Geen vluchten na elven

Actiegroep geenvluchtennaelven
De auteur van deze petitie

/ #440 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2014-01-29 12:51

#438: - Re: Re: Re: Re: Re:

Zoals al meerdere malen naar U aangegeven, gaat het niet om wat er NU gebeurd, maar om wat er STRAKS mogelijk wordt. Of de mogelijkheid van 8 landingen wordt uitgenut is ongewis, maar wij zijn tegen het scheppen van deze mogelijkheid en willen geen reguliere vluchten na elven. Alleen dat geeft de zekerheid dat de mogelijkheid niet wordt uitgenut.

Mbt andere vliegtuigen:

In het concept luchtvaartbesluit is geen beperking voor de extensie vluchten tot 01.00 tot alleen Home - cariers aangegeven, dus staat deze mogelijkheid voor alle vliegtuigen open. Dat deze nooit zullen plaatsvinden is uw inschatting. Als dit nooit zal gebeuren, dan behoeft het concept-luchthavenbesluit de mogelijkheid ook niet te geven en kan het concept luchthavenbesluit in ieder geval op dat punt worden aangepast en beperkt. Op dit punt zijn we het dus eens.