Energiecompensatie voor alle studenten!

1 januari verhoogt SSH de gasrekening op de Uithof met 100 euro: 5x zo duur als vóór de oorlog in Oekraïne. De reden: de UU is pas in september gaan kijken naar een contract voor komend jaar. In mijn studentenflat zijn veel studenten bang dat ze vanaf januari niet meer kunnen rondkomen. Zij lenen maximaal, werken extra, en verwachten geen steun van hun ouders, die in veel gevallen zelf worstelen met een verdriedubbelde energierekening. Enkelen zien zelfs niets anders op dan verhuizen—al hebben ze geen idee waar ze terechtkunnen.

Deze studenten staan er helemaal alleen voor. Zij krijgen geen energietoeslag, zelfs als ze daar wel recht op hebben. En zij vallen ook niet onder het prijsplafond dat het kabinet instelt vanaf 1 januari. Samen met 700.000 huishoudens – waaronder het Tuindorp-West Complex en de Sterren – hebben de studenten op de Uithof namelijk collectieve verwarming en dus geen eigen energiecontract.

Het kabinet is bezig aan een oplossing, maar dreigt studenten wéér uit het oog te verliezen. Als het kabinet Pieter Omtzigts voorstel volgt om deze huishoudens via de Basisregistratie Personen (BRP) te compenseren, zullen veel studenten buiten de boot vallen. De helft van de studenten op de Uithof deelt een huishouden, maar betaalt wel een eigen energierekening. In het geval van studenten valt het huishouden in de BRP dus niet samen met de afnemer van het gas. Een studentenhuis van vier zal dus slechts voor een vierde gecompenseerd worden.

Dit zou de zoveelste klap betekenen in het gezicht van de student. Sinds het begin van de coronacrisis – toen studentenhuizen overigens nog niet golden als één huishouden, waardoor studenten binnenshuis afstand moesten houden – voelt een groeiende groep studenten zich door de politiek miskend. Waar Britse en Duitse studenten wél gewoon energietoeslag ontvangen, moeten Nederlandse studenten eerst hun gelijk halen bij de rechter. Daarbovenop betalen ze volgend jaar rente over hun studieschuld, die overigens nog steeds meetelt bij de aankoop van een huis.

Daarom vragen we het kabinet: als we dan toch 23,5 miljard uitgeven, laten we het dan enigszins zorgvuldig doen. Haast je langzamer. Neem de tijd om ook studenten te compenseren. Ga in gesprek met studentenwoningcoöperaties (of laat de energieleveranciers dit doen) en stel vast waar meerdere afnemers een huishouden delen. Betaal de compensatie gewoon uit via energieleveranciers en laat woningcoöperaties deze doorrekenen aan de huurders. Dit moet zeker te doen zijn.

Zo ver is het helaas nog niet. Gelukkig nam de gemeenteraad Utrecht op 13 oktober bijna unaniem een motie aan getiteld: Zorg voor onze studenten! Hierin wordt het college opgedragen om “blijvend aandacht te vragen bij het Rijk voor tegemoetkoming van studenten met stijgende energiekosten.” Meer is echter nodig: zolang het Rijk niet zijn verantwoordelijkheid neemt moet de gemeente Utrecht dat doen. Het college werd daarom ook opgedragen om “inzichtelijk te maken wat de gemeente voor de studenten die geen gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand, maar wél financiële zorgen hebben, kan doen.” Om werkelijk invulling te geven aan deze opdracht, die de raad bijna unaniem geeft aan het college, moet de gemeente aan twee eisen voldoen:

1) Er moet duidelijkheid komen voor studenten die bang zijn de rekeningen niet meer te kunnen betalen. Daarom moet de gemeente nu in gesprek met de SSH om zwart-op-wit te regelen dat studenten niet zomaar op straat belanden, als ze de huur niet meer kunnen voldoen. De SSH staat sowieso bekend als meedenkend en coulant, maar het is goed om studenten zekerheid te geven hierover.

2) Er moet hulp komen voor studenten die in januari nog steeds buiten alle regelingen en prijsplafonds vallen, maar wel met een gestegen gasrekening zitten. Dit zullen naar verwachting zo een 4.000 studenten zijn. Ook zij hebben het recht om warm de winter door te komen. Daarom moet de gemeente deze studenten individueel compenseren voor de kostenstijging

Onderteken deze petitie! Samen komen we voor onze rechten op!


Energiecompensatie voor alle studenten    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Energiecompensatie voor alle studenten alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...