Open brief aan alle leraars - De leraar spreekt...


Gast

/ #126

2014-05-24 17:07

Het gaat natuurlijk niet om de leerkracht, of om de leerling, of om de doorlichting, of om de ouders, of om de maatschappij, of ... Het is een evenwicht tussen de verschillende actoren, waarvan leerling en leerkrachten toch het belangrijkst zijn (met vakinhoud). Helaas is dit evenwicht nu scheefgetrokken.