NEEN tegen de bouw van varkensslachterij De Lokery in Westerlo

De Lokery nv heeft een milieuvergunningsaanvraag en bouwaanvraag ingediend om het grootste slachthuis in gans België op richten vlak aan verschillende woonkernen. Momenteel is dit slachthuis nog gevestigd in Lokeren maar door een stevig verzet van de buurbewoners wegens de overlast die De Lokery daar veroorzaakt, mag het bedrijf niet blijven. Hun oplossing was dan blijkbaar om een aanvraag in te dienen om nieuw slachthuis te bouwen dat nog dichter bij een andere woonkern zou komen te liggen.

Op de infovergadering bleek duidelijk dat het project veel tegenstanders heeft. Onze vragen werden tijdens de infovergadering half weggelachen en bleven uiteindelijk onbeantwoord. De enigste garanties die we gisteren kregen is dat er wel duidelijk geluids-, geur-, water- en mobiliteitsoverlast zal zijn. Het milieueffectenrapport (MER) dat werd opgesteld is duidelijk ongefundeerd en onvolledig.

De minimalisatie van alle schadelijke effecten is gebaseerd op puur theoretische wijze en werd niet  proefondervindelijk vastgesteld op de locatie.

Zo zou de het afvalwater na zuivering moeten afvloeien via De Wimp die nu al buiten zijn oevers treedt bij regenval waardoor omliggende woningen in het verleden reeds deels onder water kwamen te staan. Afvalwater dat volgens de provincie Antwerpen onder geen beding via het Albertkanaal geloosd mag worden wegens gevaar voor contaminatie van het drinkwater, mag dus blijkbaar wel geloosd worden in een kleine beek die door een woongemeenschap loopt…

De geuroverlast zou het bedrijf naar eigen zeggen proberen tot een minimum te beperken zonder enige uitspraak te doen over de mate van geuroverlast waaraan we ons mogen verwachten. Geur zou immers een subjectief gegeven zijn waar ze geen objectieve cijfers op kunnen zetten. Gemakkelijk om je er zo vanaf proberen te maken! Welke invloed de wind(richting) zou hebben op de verschillende omliggende gemeentes werd geeneens bestudeerd.  Dit is duidelijk onvoldoende en onaanvaardbaar. 

Alle klachten van buurtbewoners hieromtrent zou het bedrijf proberen op te lossen. Op het moment dat de klachten worden vastgesteld is het immers al te laat. Hoe kunnen wij hierop vertrouwen nadat  de CEO van Van Gool zonder verpinken toegaf dat de klachten van de burgers in Lokeren door hun bedrijf incorrect/niet werden behandeld.

Onze levenskwaliteit staat hier op het spel! Wij kunnen nu blijkbaar nog slechts tot maandag 08/09/2014 om 12 u ’s middags bezwaar indienen tegen de goedkeuring van de milieuaanvraag. Schandalig dat wij hiervoor slechts 4,5 dagen de tijd krijgen! Tegen de bouwaanvraag kunnen we gelukkig nog tot begin oktober bezwaar indienen.                  

 

Gisteren kwam via een werknemer van Bens te weten dat de Lokery de verhuis naar Oevel blijkbaar al heeft aangekondigd en bovendien al gestart is met de bouwwerken in Oevel. Dit terwijl er pas volgende week een beslissing wordt uitgesproken omtrent de goedkeuring van de milieuaanvraag en pas volgende maand omtrent de goedkeuring van de bouwaanvraag.


Ellen Douwen en Marijke Peeters    Neem contact op met de schrijver van de petitie