WIJ WILLEN GEEN VERSLAAFDENOPVANG IN ONZE CRONJÉBUURT

WIJ WILLEN GEEN VERSLAAFDENOPVANG IN ONZE CRONJÉBUURT

Gemeente Haarlem heeft aangegeven geen 24uurs opvang te gaan plaatsen in de Gen. de La Reijstraat 6 maar wel een RIBW locatie "voor ex-dak- en thuislozen met een alcoholverslaving en/of psychiatrische problematiek".

 

Van de regen in de drup! "Maakt u zich geen zorgen"; "bij de vorige locaties gaven ze ook al geen overlast". Opvang De Wissel en De Herberg willen ze gaan samenvoegen in de oude school. Een locatie voor bescherm wonen, maatschappelijke opvangplekken, logeerplekken en een ziekenboeg. "Het gaat bij de alcoholverslaving om gebruikers die gecontroleerd gebruiken".

Onze wijk is een rommelige wijk geweest, langzaam gaat het beter met onze wijk. De huizen worden opgeknapt en lukt het om de wijk wat schoner te krijgen. De wijkraad en bewoners doen hun best en diverse gemeentelijke afdelingen investeren in de wijk! Er zijn veel jonge gezinnen naar de wijk gekomen, we hebben nu ook al 5 kinderdagverblijven om ons heen.

Met deze stap gaat de gemeente al deze zaken direct weer torpederen. Daar krijgen we een drukte van jewelste. Alle verslaafden moeten naar en van de opvang. Het pand waar ze in gaan is erg groot. Ze praten nu over ruim 20-30 bewoners. En wat staan we nog te wachten, wat is de volgende stap; Wel de overige instanties daar plaatsen?

 

Maar wij worden hier mee opgezadeld.

Onze kleine kinderen worden hiermee geconfronteerd

Wij voelen ons niet meer veilig in onze eigen wijk en straat.

Wij zitten met de overlast

NEE, GEMEENTE HAARLEM, NEE RIBW, NIET IN DEZE WIJK, STRAAT OF PAND.

 

Neem nu aktie en onderteken deze petitie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door het starten van deze petitie heeft de gemeente Haarlem en het RIBW eindelijk iets meer duidelijkheid gegeven wat de eerste plannen zijn. Wij vinden van de regen in de drup en zijn nog steeds van mening dat de opvang hier niet thuis hoort en behouden de petitie.


Bewoners omgeving Gen de La Reijstraat    Neem contact op met de schrijver van de petitie