Ik wil een beter mobiliteitsplan voor iedereen in de Dampoortwijk!

Teken onze nieuwe petitie via deze link: https://www.petities.com/voer_het_goedgekeurde_wijkmobiliteitsplan_dampoort_-_oud_gentbrugge_in#form


De Verenigde Straten Dampoortwijk vragen een beter mobiliteitsplan voor iedereen.

De drie eisen waarachter alle bewoners van onze groep “Verenigde Straten  Dampoortwijk” zich scharen:

  • Geen doorgaand verkeer in de wijk, enkel lokaal verkeer.
  • Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
  • Een leefbare, aangename wijk, waar ook de auto nog een plaats heeft voor wie die nodig heeft.

Ben je het eens met onze drie criteria en wil je ons steunen? Onderteken deze petitie!

Mobiliseer ook je buren, vrienden en kennissen. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen en zich bij de actie aansluiten, hoe groter de druk wordt op de Stad Gent om haar eigen ambities waar te maken met een mobiliteitsplan dat het nog fijner maakt om in de Dampoortwijk te leven.

Samen roepen we het stadsbestuur op om de leefbaarheid in de hele Dampoortwijk beter te maken. Alleen dan kan een nieuw mobiliteitsplan geslaagd zijn toch?

Nog meer info vind je op onze website https://verenigdestratendampoort.gent/ en  facebookpagina Verenigde Straten Dampoortwijk.

VSD-coll-hor-def-2500px-1024x815.jpg

Verenigde Straten Dampoortwijk - Een beter plan voor iedereen


Verenigde Straten Dampoortwijk    Neem contact op met de schrijver van de petitie