Geen staking bij KLM

Wij KLM, KLC en Transavia personeel,

Doen een dringend beroep op onze KLM collega's die voornemens zijn om deel te nemen aan de door FNV georganiseerde staking, om de geschillen met uw directie op constructieve wijze te beslechten.

Wij vragen u om daarbij af te zien van publieksonvriendelijke acties.

Wij onderkennen uw situatie en voelen ons betrokken. Echter menen wij dat het verder onder druk zetten van de kaspositie geen oplossing zal bieden en de problemen slechts zal vergroten.

Mocht u de behoefte hebben aan een neutrale analyse, lees dan dit artikel:

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/25/de-tijd-dringt-voor-air-france-klm-3383722-a1513297