FREE TACQUET – LAKEN – TEGEN DE COLLECTIEVE BOCKSTAEL SERRE

PARTERRE_BAC1.JPGMet de aanzienlijke financiële middelen van het wijkcontract en de steun van de obscure Beliris wil de Stad Brussel een collectieve serre van 60 m lang inplanten op de plaats van de moestuinen. Afgezien dat deze moestuinen er al jaren liggen, vinden wij deze constructie overdreven en dat het een verkwisting van middelen en voorraden is om uiteindelijk een « vaartuig» te verkrijgen waarvan de doelgerichtheid voor onze plekje ongepast is.

Onze wensen zijn de volgende
- het project voor de bestemmingswijziging van deze moestuinen uit te stellen tot een nieuwe studie in echt overleg met de burgers die aan de rivier wonen, met behoud van het budget dat voor dit project is uitgetrokken en dat opnieuw zal worden toegewezen aan andere projecten in Laken
- hou op de burgers voor de gek te houden door te beweren dat dit serreproject voor stadslandbouw een verzoek van de burgers is... dat wij volledig weerleggen. (Er zijn kostbare studies en onderzoeken gestart, maar altijd op de achtergrond deze visie van een architectenbureau verblind door de verleiding van collectieveserre in Quebec of Parijs)
- de directe bewoners en de huidige bewoners van de moestuinen vragen om heel wat andere zaken te financieren in Laken dan deze megabucht die alleen maar zal dienen om de cijfers in de groene statistieken van Brussel op te voeren.
- Wij vragen redelijker projecten ter plaats van dit kostelijk fietspad langs de spoorwegen terwijl op zo'n 25 meter afstand, op de Stéphaniestraat dezelfde route bestaat.
- Behoud de parkeerplaatsen die worden opgeofferd als het project doorgaat.

We zijn tegen de « Bockstael » serre op de Tacquetstraat !

We zijn tegen dit twee meter hoog, stukje fietspad, langs de spoorwegen met schaving van de bewonerstuinen !

De Tacquetstraat moet blijven zoals het is, met zijn bijzondere charme.

Dank u voor uw steun.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik bxlnoflight@mail.be om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...