Handel in Macht en Invloed- Corruptie in Nederland aanpakken.

Moon

/ #5 Recht

2011-12-07 14:07

Het is mijns inziens niet meer dan een burgerlijk Recht om direct inzicht in Gemeenschapsgelden te hebben en daar ook invloed op te mogen uitoefenen qua verdeling.En zolang de rijken nog steeds rijker worden en de armen steeds armer is het in mijn ogen zelfs een plicht om de meest weerlozen die nu het hardst gestraft worden en die ook vaak het hardst gewerkt hebben te beschermen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.