Burgerforum Luchthavenregio beschermt de Leefkwaliteit

Opmerkingen

#1

Ik sta 100% achter deze actie

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#2

Omdit ik wil blijven wonen waar ik nu woon!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#3

Het moet gedaan zijn met alsmaar overal uit te breiden en kostbare natuur, natuurgebieden, landbouwgronden... op te offeren. Soms is Genoeg echt wel Genoeg. Al jaren is het milieu- en natuurbeleid van België een lachwekkende zaak. Een minister die natuur en milieu geen warm hart toedraagt is de doodsteek.
Stop met uitbreiden. Er staat overal genoeg leeg op industriezones en wat de luchthaven betreft: 't is echt wel groot genoeg en heeft al genoeg impact op milieugebied.
Genoeg is Genoeg !!!

(Kersbeek, 2016-11-23)

#5

Ik sluit mij aan bij de visie van het Burgerforum Groene Vallei

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#7

Ik akkoord ga met de argumenten en vragen vervat in dit protest.

(kampenhout, 2016-11-23)

#9

Omdat ik de mening deel van het Burgerforum Groene Vallei. Omdat een dergelijke uitbreiding verregaande negatieve gevolgen zal hebben voor mens, dier en milieu.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#10

Ik sta achter de verzoeken van deze petitie.

(Herent, 2016-11-23)

#11

Niet akkoord met verlenging van 25L

(Erps-Kwerps , 2016-11-23)

#12

Ik sta achter deze actie

(Erps-kwerps , 2016-11-23)

#15

Ik in het verlengde van 25l woon. Ik wil niet onteigend worden. Waarom wij al de lasten en brussel niks?

(Erps- Kwerps, 2016-11-23)

#17

Ik nu al 's nachts wakker lig van opstijgende vliegtuigen boven Kampenhout.

(Kampenhout, 2016-11-23)

#19

Het moet maar eens gedaan zijn met het geen rekening houden met de gewone mens, die poef! zonder boe of ba, zijn leefkwaliteit en zijn spaarcentjes voor zijn ogen ziet verdwijnen. Aan de CEO van Zaventem: Er zijn zoveel andere mogelijkheden om een uitbreiding te bezorgen aan Zaventem, zonder dat ze van alle omliggenden alles wegnemen. Waarom gebruiken ze niet de militaire luchthaven? Ze hebben daar de infrastructuur, die wellicht wat moet gemoderniseerd worden, maar dat is peanuts tov de andere plannen die ze hebben. Bovendien kunnen militaire luchthavens op eender welke plek neergepoot worden. Bovendien moeten militaire luchthavens zich niet houden aan de burgerwetgeving en dat op zich bezorgt ook heel veel overlast. Zo heb je 2 vliegen in 1 klap. Iedereen wordt er beter van.... Maar ja, ze zullen wel ergens een reden hebben om dit niet te doen en dat zal wel puurwinstbejag zijn, zoals gewoonlijk, alhoewel ik mij niet van de indruk kan ontdoen dat deze oplossing ook nog eens goedkoper zou zijn.....

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#22

Ik teken omdat elk stukje natuur ons in leven houdt!

(wilrijk, 2016-11-23)

#23

Ik teken omdat ik in een leefbare gemeente wil blijven leven.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#27

ik binnen de uitbreidingszone woon en dreig onteigent te worden. Ik weet waar ik woon en heb geen problemen met de vliegtuigen maar weg moeten, is een doodsteek

(Erps-Kweps, 2016-11-23)

#29

Ik ben tegen, het opofferen van de al zo schaarse open ruimte in onze regio, het opofferen van de levenskwaliteit van zoveel inwoners, ... , het uitbreiden van de luchthaven van Zaventem. Reden temeer om deze petitie te tekenen !

(Bertem, 2016-11-23)

#32

Ik woont naast de baan 07R/25L

(steenokkerzeel, 2016-11-23)

#33

Ik ben pro luchthaven maar niet ten koste van de inwoners v mijn streek en de natuur.

(Meerbeek, 2016-11-23)

#34

Deze streek haar natuurlijk karakter moet kunnen behouden...nu en voor alle volgende generaties.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#35

Economie die dorpen, landbouw en natuur vernietigt is zelf-destructief. Er zal MINDER moeten gevlogen worden, willen we de klimaatverandering nog kunnen stoppen.

(Heusden-Zolder, 2016-11-23)

#38

Deze uitbreiding betekent een zekere verpaupering van onze gemeente, die het niet langer moet pikken om de oneerlijk verdeelde lasten te dragen!

Dus ik zeg "Nee!" tegen de teloorgang van het omringende en fragiele natuurgebied!
Dus ik zeg "Nee!" de overname van landbouwgronden door grote vervuilende bedrijven!
Dus ik zeg "Nee!" tegen kelderende vastgoedwaarde!
Dus ik zeg "Nee!" tegen de gettovorming wanneer een rechtstreekse verbinding met de E40 gelegd wordt, dwars door onze woonkern!
Dus ik zeg "Nee!" tegen de Strategische Visie 2040!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#39

Ik ben geboren en getogen in Kortenberg met zijn landelijke karakter. Ik woon aan de spoorweg en zie vanuit mijn slaapkamerraam de luchthaven. Geen problemen mee! Wel met het feit dat het nu veel drukker, luider en vooral veel stedelijker zal worden! Ik wil niet dat Kortenberg het nieuwe Brussel wordt! Dit dorp kan die grote capaciteit niet aan!

(Kortenberg, 2016-11-23)

#40

Niet akkoord met het strategisch plan 2040 van de luchthaven!!!

(Steenokkerzeel, 2016-11-23)

#41

Ik teken omdat de landingsbaan in het veld naast onze woning zou komen te liggen waardoor wij heel veel geluidshinder zullen hebben en waardoor dus ook de waarde van onze woning naar omlaag gaat

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#42

ik onze gemeente leefbaar wil houden, ook voor toekomstige generaties

(Kortenberg, 2016-11-23)

#43

Ik teken omdat een luchthaven dichtbij woonkernen nu éénmaal beperkingen heeft inzake uitbreiding en dat ook moet aanvaarden.

(Kampenhout, 2016-11-23)

#44

Het eens ben met de stellingen zoals uiteengezet in de petitie.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#45

Welvaart zonder groei

(Oombergen (Zottegem), 2016-11-23)

#46

Ik teken omdat ik in een leefbare, groene buurt wil blijven wonen en omdat een uitbreiding van de luchthaven niet noodzakelijk is.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#47

Ik in Erps-Kwerps woon

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#48

Ik niet akkoord ben en in Erps-kwerps wil blijven wonen zoals het nu is.

(Villershof 8, 3071 Erps-Kwerps , 2016-11-23)

#49

Steun voor mijn familie uit Erps-Kwerps!

(Kaulille, 2016-11-23)

#50

De mensen te laten wonen waar ze graag wonen, de boeren hun job te laten uitvoeren, de kleine gemeentes hun voortbestaan te verzekeren, de natuur te behouden,...

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#51

Het moet gedaan zijn met al die egoïstische machtsmisbruik ten koste van de hardwerkende mens. Diegene die dit plan hebben opgesteld kunnen voor mij part recht naar de hel vertrekken.

(Meerbeek , 2016-11-23)

#52

de leefbaarheid van meerdere dorpen inruilen voor de grotere omzet van enkele bedrijven is geen optie.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#53

ik wil geen startbaan in mijn voortuin !!

(erps-kwerps, 2016-11-23)

#54

Ik niet denk dat er een capaciteitsprobleem is. Brusselse geluidsnormen omzeilen door een langere landingsbaan te bouwen (zodat men over Vlaanderen kan aanvliegen) is de foute piste. Het maakt Erps-Kwerps heel wat minder leefbaar om de foute redenen.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#55

Ik teken omdat de overheid (zowel de Vlaamse, als de Federale) de moed moet hebben om te werken aan een duidelijk wettelijk kader waarin de werking van de luchthaven in al zijn aspecten duidelijk wordt beschreven, van vluchtroutes (bevoegdheid voor de federale overheid) tot maatregelen die de milieu-impact ( Vlaamse bevoegdheid, waar blijft dat MER rapport voor de volledige luchthaven???) moeten beperken. De lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden over Vlaanderen en het Brussels Gewest. Het politiek getouwtrek en gebrek aan visie over dit dossier zorgt voor rechtsonzekerheid zowel voor de uitbater van de luchthaven als de omwonenden. Door het politiek geklungel dreigen de omwonenden van de luchthaven in Vlaanderen het kind van de rekening te worden. Een pure schande.

(Veltem-Beisem, 2016-11-23)

#57

Ik teken omdat ik groot Kortenberg leefbaar wil houden

(Everberg, 2016-11-23)

#59

Ik bezorgd ben om het voortbestaan van mijn gemeente inzake leefbaarheid en het verdwijnen van waardevol natuurgebied! Ik wil later mijn kinderen recht in de ogen kunnen kijken en hen zeggen: "Dit heb ik voor jullie gedaan en daar ben ik fier op!" NEEN tegen de uitbreiding JA voor een leefbare en sociale gemeenschap zoals die nu is!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#60

In een dicht bewoond gebied als Vlaams-Brabant kan men niet toestaan dat een luchthaven zomaar kan uitbreiden. Mensen rond de luchthaven moeten leren leven met de nadelen van die luchthaven en omgekeerd Brussels Airport moet leren leven met die beperkte ruimte.

(Kampenhout, 2016-11-23)

#63

Ik teken omdat de ideeën zoals ze op tafel liggen te gek voor woorden zijn. Een aanslag op de in de buurt liggende natuurgebieden, mensen hun eigendom en het laatste restje landelijk landschap dat een kwetsbare barrière vormt tussen de drukte en een leefbare woonomgeving... Dat deze plannen nog steeds op tafel liggen zou strafbaar moeten zijn en tarten elke grens van menselijkheid.

(zaventem, 2016-11-23)

#66

Ik hier niet mee akkoord ga, waarom moeten wij weer de gedupeerden zijn?

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#68

Ik teken omdat ik bezorgd ben dat mijn gemeente haar landelijk karakter zou verliezen en heel wat eigendommen van vrienden en familie mogelijk moeten onteigend worden.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#71

Een megalomaan plan dat meer vernietigt dan opbouwt. En dat zogezegd om de capaciteit tijdens de piek met een goede tiental op te krikken? Maak dat een ander wijs.

(Melsbroek , 2016-11-23)

#72

Voor behoud van fauna en flora en leefbaarheid van onze gemeente

(Everberg, 2016-11-23)

#74

Ik teken tegen dit megalomaan plan dat de regio onleefbaar maakt en Brussel vrijstelt van de lasten die wij moeten dragen!

(Winksele, 2016-11-23)

#75

Uit sympathie!

(koningshooikt, 2016-11-23)

#76

Ik steun het burgerforum groene vallei. Ik ben tegen een uitbreiding ten koste van de leefbaarheid van omliggende gemeenten, Brussel mag niet gevrijwaard worden, iedereen gelijk voor de wet!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#77

ik vrees voor de woonkernen die door de uitbreiding van de baan bedreigd worden en/of moeten verdwijnen.

(Winksele, 2016-11-23)

#78

Ik vind dat de luchthaven moet oplossingen zoeken om op een andere manier economische groei te creëren zonder de omwonenden, die nu al veel van de lasten zonder morren dragen, nog extra te belasten of de gemeentes onbewoonbaar maakt.

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#79

Dit is erover!!!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#80

Dit is erover, laat ons geweldige dorp gerust!!!

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#81

Wij ook het slachtoffer zullen worden van de uitbreiding , zowel de woning als onze job als zelfstandige in onze brasserie

(Erps-Kwerps, 2016-11-23)

#82

Ruimte, groen, stilte van levensbelang zijn voor mensen en deze wordt andermaal zwaar aangetast door de nieuwe plannen

(herent, 2016-11-23)

#84

Luchthaven JA
uitbreiding NEE

(kortenberg, 2016-11-23)

#86

Ik wil geen geluids hinder

(erps kwerps, 2016-11-24)

#89

Tegen verlenging piste

(Erps-kwerps, 2016-11-23)

#91

voor huis, gezin, volgende generaties, toekomst in eigen streek,...

(Kortenberg, 2016-11-24)

#93

Ik in Kortenberg heb gewoond en Mijn meeste vrienden wonen in Kortenberg. Ik leef met hen mee.

(Merchtem , 2016-11-24)

#95

Want na ons komen er nog vele generaties!

(Sint-Genesius-Rode , 2016-11-24)

#98

We 100% tegen de voorziene uitbreiding(en) zijn.

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#100

Levenskwaliteit, bij uitbreiding luchthaven voor omwoners sterk zal afnemen en ook landbouw en natuur nog verder in het verdrukking zullen gaan.

(Kampenhout, 2016-11-24)

#101

Ik woon hier graag zelfs met de huidige vliegtuigomgeving, maar laat het aub zo blijven : trop is te veel en te veel is trop !

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#102

Tegen elke vorm van de voorgestelde uitbreiding. Zowel taxibaan/verlenging en het bedrijventerrein. Brussels Airport is zeer veel cargo, en dat hoort niet zo dicht tegen de hoofdstad en tegen dorpskernen, daar zijn betere luchthavens voor. Daarnaast moeten ze het verkeer dat op piekuren wil vliegen maar veel duurder maken of beter verdelen, dat moet niet op de kap van de omgeving en de leefbaarheid.

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#103

omdat dit project enkel dient om op kort termijn grote winst op te leveren maar nergens rekening houd met mileu en klimaat doelstellingen.

(Nossegem, 2016-11-24)

#104

Omdat dit onaanvaardbaar is!

(Hombeek, 2016-11-24)

#106

Ik woon dicht bij Curegem en voel me rechtstreeks betrokken.

(Erps-Kwerps , 2016-11-23)

#108

Heb heel mijn jeugd gewoond in ers en mijn ouders en broer wonen er nog

(Bierbeek, 2016-11-24)

#109

ik vrij dicht bij de aanvliegroute woon (Vangramberenstraat) en ik graag op de hoogte blijf van de plannen om de landingsbaan te verlengen.

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#111

De leefbaarheid komt hier onde druk te staan.

(kortenberg, 2016-11-24)

#112

Mag Vlaams-Brabant ook nog een plek om te leven zijn? En niet alleen een wingewest om louter (veel) geld te verdienen en grondspeculatie. Maar leefbaarheid hier is geen zorg voor de bobo's van de luchthaven die hier werken en (veel) verdienen en met (gratis bovendien) vliegtickets elders in mooie gebieden verblijven en vakantie kunnen nemen. Genoeg is genoeg en trop is te veel: laat ons nog wat open en groene ruimte in Vlaams-Brabant om het hier leefbaar te houden!

(3200 Aarschot, 2016-11-24)

#114

geen extra lawaai

(Kortenberg, 2016-11-24)

#122

Ik teken omdat veel te veel in deze wereld gebeurt ten behoeve van grote hebzuchtige ondernemingen, en dat is wagelijk. Het milieu is de prioriteit.

(Leuven, 2016-11-24)

#123

Ik in Erps-kwerps woon en geen geluidsoverlast wil noch onteigent wil worden!

(erps-kwerps, 2016-11-24)

#127

Ik teken omdat we nu al geluidsoverlast hebben, dat er eigendommen moeten onteigenen worden, tegen de bijkomende extra verkeersoverlast!

(Veltem , 2016-11-24)

#128

omdat mijn gemeentebestuur passief blijft staan kijken als een koe in de wei

(1820 Steenokkerzeel, 2016-11-24)

#132

Er niet unaniem beslist kan worden dat deze uitbreiding er komt ten koste van de inwoners.

(Erps-kwerps, 2016-11-24)

#133

In België is geen ruimte voor de grootste vlieghaven van Europa. En wat met de bescherming van de open ruimte, betonstop, beperking van CO2, leefkwaliteit, ... ?

(Wespelaar, 2016-11-24)

#135

Omdat het opnieuw een voorbeeld is van natuur dat moet wijken voor beton...

(Gent, 2016-11-24)

#136

ik in de Curegemstraat WIL BLIJVEN WONEN punt uit!

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#137

onnodige uitbreiding

(erps-kwerps, 2016-11-24)

#138

Ik teken omdat ik vind dat deze uitbreiding een te grote impact heeft op het landschap, de natuurgebieden en de biodiversiteit in de onmiddellijke omgeving.

(Leuven, 2016-11-24)

#142

Extra geluidshinder

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#143

ik ben wss anders men woning kwijt

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#145

Bedreiging waardevolle natuurgebieden

(Herent, 2016-11-24)

#146

mensen komen op de eerste plaats!

(srombeek-bever, 2016-11-24)

#149

Ben tegen actuele uitbreidingplan van Brussel airport

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)

#150

omdat we zelfs tot in het pajottenland al laag overvliegende luidruchtige toestellen over ons dak krijgen midden in de nacht. Gezondheid (en daar hoort een degelijke nachtrust bij) primeert boven economie en niet omgekeerd! Simple as that!

(Herne, 2016-11-23)

#151

genoeg is genoeg.

(oud-heverlee, 2016-11-24)

#153

Ik woon vlak achter de 25L en wens niet massaal bijkomende opstijgende vliegtuigen over mijn dak, terwijl Brussel geen enkele last wenst noch krijgt... Enkel de naam en de lusten!

(Zaventem, 2016-11-24)

#156

Trop is teveel..

(Everberg, 2016-11-24)

#158

er eindelijk een einde moet komen aan de overlast van lawaaierige vliegtuigen

(Oud-Heverlee, 2016-11-24)

#159

Brussel zijn geluidsnormen miet versoepelen, dan kan er een compromis gevonden worden.

(Winksele , 2016-11-24)

#161

Ik tegen de verlenging van de baan 25L

(Erps Kwerps, 2016-11-24)

#163

De luchthaven is groot genoeg. Laat hem zoals hij is

(Zaventem, 2016-11-24)

#167

Ik vind niet dat Brussel meer recht heeft dan andere gemeenten om geen vliegtuigen over hun huizen te hebben, want daar draait de hele uitbreiding van de luchthaven om. Hiervan zijn de omwonende van de luchthaven de dupe. Ik ben er ook van overtuigd dat de uitstoot van de vliegtuigen ergere gezondheidsrisico's inhoudt dan vandaag de dag geweten. Hier moet eveneens verder onderzoek naar worden gedaan. Deze uitbreiding is in mijn ogen enkel in het voordeel van Brussel geen rekening houdend met de gevolgen voor de omwonenden en de nog grotere last die deze uitbreiding met zich meebrengt.

(Veltem-Beisem, 2016-11-24)

#170

Uitbreiding Zaventem is een no go zone

(Halle, 2016-11-24)

#171

Humelgem moet blijven bestaan!

(steenokkerzeel, 2016-11-24)

#173

Uitbreiding van deze luchthaven is compleet overbodig. Fossiel transport is niet meer van deze eeuw. Meer plaats voor TGV's en elektrische auto's!

(Nossegem, 2016-11-24)

#176

Ik vrees voor mijn woonst

(Steenokkerzeel, 2016-11-24)

#177

Levenskwaliteit boven industrie gaat.De grenzen van de luchthaven reeds jaren zijn afgebakend en dit op een juridische wijze die in de wet is ingeschreven.Om de x-tijd hierover plannen bekend maken is nefast voor 10.000den mensen ,scholen, winkels,gemeenschappen , .... .

(kortenberg, 2016-11-24)

#178

Mijn gemeente moet leefbaar blijven!!! Geen tweede Doel! Vliegtuigen moeten opstijgen volgens de veiligheidsnormen en niet omdat bxl schadevergoedingen claimt!

(Erps-kwerps, 2016-11-24)

#179

brussel de oorzaak is voor deze oostelijke uitbreiding

(Erps-kwerps , 2016-11-24)

#180

omdat het leven rond Zaventem moet leefbaar blijven voor de omwonenden en wij niet de dupe moeten worden van de 'gelddrang' van enkele grote portemonnees

(Winksele, 2016-11-24)

#181

Ik heb in Steenokkerzeel, in het mooie gehucht humelgem gewoond. Ik vind het spijtig dat de luchthaven zoiets wilt doen, zeker geen 2e doel in Vlaanderen.

(Sint-Niklaas , 2016-11-24)

#182

ik zelf in de omstreek woonn

(Steenokkerzeel, 2016-11-24)

#183

steenokkerzeel en omstreken leefbaar moet blijven!

(steenokkerzeel, 2016-11-24)

#184

de natuur gebieden in deze regio die nu reeds zwaar onder druk staan,en in de toekomst de fauna zeer zullen benadelen

(Strombeek-Bever, 2016-11-24)

#190

Het moet gedaan zijn met de mensen te beliegen en voor te liegen.

(Erps-kwerps, 2016-11-24)

#192

De leefbaarheid en de biodiversiteit van de regio moet voorrang krijgen op de uitbreiding van de luchthaven. Er is een grens aan de veerkracht van de natuur.

(Leuven, 2016-11-24)

#195

ik ben tegen nog meer geluidsoverlast van de vliegtuigen.

(steenokkerzeel, 2016-11-24)

#196

Het is nu al veel te druk op de wegen rond de luchthaven!

(Kortenberg, 2016-11-24)

#197

Ik tegen de uitbreiding vd luchthaven ben.Men heeft veel andere mogelijkheden.Grtn Joost

(Affligem , 2016-11-25)

#198

Ik hier heel veel mensen ken en hier ben opgegroeid

(Bertem, 2016-11-25)

#199

Omdat ik mensenlevens belangrijker vindt dan economische groei en dat de bewoners van Brussel evenredig moeten delen in de lasten ze 'gebruiken' tenslotte ook de lusten.

(Dworp, 2016-11-24)

#200

Ik ons mooie veld wil behouden en geen zin heb in de enorme geluidsoverlast!

(Erps-Kwerps, 2016-11-24)