Preventieve jeugdhulp in Lelystad moet blijven!

logo_linkedin.jpg

De gemeenteraad heeft ingestemd met een bezuiniging van 3 miljoen op jeugdhulp binnen de gemeente Lelystad. Door deze forse bezuinigen komt de kwaliteit en de toegang voor jeugdhulp ernstig in het geding. Dit betekent ook binnen het onderwijs dat er een groot deel van de ondersteuning wegvalt, juist voor kinderen die dat erg hard nodig hebben. Elk kind heeft namelijk recht op goed onderwijs. Door de nieuwe bezuinigingen wordt het onmogelijk om goed en passend onderwijs te bieden voor alle kinderen in Lelystad.  

 

Binnen het onderwijs in Lelystad is er een groot percentage kinderen (ruim 22%) die gebruik maakt van een vorm van jeugdhulp. Onder jeugdhulp valt o.a. de inzet van Sterk in de Klas, Sterk in de Opvang, VVE, Welzijn, De Voorleesexpres, NT2 ondersteuning, Schoolmaatschappelijk werk. Door de bezuinigingen kunnen kinderen, ouders en de scholen geen (en in sommige gevallen enkel in een zeer geringe mate) gebruik maken van deze vormen van ondersteuning. 

 

Dit is een ernstige zaak die grote negatieve gevolgen zullen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen in Lelystad! Geef alle kinderen een zo optimaal mogelijke kans om tot ontwikkeling te komen en daarmee een goede start voor de toekomst. Teken deze petitie en geef samen met ons een signaal af bij de gemeente. De petitie zal worden aangeboden aan de wethouder van onderwijs in Lelystad; Madelon van Noord.

 

Naamloos10.png


Schoolbesturen SCPO, Stichting SchOOL en SKO    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Schoolbesturen SCPO, Stichting SchOOL en SKO toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...