Geen nieuwbouw langs de Kromme Rijn bij Bunnik!


Gast

/ #4

2020-02-01 10:29

Het is mijns inziens heel belangrijk voor de discussie om alternatieve locaties voor woningbouw te kunnen noemen. De voorstanders geven vooral de noodzaak van woningbouw aan. Zijn die er alleen in Odijk of toch ook in Bunnik? Ik denk dat het ook belangrijk is bij de gemeente aan te dringen op verplaatsing van Van Dam. Dat proces zou tijd nemen maar er komt daarmee een enorme ruimte vrij.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...