Geen moskee op de Omweg in Assendelft

GEEN MOSKEE midden in ASSENDELFT

Wegens ondoorzichtigheid  en geen transparantie in handelswijze , onduidelijkheid  en onwaarheden .

Moskee? Multicultureel centrum? Islamitisch centrum? Buurtfunctie? Regiofunctie?  Sportcentrum?  Doelgroep ongeveer 45 gezinnen?  Onduidelijke financiering? Dubieuze fondsenwerving? Toeloop van groepen mensen? Geluidsoverlast? Parkeerruimte 500 m2?
Zelfs bouwtekeningen veranderen. (bovenstaande foto is verouderd er bestaat inmiddels al een foto van een totaal ander gebouw.)

Steeds weer veranderingen in een zeer kort tijdsbestek en daardoor nog meer onduidelijkheden!   

Wij roepen u als inwoner van Assendelft op uw handtekening te zetten onder deze petitie zodat wij deze kunnen aanbieden aan het college van de gemeente Zaanstad om zo te laten zien dat er grote weerstand is tegen de bouw van een moskee.

Mocht u meer willen weten dan hebben wij  als verontruste groep bewoners van Assendelft een facebooksite opgericht: 

Assendelft Bouw Moskee ? 

Daarop hebben wij zoveel mogelijk informatie verzameld hieromtrent.  Ook onze mening over de informatie-bijeenkomst van 11 mei j.. in de Kaaik.


Zet hieronder uw handtekening als u het ook niet eens bent met de bouw van deze moskee.
Als u uw email ook vermeldt, dan kunnen wij u toekomstige informatie sturen over dit onderwerp. Uiteraard zullen wij distreet met uw gegevens omgaan.