WIJ ZEGGEN NEE tegen de inplanting van een Forensisch Psychiatrisch Centrum op de Gates-site!

Wij:

 • Ongeruste buurtbewoners
 • Ouders van jonge kinderen

  Overwegende dat:

 • Stad Aalst de optie tot inplanting van een FPC te Erembodegem behoudt
 • Stad Aalst geen garanties kan geven over de veiligheid van onze bewoners
 • Stad Aalst geen garanties kan geven tot het verdwijnen van vrachtverkeer via onze invalswegen (aangezien enkel de helft van onze Gates-site zal gebruikt worden voor het oprichten van het FPC)
 • Stad Aalst geen garanties kan geven dat onze huizen NIET in waarde zullen zakken
 • Dit project absoluut niet aansluit bij het masterplan Erembodegem waar reeds veel tijd en geld aan besteed werd
 • Dit project een bijkomende impact zal hebben op de mobiliteit; naast het zware vrachtverkeer worden onze wegen nog meer belast door:
  • personeelswissels in verschillende shiften
  • logistieke leveringen
  • transport van gedetineerden
  • ...
 • Dit project ook een impact zal hebben op de natuur (vanwege bijkomend omgevingsgeluid, (nacht-)verlichting en verkeer)

  Constateren dat:

 • Stad Aalst koos voor deze ongelukkige inplanting, gelegen IN een woonwijk
 • De gekozen plek - in de buurt van basisscholen, kinderdagverblijven, schoolroutes, speeltuinen – volstrekt ongeschikt is voor dit plan

   Verzoeken:

Stad Aalst om af te zien van het besluit deze mensen midden in onze woonwijk, op de Gates-site, te huisvesten en te zoeken naar een andere geschikte locatie om aan hen de zorg te verlenen die zij behoeven.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het buurtcomité om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...