Kermis hoort in het centrum!

Bent u net als ons van mening dat deze kermis "in zijn volle glorie" thuis hoort in het centrum van Groningen

(ged. Grotemarkt / Vismarkt ) teken dan deze petitie! 

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft dit jaar besloten dat de Groningens Ontzet Kermis van de Grote Markt naar de Ossenmarkt moet worden verplaatst. Voor het publiek geen interessante locatie omdat deze veel te klein is om een Groningens-waardige kermis neer te zetten en voor de kermisexploitanten een financiële strop doordat het publiek massaal wegblijft!
Wij hopen op uw steun en proberen zo de kermis terug te krijgen in het centrum, daar waar het oudste volksvermaak thuis hoort!


Kermis hoort in het centrum    Neem contact op met de schrijver van de petitie