Open brief aan alle leraars - De leraar spreekt...

flp

/ #137 Eindelijk

2014-06-13 17:05

Eindelijk iemand die in schoonheid haar nek uitsteekt (dank U mevrouw!) boven de neoliberale vergriezeling die, - het moest er van komen- ook het onderwijs in pillen wil draaien. Onze schijnbaar bewezen middelmatigheid is hier treffend 'ont'schreven' en hopelijk mag ze zich verder verheffen of herleiden -voor mijn part-, tot de essentie en het hart van elke lerende mens.