Geen ontruiming van de Patio en Graafse Hof!


Inleidende tekst:

Vandaag ontving Transfarmers een brief van Zayaz waarin werd aangegeven dat we de ruimte aan de Mgr. van Roosmalenplein 32 per direct moeten verlaten. Niet alleen dreigt hiermee de ontmoetingsruimte en het kantoor van Transfarmers verloren te gaan maar wordt ook het voortbestaan van de Graafse Hof bedreigd.
We maken al lange tijd gebruik van de ruimte en het naastliggende terrein. Het complex wordt ook bewoond en het zijn de bewoners die jaren geleden aan de voet stonden van het ontstaan van Transfarmers. Helaas dreigen ook zij hun woonruimte kwijt te raken.
Het verdwijnen van de ontmoetingsruimte en het kantoor van Transfarmers zal een flinke klap zijn voor onze stichting. Niet alleen zullen wij er zelf onder lijden maar zal het ook gevolgen hebben voor de wijk. Diverse activiteiten in de buurt zullen moeten stoppen. Naast woonruimte dreigt ook een waardevol burgerinitiatief verloren te gaan!
Om deze reden vragen we jullie hulp!

Teken deze petitie!

Alvast bedankt,

Namens Stichting Transfarmers en de bewoners.

 

Petitie:

Wij vinden dat Stichting Transfarmers en de bewoners de ruimte aan de de Mgr. van Roosmalenplein 32 moeten kunnen blijven gebruiken.
De activiteiten die door hun ontplooid worden zijn van erg grote waarde voor de buurt, de stad en zelfs daarbuiten!
Een woningcoorperatie zou hier oog voor moeten hebben en zulke initieven in stand moeten laten.
Met deze petitie roepen we Zayaz dan ook op om de verstuurde brief in te trekken en opnieuw de dialoog aan te gaan met de gebruikers!

 

 Foto: Graafse Hof