Red de Dromen van Onze Kinderen: Een Dringende Oproep voor PVO Hoorn

Beste betrokken ouders en sympathisanten,

Vandaag staan we voor een cruciaal moment, een moment waarop uw stem, uw handtekening, het verschil kan maken in de toekomst van PVO Hoorn. Onze school, een steunpilaar van kennis en vrije ontwikkeling, staat op het punt zijn deuren te moeten sluiten, niet vanwege een gebrek aan kwaliteit of toewijding, maar door een besluit dat abrupt en zonder inspraak is genomen. Dit besluit dreigt niet alleen een einde te maken aan het harde werk en de vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt, maar ook aan de dromen en ambities van onze leerlingen en de carrières van onze toegewijde docenten.

Wij, de ouders, leerkrachten, en leerlingen van PVO Hoorn, hebben in de schaduw van negatieve media-aandacht onophoudelijk gestreden om verbeteringen door te voeren, om onze school stap voor stap dichter bij ons ultieme doel te brengen: excellent onderwijs voor elke leerling. Onze inspanningen hebben vruchten afgeworpen, maar nu wordt ons het fundament onder onze voeten weggetrokken. Niet door een tekortkoming in kwaliteit of inzet, maar door een foutieve vertaling van een onderzoeksrapport waarin het onderwijs als 'zeer zwak' werd bestempeld. Niet omdat de kwaliteit van de lessen of het niveau van de leerlingen laag is, maar omdat de onderwijsinspectie de administratie (nog) niet vond voldoen aan de eisen van het door hun gewenste systeem. 

Het besluit van mevrouw Anneke Van der Schaaf (Voorzitter College van Bestuur) om de moed op te geven en de school te laten vallen, is genomen zonder de instemming van de GMR en zonder een heldere, rechtvaardige toelichting. Dit plaatst ons voor een ongekende uitdaging. Wij geloven echter in de kracht van gemeenschap, in de kracht van gezamenlijke actie en in de kracht van uw steun.

Daarom roepen we u op, leden van onze gemeenschap en iedereen die gelooft in het recht op kwalitatief persoonlijk onderwijs, dat door deze school beschikbaar kan zijn voor iedereen, om ons te steunen in deze strijd. Uw handtekening onder onze petitie is niet zomaar een gebaar; het is een luid en duidelijk signaal dat de toekomst van onze jeugd, de stabiliteit van onze docenten en het voortbestaan van onze gemeenschap ons allemaal aangaat.

Laten we samen staan voor PVO Hoorn. Laten we onze stemmen verenigen en laten zien dat wij, als een verenigde gemeenschap, niet stil zullen zitten terwijl de toekomst van onze jeugd en de integriteit van ons onderwijssysteem op het spel staan. Teken de petitie, red onze school en help ons om de koers naar uitmuntendheid voort te zetten. Uw handtekening is een belofte voor de toekomst, een belofte aan PVO Hoorn.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik PVO Hoorn om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...