Geen Engels, maar Nederlands bij Geesteswetenschappen

Gast

/ #20

2014-11-19 14:01

 

Interessant is het om de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek er nog eens op na te lezen.

Artikel 7.2. Taal

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:

  • a.wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft,

  • b.wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of

  • c.indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft officieel besloten tweetalig te zijn.

Echter, zij noemt zich voortaan officieel: 'Erasmus University'. Tevens worden de gebouwen aldaar niet meer aangeduid met 'Gebouw', maar officieel met 'Building'. De bewegwijzering is uitsluitend in de Engelse taal. 

Nederlands is afgeschaft bij toespraken tijdens vele officiële plechtigheden, zoals Opening Academisch Jaar en Diës.

Masterscripties behoren uitsluitend in de Engelse taal te worden geschreven.

In de supermarkt kun je je bij de kassa niet altijd meer met Nederlands verstaanbaar maken.