

Elk kind even veilig naar school moet kunnen!!!

(Merelbeke , 2017-01-13)

#112

elk kind recht heeft op veiligheid

(Drongen, 2017-01-13)

#113

uit sympathie met de kinderen van de school

(gent, 2017-01-13)

#116

Ik niet akkoord ben om de karige parkeerplaatsen in onze wijk nogmaals te laten inpalmen door bomen . Tijdens deze legislatuur werden alleen al in de Jules de Saint Genoisstraat 10 door de voorgaande legislatuur beloofde pakeer plaatsen minder en 8 “kiss en ride” plaatsen niet aangelegd Bovendien werd nog een parkeerplaats in beslag genomen door Cambio voor een auto die zeer sporadisch gebruikt wordt. Tel daarbij nog eens 6 parkeerplaatsen ingenomen door de schoolbus en een uitstulping van het voetpad plus een bijkomende zebrapad dat ook nog eens 2 plaatsen deed verdwijnen . Totaal dus niet minder dan 27 verdwenen parkeerplaatsen .Wetende dat er nu reeds in het park geparkeerd wordt en in een zijstraat de strook langs de blinde muur ook helemaal gebruikt moet worden om alle voertuigen te kunnen plaatsen,is het niet opportuun om nog eens 50 parkeerplaatsen te vernietigen . De drogreden om meer groen in de wijk te hebben is totaal uit de lucht gegrepen gezien het grote park in de straat zelf,het parkje in de tuinwijk waar iedere bewoner zijn voor en achtertuintje heeft, het grote privé park in de straat en de nabijheid van nog 6 andere parken, een natuurgebied en volkstuintjes .Een straat moet worden aangelegd in functie van de bewoners en gebruikers, niet in functie van een of andere ideologie. Ik ben een zeer groot liefhebber van fauna en flora maar een straat is een straat en ik ben hier al 45 jaar zeer tevreden mee .Wat de veiligheid van de kinderen betreft ,kan ik wel akkoord gaan met een één richtingstraat maar dan wel over de volle lengte van de straat en voor IEDEREEN.
Dat vrachtwagens verboden worden is evident

(Gentbrugge, 2017-01-13)

#121

Van der Steenen

(Gontrodestraat. 35 Gentbrugge, 2017-01-13)

#125

Ik teken omdat ik het maar niks vindt wat ze met de buurt gaan doen en omdat er zo meer problemen gecreëerd worden

(Gentbrugge , 2017-01-13)

#126

x

(Merelbeke, 2017-01-13)

#128

Het is belangrijk dat elk kind veilig naar school kan stappen of fietsen. Overal in Vlaanderen.

(Eppegem (Zemst), 2017-01-13)

#130

Ik teken deze petitie omdat het voorstel voor meer frustraties zorgt omwille van parkeerproblematiek. De Stad dwingt vanuit een bepaalde visie de bewoners 'een klik' te maken . Men stelt het mooi voor 'een mooi ogende wijk'. Echter daar stopt het verhaal. Wie wil er in een wijk wonen die enkel mooi oogt en voor de rest zorgt voor verkeersgerelateerde problemen? De Stad biedt geen alternatief aan om de parkeerdruk op te lossen, wel in tegendeel door het reduceren van 50 plaatsen. Ik meen dat door de komst van het wijkpark De Porre er voldoende groen in de wijk is. Echter de laatste alinea van deze petitie daar kan ik me niet in vinden en wel om volgende redenen: Zoals opgenomen in het voorstel van de Stad kunnen de bewoners uit de Arsenaalstraat - Heidestraat - Vijverhof -Priesterstraat enz. zowel naar de Brusselse Steenweg geraken als naar Moscoubrug zonder te moeten omrijden. In het voorstel van deze petitie zou men moeten omrijden om bvb. naar Merelbeke of richting station te rijden, wat een meertijd in verplaatsing met zich meebrengt i.k.v. woon-werk verkeer.

(Gentbrugge, 2017-01-13)

#133

Dit is DE kans om kinderen zelfstandig en veilig met verkeer te leren omgaan. Gun hen die kans door een veilige omgeving te creëren!

(Gentbrugge , 2017-01-14)

#138

Omdat de kinderen van onze school recht hebben op een veilige straat!

(Gent, 2017-01-14)

#144

Meer veiligheid aan de school

(Get, 2017-01-14)

#147

mijn neefje daar naar school gaat

(Gent, 2017-01-14)

#149

Omdat mijn zoon veilig van en naar school kan gaan!

(Gentbrugge, 2017-01-14)

#156

De veiligheid van de kinderen is inderdaad het belangrijkste maar vergeet ook niet de parkeerplaatsen in de omliggende straten.
Er zijn nu al bijna geen plaatsen en als ze deze ook nog gaan vervangen door groen en bloembakken gaan we binnenkort met de fiets naar onze auto mogen rijden.

(Gentbrugge, 2017-01-15)

#157

Deze zomer hebben wij heel bewust een woning gekocht in Moscou omdat het stadscentrum van Gent, allerlei winkels en andere voorzieningen en het werk van mijn vriend op fiets- of wandelafstand liggen. Op deze manier wilden wij het gebruik van onze auto beperken. De auto wegdoen is momenteel nog geen optie aangezien mijn werk op 3 kwartier rijden ligt. Wil ik dit traject met openbaar vervoer doen, dan zou de dagelijkse pendeltijd 4 uur worden (en dit is op voorwaarde dat er geen vertragingen, afschaffingen, stakingen,... bij het openbaar vervoer zijn). Het is op dit moment al heel moeilijk om de auto op een legale manier te parkeren, als er straks 50 plaatsen verdwijnen, dan wordt het helemaal een ramp om de auto nog ergens kwijt te geraken... Ik hoop dat meneer Watteeuw op tijd beseft dat deze ingrepen hun doel zullen voorbijstreven: i.p.v. minder auto's in de buurt zullen er gewoonweg veel meer auto's geparkeerd worden op plaatsen die voor verkeersveiligheid zouden moeten vrijblijven. Voor het merendeel van de bewoners is de auto nl. een noodzaak i.p.v. een vrijblijvende luxe die gemakkelijk achterwege kan worden gelaten.

(Gentbrugge, 2017-01-15)

#162

Belangrijk dat de kinderen van beide scholen op een veilige manier van en naar school kunnen komen.

(Gentbrugge, 2017-01-15)

#164

Mijn dochter woont in de omgeving van de Alfons Biebuycklaan. Als de 50 parkeerplaatsen worden vervangen door bomen heeft dat problemen om nog een parkeerplaats te vinden binnen een normale afstand van haar woonplaats. Bovendien wordt het dan een stuk gevaarlijker voor de voetgangers (o.a. de schoolgaande jeugd).

(Zottegem, 2017-01-16)

#165

er nu al een parkeerprobleem is!!

(gentbrugge, 2017-01-16)

#167

Het is nu reeds een probleem om te parkeren hier in de buurt laat staan dat er nog eens 50 plaatsen minder zullen zijn.

(Gentbrugge , 2017-01-16)

#168

Neem geen parkeerplaatsen weg van de bewoners waar er nu al te weinige zijn.

(Wetteren, 2017-01-16)

#171

volledig akkoord ga met Koen Van de moortel

(Gentbrugge , 2017-01-16)

#173

Wij zijn een jong gezin die binnen enkele weken ons eerste kindje verwachten. Wij hebben bewust gekozen om in het Gentse te kopen en wonen omdat wij onze (toekomstige) kinderen willen laten genieten van een multiculturele buurt. Omdat wij sinds we hier wonen gemerkt hebben dat parkeren nu al een probleem is hebben wij oa alvast 1 auto weg gedaan. Een tweede weg doen, is echter onmogelijk vanwege het werk van een van ons beiden.
We maken ons dus enorme zorgen naar de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegendheid in de toekomst. En bovendien vinden wij het verkeersveilig maken van de schoolbuurt ook een prioriteit.

(9050 Gentbrugge, 2017-01-16)

#174

Parkeerplaatsen afschaffen betekent niet altijd gezondere lucht creëren: mensen zullen gewoon veel langer rondrijden, waardoor er nog meer uitstoot zal zijn. Bovendien hebben de meeste van deze bewoners, onder wie onze dochter en haar vriend, geen garage. Jammer genoeg kunnen ze zonder auto hun job niet uitvoeren.

(Zottegem, 2017-01-16)

#175

Ik teken voor de veiligheid van de schoolkinderen,omdat er te veel verkeer door de Alfons Biebuycklaan zal rijden. Waarom zijn de kinderen van de stadsschool meer bevoorrecht dan die van Sint-Gregoriuscollege zijn die kinderen minder waard?

(Gentbrugge, 2017-01-16)

#179

ik een veilige schoolomgeving wil

(Gentbrugge, 2017-01-16)

#180

parkeerproblemen ????

(9050, 2017-01-16)

#183

naar aanleiding van het voorontwerp voor de heraanleg van een aantal straten in de buurt van de Alfons Biebuycklaan kan en moet de verkeerssituatie hier veiliger !!
hoe is het mogelijk dat jullie geen rekening hebben gehouden met de schoolgaande kinderen in deze straat ??!!

(Gentbrugge, 2017-01-16)

#185

Het is nu al zo gevaarlijk voor kinderen die naar school gaan met fiets of te voet.

(Gentbrugge, 2017-01-17)

#189

ik teken omdat de veiligheid voor onze kinderen heel belangrijk is .Denk eerst na alvorens zulke plannen te maken en uit te voeren . Ik dacht dat pesten niet is toegestaan ,maar jullie doen dit door dergelijke projecten aan de man (vrouw) te brengen .Het parkeerprobleem is groot , zeer groot en jullie en gaan dit nog vergroten WAAR ZIJN JULLIE MEE BEZIG

(Tuiwijk ter heide 28 Gentbrugge, 2017-01-17)

#190

het anders in alle omliggende straten ook niet meer mogelijk zal zijn om te parkeren

(Gentbrugge, 2017-01-17)

#191

veilige school

(Oostende, 2017-01-18)

#192

men gewoon geen rekening houdt met de bewoners van deze wijk, projecten verwezenlijken voor de verheerlijking van hun (tijdelijke) ambt, dit kan niet ! politici moeten zich inzetten voor het volk dat hen (destijds) gekozen heeft !

(gentbrugge, 2017-01-18)

#196

De toekomstideeën van onze wijk waanzinnig zijn en geen enkele meerwaarde naar wonen vertonen

(Gentbrugge, 2017-01-18)

#197

de regge jackie
de voorzitter van de dekenijmoscou

(gentbrugge, 2017-01-18)

#198

Ik teken zoals het ontwerp er nu bij ligt de verkeersveiligheid nog slechter zal zijn dan het momenteel is . Er kan bvb ook de straten allemaal 1 richtingsverkeer maken dat zou de veiligheid al verbeteren. En zoals het nu is dan worden de stedelijke school kinderen meer beschermd dan de kinderen in de alfons Biebuycklaan . De richting rondom de scholen zouden denk ik veiliger zijn als alle straten een 1 richtingsstraat word.

(gentbrugge, 2017-01-18)

#199

Ik teken omdat ik niet akkoord ben met het voorgestelde ontwerp. De school van de Alfons Biebuycklaan wordt vergeten qua veiligheid. Er wordt niet gedacht aan de mensen die in de buurt wonen.

(Gentbrugge, 2017-01-18)

#200

ik wil parkeerplaats

(Gentbrugge, 2017-01-19)