Hou de basisschool in Oostelbeers open!

Dinsdag 19 januari kregen wij het bericht dat er een besluit is voorgesteld om de basisschool in Oostelbeers per 2 augustus 2022 te sluiten. De kinderen van de basisschool zullen dan naar de locatie in Middelbeers gaan, totdat het IKC (Integraal Kind Centrum) op de Klep wordt geopend 

Wanneer en of dit IKC er komt is nog onduidelijk. 

Als het IKC op de Klep er wel komt, zou de school in Oostelbeers in elk geval open moeten blijven tot het IKC klaar is. En niet eerst naar de huidige locatie van Basisschool de Beerze in Middelbeers. 

Een IKC op de huidige locatie in Middelbeers is geen optie! 

 

Enkele argumenten waarom de school open moet blijven;

Door het sluiten van de school in Oostelbeers, verdwijnt een van de laatste algemene voorzieningen uit het dorp.

Ook moeten leerlingen via de gevaarlijke en drukke N weg naar locatie Middelbeers. Zelf naar school gaan is er dus niet meer bij. 

De infrastructuur rondom de school in Middelbeers is niet berekend op zoveel extra auto's rondom de schooltijden.

De school zorgt ook voor sociale cohesie binnen het dorp zelf. Bij het niet kunnen behouden is de enige acceptabele optie om naar de Klep te gaan en niet naar de andere kant van Middelbeers. 

Door het gebrek aan basisonderwijs op korte afstand neemt de aantrekkelijkheid van het dorp af. 

Afgelopen jaren zijn er 100 woningen gebouwd, veelal bewoond door jonge gezinnen. Afgelopen paar jaar zijn er veel kinderen geboren en nogsteeds staat er in iedere straat wel geboortebord. De school heeft wel degelijk een toekomst. 

In elk geval totdat het IKC op de Klep klaar is, als daarvoor gekozen zou worden. Dit is qua afstand en verkeersveiligheid nog te overzien. Zeker als met de herinrichting van de N weg rekening wordt geboden met fietsveiligheid. 

3 kilometer naar de school is gewoon te ver. 1,5 kilometer (afstand naar de klep) is nog net te doen. 

 

De tekst uit de brief:

Screenshot_20210119-190233_Drive.jpg

 

Screenshot_20210119-190248_Drive.jpg


Actiegroep onderwijs Oostelbeers (Sandra Heuvelmans)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actiegroep onderwijs Oostelbeers (Sandra Heuvelmans) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...