Populairste petities van 2013 - Netherlands

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Buurtcentrum Voordorp

Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden. Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.  

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

eenveiligNederland!

Weet u dat er nog ruim 15000 veroordeelden vrij rondlopen of zelfs onvindbaar zijn? Dit gaat niet alleen om lichte misdrijven, het grootste gedeelte betreft zware delicten! Weet u dat er op de stelling; "Nederland wordt veiliger" 95% antwoord dat ze het er niet mee eens zijn! Weet u dat Nederland een paradijs is voor de buitenlandse inbrekers? De pakkans is hier klein en de straf mild! Weet u dat de cijfers m.b.t. de afname van de criminialiteit een vertekend beeld geven? De criminaliteit neemt

Gemaakt: 2013-07-24 Statistieken

Vrijstelling hondenbelasting voor onze stichting dieren !

Strijd met ons mee !!! Wij zijn stichting zorgeloos dierenleven in Biervliet Zeeuws Vlaanderen Op 28-6-2013 om 10.30 uur is de politie en een persoon van de gemeente Terneuzen bij de stichting geweest en wat is de conclusie ? De stichting moet voor alle honden belasting gaan betalen, een stichting die géén subsidie krijgt van de gemeente, geen enkele steun.... en wij moeten nu hondenbelasting gaan betalen om de kas te spekken !!! In plaats van dat de gemeente Terneuzen particuliere initiatieven

Gemaakt: 2013-06-28 Statistieken

Behoud het Oranjehotel

De gevangenis in Scheveningen werd in de oorlog Oranjehotel genoemd, omdat er veel verzetsmensen terecht kwamen. Meer dan tweehonderd van hen werden gefusilleerd op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil de gevangenis nu gaan sluiten, ondanks een toezegging van de minister van Justitie in 2009 dat het Poortje, de Dodencel en de Gedenkplaat bewaard zouden blijven. De minister sprak toen van de "materialisering van gebeurtenissen die wij niet mogen ve

Gemaakt: 2013-05-04 Statistieken

Algerabrug Workum moet blijven

Tekenen heeft nog steeds zin want ze gaan ook nog naar de gemeenteraadsvergadering. Middels een brief van de gemeente Súd-West Fryslân(dd 5 juli jl.) zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de weg naar de Algerabrug definitief wordt afgesloten en (verwijderd). De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Woensdag 17 juli publiceert de gemeente dit besluit en gaat de bezwaartermijn van 6 weken in. De fi

Gemaakt: 2013-07-15 Statistieken

Malaika moet op de buis blijven!

Het is nog niet zeker of de nieuwe soapserie Malaika na de zomer door zal gaan met een 2de seizoen. Er zijn nog gesprekken gaande, het is nog onzeker. Dus.. Laat je horen! en teken deze petitie want MALAIKA mag niet stoppen!!   We willen toch allemaal weten hoe dit verder gaat Bruiloft Laura & Esra? Hoe gaat het verder met Luciel, Sander en Bas?  Komt Corien ooit nog van haar angstaanvallen af? Teken! en Spread the word!   Stem mee in de allereerste 'De Televizier Soap Verkiezing' Hidde, Co

Gemaakt: 2013-05-31 Statistieken

Steun opzet van Donkey Sanctuary op Sint Eustatius, Caraïbisch NL

Een jaar geleden heeft het departement van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) de loslopende ezels van Sint Eustatius gevangen en in een compound geplaatst  (+ 7.5 hectare) vanwege de overlast op het eiland. De situatie leidde tot het uithongeren van 80 ezels en de dood van 18 ezels. Tegen alle adviezen van deskundige organisaties in, hebben de dieren in deze compound geen bescherming tegen de felle zon en geen dagelijkse toevoer van water gekregen. In het afgelopen jaar zijn er meer ezels toege

Gemaakt: 2013-02-24 Statistieken

Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal moet blijven!

  Beste Mensen,Onlangs hebben wij vernomen dat Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid gedwongen wordt haar deuren te sluiten waardoor veel ouderen gedupeerd dreigen te worden. Dit zorgt voor veel angst en onrust onder deze ouderen die nu geacht worden te verhuizen op hun oude dag. Het gaat hier om mensen tussen de 75 en 100 jaar oud die gewend zijn aan hun omgeving en aan elkaar.   Nu is er een verblijfsindicatie vanuit de zorgverzekeraar nodig om hier

Gemaakt: 2013-11-21 Statistieken

hondenuitlaatservices toegang tot hondenlosloopgebieden

Staatsbosbeheer (SBB) wil na de zomervakantie dat er per persoon slechts 3 honden worden uitgelaten. Groepen honden zouden dreigend en intimiderend overkomen. Na diverse berichten blijkt dit alleen te gelden voor de uitlaatservices. Groepen honden van particulieren zijn wel toegestaan net zoals groepen honden met meer begeleiders. Wat het verschil is tussen de ene en de andere groep is ons helaas nog niet verteld.Wanneer een groep dreigend of intimiderend is, dan is elke groep honden dat. Ook wa

Gemaakt: 2013-06-14 Statistieken

Subsidie voor opvang wilde dieren

Door bezuinigingen dreigen alle opvangcentra voor wilde dieren straks in finaciële nood te komen. Omdat er geen wettelijke gronden zijn om te voorzien in de opvang van wilde dieren zien we dat steeds meer gemeenten de subsidiekraan dichtdraaien. Ondanks de artikelen in de flora- en faunawet en de dierenwelzijnswet die een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren verplicht stellen zegt de overheid dat dit niet voor wilde dieren geld. Jaarlijks worden er in Nederland honderdduizenden gewonde, zieke e

Gemaakt: 2013-07-17 Statistieken