Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!

Quoted post


Gast

#4

2020-02-01 10:29

Het is mijns inziens heel belangrijk voor de discussie om alternatieve locaties voor woningbouw te kunnen noemen. De voorstanders geven vooral de noodzaak van woningbouw aan. Zijn die er alleen in Odijk of toch ook in Bunnik? Ik denk dat het ook belangrijk is bij de gemeente aan te dringen op verplaatsing van Van Dam. Dat proces zou tijd nemen maar er komt daarmee een enorme ruimte vrij.

Reacties


De auteur van deze petitie

#6 Re:

2020-02-11 10:27:24

#4: -  

Helemaal eens. Er zijn volop andere mogelijkheden om te bouwen in Bunnik en omgeving. Odijk-West is bij motie genoemd door alle partijen als te ontwikkelen gebied. Van Dam is natuurlijk ook een goed voorbeeld. We vragen ons ook af of in dat gebied (Bunnik-Zuidoost) niet nog veel meer mogelijkheden zijn door slimmer om te gaan met bedrijventerrein. Hetzelfde geldt voor het stationsgebied Bunnik. We zullen dat ook aangeven op de door P21 in Bunnik georganiseerde thema-avond rond woningbouw.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...