Lee Moet Blijven!

----------

Meer informatie / More information
http://leemoetblijven.blogspot.nl/

----------

- English follows Dutch –

 

Minister van Veiligheid en Justitie

Mr. I.W. Opstelten

Geachte Minister,

Hoang Giang (Lee) Vu is een 23-jarige Vietnamese student aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Zijn uitlevering is gevraagd door de Amerikaanse autoriteiten op verdenking van computerfraude (phishing).

Lee lijkt onschuldig te zijn. Hij heeft in goed vertrouwen zijn passwords gegeven aan een huisgenoot, die vervolgens met de gegevens van Lee heel veel geld heeft verdiend aan illegale activiteiten. Deze jongen is al snel daarna naar Vietnam gevlucht. Vietnam heeft geen uitleveringsverdrag met Amerika, dus zit hij veilig, terwijl Lee misschien met grote persoonlijke gevolgen al op korte termijn naar Amerika dreigt te worden gestuurd.

Lee zit in zijn vierde studiejaar, met nog maar negen (9) maanden te gaan voordat hij kan afstuderen. Zijn uitlevering nu zou grote gevolgen hebben voor zijn toekomst. Hij wil zich verdedigen in de VS, maar wil heel graag eerst zijn studie afmaken. In de tussentijd wil hij volledig beschikbaar zijn voor de Amerikaanse politie. Ik vraag u om dat mogelijk te maken.

Ik verzoek u om de uitlevering van Hoang Giang (Lee) Vu uit te stellen totdat hij zijn studie aan Saxion heeft kunnen afmaken.

HANDTEKENING

 

----------

 

Minister of Safety and Justice

Mr. I.W. Opstelten

Dear Minister:

Hoang Giang (Lee) Vu is a 23-year old Vietnamese student at Saxion in Deventer. He is wanted for extradition by the United States authorities on suspicion of computer fraud (phishing).

Lee appears to be innocent. He provided the passwords for his computer in good faith to his roommate. This roommate then took that information and used it to make a lot of money through illegal activities. Then he fled to Vietnam. Vietnam has no extradition treaty with the United States. The roommate is safe, while Lee is facing imminent extradition to the U.S.

Lee is in his last year of study, with only nine (9) months to go before graduation. His extradition would have great effects on his future. He wants to defend himself in the United States, but he prefers to finish his studies first. In the meantime, he is willing to be fully cooperative with the U.S. government investigation. I ask you to allow him to finish his studies.

I sincerely ask you to postpone the extradition of Hoang Giang (Lee) Vu until he can complete his degree at Saxion.

SIGNATURE