HANDEN AF VAN WIJBOSCHBROEK

De Gemeente Meierijstad wil in 2050 energie neutraal zijn. Dit willen ze o.a. realiseren door 35 Windturbines en plusminus 900 hectare Zonneparken in Meierijstad te plaatsen. Hier heeft de gemeente zoekgebieden voor Windturbines en kansrijke gebieden voor Zonneparken voor aangewezen, waaronder het natuurgebied Wijboschbroek en aansluitend buitengebied in Wijbosch. Om deze te realiseren zullen er onder meer bomen gekapt moeten worden om bijvoorbeeld een weg aan te leggen !!

Wij roepen u op om:

1. De tijd te nemen voor het maken van goede afwegingen

2. Goede inventarisatie te maken van beschikbare daken, braakliggende terreinen, gevels tbv zonne-energie

3. Zorgvuldige procedures te volgen

4. In regionaal verband plannen te maken voor windenergie in kansrijke gebieden

5. Natuurgebieden en Landbouwgronden te sparen

6. Mogelijkheden Burgerparticipatie te vergroten

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina "Handen af van Wijboschbroek"

poster_A3_wijboschbroek.jpg


Handen af van Wijboschbroek    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Handen af van Wijboschbroek om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...