NEE tegen verplichte vaccinaties & vaccinatiepaspoort | No to mandatory vaccination & vaccine pasports

Petitie "Nee tegen verplichte vaccinatie plannen van de EU zoals vastgelegd in o.a. EVAP"

 

! Petition "No to mandatory vaccination & vaccine  pasports"     for English see bottom !

Screenshot_20200614-022257_Gallery1.jpg

Wij leden van de Taskforce Schending Mensenrechten en alle ondergetekenden zeggen NEE;

 

-NEE tegen verplichte vaccinaties. 

-NEE tegen vaccinatie paspoort als Green Pass, CoviPass, Common Pass, andere Digital Health passes etc.  

-JA tegen baas over eigen lichaam, vrijheid, privacy en alle andere grondrechten, mensenrechten en kinderrechten zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet, EVRM en IVRK.

-Ons lichaam is onschendbaar!

-Ons lichaam is van ons! 

-Wij zijn niet te dwingen om medische interventies te ondergaan tegen onze vrije wil in!

-De Neurenberg code mag niet geschonden worden! 

-Wij zijn geen proefkonijn!

-De trials van de MRNA 'vaccins" (gen therapieën) van volwassenen, zwangere vrouwen EN kinderen lopen tot 2023! 

Bron: www.clinicaltrials.gov

Algemene website, typ in covid 19, Moderna/Pfizer, druk Enter

Specifieke bronnen trial tot 2023:

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04754594?id=NCT04706156+OR+NCT04713553+OR+NCT04412252+OR+NCT04754594+OR+NCT04713163+OR+NCT04535167+OR+NCT04368728+OR+NCT04588480+OR+NCT04344782+OR+NCT04706143+OR+NCT04709003+OR+NCT04743388+OR+NCT04366050+OR+NCT04575610+OR+NCT04469114+OR+NCT04381962+OR+NCT04748172+OR+NCT04332107+OR+NCT04748471+OR+NCT04649151+OR+NCT04470427+OR+NCT04405076&draw=2&rank=1&load=cart

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04748471?term=Moderna&cond=Covid19&draw=2

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04848584?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2&rank=1

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2&rank=9

- Wij mogen op grond van onze vaccinatie status niet uitgesloten worden van deelname aan de samenleving in binnen en buitenland. 20200524_233439_0000.png

STOP HET VACCINATIE PASPOORT - HET IS NIET TIJDELIJK -        -HET IS EEN GEVAAR VOOR DE VRIJHEID, PRIVACY, BURGERRECHTEN EN GELIJKWAARDIGHEID -

Dank voor het tekenen! 

Team Taskforce Schending Mensenrechten 

Vóór grondrechten, mensenrechten & kinderrechten 

www.taskforceschendingmensenrechten.nl 

 

----‐---------------------------------------------------------------------

English version:

No, to mandatory vaccination & vaccine pasports

 

We, members of The Taskforce Schending Mensenrechten / Taskforce Human Rights are saying NO;

 

- NO to mandatory vaccination

- NO to vaccination pasports or certificates as the Green Pass, CoviPass, CommonPass and other digital Health passes

- YES to bodily autonomy,  freedom,  privacy and other constitutional rights, international human rights and children rights.

- OUR body is OURS!

- We will NOT be forced to accept medical interventions AGAINST our FREE WILL!

- The Neuremberg Code cannot be violated!

- We the people, are not lab rats!

- The MRNA vaccine trials for audults, pregnant women AND children are still proceeding till 2023!

Source: www.clinicaltrials.gov

Main website

Specific sources trials up to 2023:

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04754594?id=NCT04706156+OR+NCT04713553+OR+NCT04412252+OR+NCT04754594+OR+NCT04713163+OR+NCT04535167+OR+NCT04368728+OR+NCT04588480+OR+NCT04344782+OR+NCT04706143+OR+NCT04709003+OR+NCT04743388+OR+NCT04366050+OR+NCT04575610+OR+NCT04469114+OR+NCT04381962+OR+NCT04748172+OR+NCT04332107+OR+NCT04748471+OR+NCT04649151+OR+NCT04470427+OR+NCT04405076&draw=2&rank=1&load=cart

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04748471?term=Moderna&cond=Covid19&draw=2

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04848584?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2&rank=1

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=Pfizer&cond=Covid19&draw=2&rank=9

- We may not be discriminated to be a part of/ to take place in society in our own country, nor abroad

- STOP THE VACCINE PASSPORT NOW - IT IS NOT TEMPORARY - VACCINE PASPORTS ARE A THREAT TO CIVIL RIGHTS, FREEDOM, PRIVACY AND EQUALITY -

Thank you for signing this petition!

Team Taskforce Schending Mensenrechten / Team Taskforce Human Rights

www.taskforceschendingmensenrechten.com

 


Taskforce Schending Mensenrechten    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Taskforce Schending Mensenrechten om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...