Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs


Gast

/ #3

2013-06-04 13:19

De afschaffing van de subsidie voor HVO en GVO onderwijs op openbare scholen zal een ernstige verschraling betekenen voor de kinderen op openbare scholen. Het is van groot belang dat de kinderen dit vormingsonderwijs kunnen blijven ontvangen met het oog op hun toekomstige positie in de maatschappij.