Laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven

De sluiting van de (kinder)hartchirurgie van het UMC Groningen is ondoordacht. Deze beslissing kan desastreuze gevolgen hebben voor duizenden zieke kinderen en volwassen hartpatiënten in Noord-Nederland! 

Wij zijn erg teleurgesteld over het genomen besluit van minister Hugo de Jonge omtrent de toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Hierbij wordt de zorg gecentraliseerd op twee locaties in het Westen van Nederland en verdwijnt deze zorg in het Noorden. De keuze is onbegrijpelijk en mist een concrete en volledige onderbouwing waarop dit besluit is gebaseerd. Met deze petitie willen wij dit besluit aanvechten en vragen de besluitvorming te heroverwegen vanuit een holistisch perspectief.  

De expertise die in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in een keer tenietgedaan. De kunde die het UMCG in huis heeft is groot. Deze zorgt voor een sterke kennisoverdracht wat resulteert in kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. 

Daarnaast heeft dit een domino-effect. De beslissing van de minister heeft gevolgen voor andere complexe en acute zorg, zoals kinderlongtransplantaties en pulmonale hypertensie-zorg. Het concentreren van één specialisme heeft niet alleen invloed op dat specialisme, maar op alle gerelateerde zorg. Deze impact lijkt onvoldoende te zijn beoordeeld. Zieke kinderen met chronische aandoeningen kunnen in de toekomst niet meer rekenen op integrale kindzorg in Noord-Nederland.WhatsApp_Image_2021-12-23_at_17.33_.05_.jpeg


UMCG Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen    Neem contact op met de schrijver van de petitie