Behoud Theater De Fransche School

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud Theater De Fransche School.


Gast

#26

2013-12-21 08:39

Natuurlijk moet DFS blijven. Zijn ze nu helemaal gek geworden! Zo'n mooi en sfeervol theater moet behouden blijven voor bezoekers én artiesten!

Gast

#27

2013-12-21 18:55

De Fransche School is een intiem theater, dat zowel grote namen als talent uit Culemborg en omgeving ontvangt en voor jong en oud publiek veel te bieden heeft.

Gast

#28

2013-12-21 22:41

Een mens kan niet zonder cultuur. In een stad als Culemborg met ca. 23.000 inwoners hoort gewoon een theater.

Gast

#29

2013-12-29 10:22

De Fransche school heeft binnen Culemborg e.o. een belangrijke functie en mag daarom niet verdwijnen.
L. van Zuilen

Gast

#30

2013-12-30 16:13

Culemborg...what's in a name...CUL van cultuur. Borg?

Gast

#31

2013-12-31 21:43

de Fransche School moet blijven!!!
Mia Verbeelen
Gast

#32

2014-01-03 10:31

Als voormalig directeur van Theater De Fransche School raakt dit nieuws mij in m'n theater-hart! Vanaf de heropening in 1989 heeft een team enthousiaste mensen met hart en ziel gewerkt om van dit theater in Culemborg een plek te maken waar kwaliteitstheater wordt geboden. DFS werd uitgebouwd tot een theater (en filmhuis) dat meetelt in het theaterlandschap van Nederland. Subsidie stopzetten is een respectloos signaal naar de Culemborgse burger die cultuur op niveau verdient binnen zijn eigen woonplaats. Subsidie stopzetten is een respectloos signaal naar iedereen die zich ingezet heeft om het theater te bezielen. Subsidie stopzetten is terug naar AF: in 1989 kreeg ik namelijk de opdracht mee om ervoor te zorgen dat DFS een professionele invulling kreeg en niet louter in gebruik zou genomen worden voor feesten en partijen of alleen bespeeld zou worden door de plaatselijke amateurgezelschappen. Nu wordt alles blijkbaar weer van de tafel geveegd!

 


Gast

#33

2014-01-03 15:54

Met het verdwijnen van de Fransche School, verdwijnt ook de ziel uit Culemborg. Dat wil toch niemand!

Gast

#34

2014-01-04 17:39

Niet nog meer culturele kaalslag!

Gast

#35

2014-01-07 22:29

Culemborgers hebben net zoveel behoefte aan een goed en ruim cultuuraanbod dan aan sportfaciliteiten. DFS voorziet hierin en houdt onze stad levendig.

Gast

#36

2014-01-08 19:39

Het is een schande als het gaat verdwijnen. Culturele schande voor Culemborg!

Gast

#37

2014-01-14 16:49

Culemborg staat bekend om goed niveau van voorzieningen. Theater hoort daar toch gewoon bij? Het is niet iets afstandelijks, ALLE Culemborgse kinderen bezoeken op de basisschool regelmatig ook De Fransche School. Laagdrempelig voor jong en oud. En als je eenmaal geweest bent, blijf je terugkomen!

Gast

#38

2014-01-16 14:11

Als nieuwe voorzitter van het bestuur van Theater De Fransche School kan ik deze actie alleen maar ondersteunen. Het nieuwe bestuur streeft continuering van het Theater na. Ik hoop dat we op 28 januari de krachten, die nodig zijn om dit te realiseren, kunnen bundelen.
Ton Lijten

Gast

#39

2014-01-23 18:30

Het kan niet zo zijn dat Culemborg zonder theater is. Als ik er ben en dat is regelmatig, is het er altijd druk. Het voorziet wel degelijk in een behoefte. En ik zou het theater erg missen.

Gast

#40

2014-01-23 18:32

In dialoog zullen wij als nieuw bestuur van Theater De Fransche School pogen nieuwe beweging te genereren met als doel behoud van een krachtige plek in de Culemborgse samenleving.Dat doen we met plezier, scherpte, een gezonde dosis realisme, cultureel ondernemerschap en inzet van onze expertise.
Ineke Rutgers

Gast

#41

2014-01-28 14:24

Cultuur moet behouden blijven.

Gast

#42 Dicht?

2014-01-29 11:56

Gaat DFS dicht bij een subsidie stop? Ik begreep namelijk van niet. Hier wordt dat ook niet duidelijk. Alleen in een andere vorm. Wat is hier mis mee?? Andere tijden vragen naar andere manieren.

Ik heb zelfs begrepen dat DFS (Weet niet zeker of dit klopt..), als ze de kindervoorstellingen schrappen, met dezelfde programmering kan doorgaan en haar hoofd boven water kan houden.

Klopt dit? En zo niet, hoe zit dit dan wel?

Gast

#43

2014-01-29 16:27

Een sfeervol, mooi, gezellig en uniek theater kan in Culemborg gewoon niet gemist worden.

Gast

#44

2014-01-30 23:04

De fransche school moet blijven, waarom bouwt de gemeente allemaal nieuwe flats voor de allochtonen. en dan de fransche school wat hoort bij de Culemborgse geschiedenis afschaffen de gemeente raad hoort zich te schamen ! denk is aan Culemborg en de geschiedenis.

Gast

#45

2014-01-31 11:55

Hoop van harte dat deze petitie succes heeft. De Fransche School moet blijven. Is belangrijk voor Culemborg en omgeving.
Marco Houtschild
Gast

#46

2014-01-31 15:51

Misschien moet het anders, misschien kan het minder. Maar de professionele podiumkunst helemaal uit Culemborg wegsaneren betekent alleen maar afbraak. We kunnen ook naar Tiel of naar Utrecht, ja dat is zo. Maar wat in die grote schouwburgen te zien is, is veelal tot wasdom gekomen in de kleine theatertjes. We snoeien de zaailingen met het argument dat er nog genoeg grote bomen in het bos staan. Ja nu nog wel, maar op den duur dus niet meer.


Gast

#47

2014-02-03 22:05

Culemborg laat al jarenlang het amateurtheater aan haar lot over, maar nu ook nog het professionele amateurgebeuren. Zo komt een oude kreet "get bored in Culemborg" weer tot leven. Is dat wat de gemeente wil?

Gast

#48

2014-02-03 22:50

Als DFS verdwijnt,zal dat de omliggende horeca ook schaden.Avondje theater of wat er ook is in DFS en uit eten gaan of een drankje drinken (ergens anders dan in DFS) horen ook bij elkaar.
Er is toch al veel te weinig op beide gebieden in Culemborg!
Houd het centrum vrij van mensen die zich nog meer zullen gaan vervelen en gaan hangen en waarschijnlijk relletjes gaan schoppen!

Gast

#49

2014-02-04 10:16

Hoe kan Culemborg verder zonder gezellig theater? Moeten we dan ook al naar Tiel hiervoor? Net als de ziekenhuizen die verdwenen en tiel overbleef?
Theater De Fransche School

#50 Re: Dicht?

2014-02-04 14:01

#42: - Dicht?

Geachte heer/mevrouw,

allereerst dank voor uw steun. Om op uw vragen in te gaan kan ik het volgende zeggen:

- dat het theater in de huidige vorm kan blijven bestaan als de kindervoorstellingen geschrapt worden klopt niet
- of het tehater open kan blijven na een subsidiestop moet nog blijken
- momenteel is het bestuur van het theater in gesprek met de gemeente,  na afloop van deze gesprekken zal er meer duidelijkheid zijn en kunnen we dat ook naar buiten communiceren

Met vriendelijke groet,

Sophie van Hogendorp
Theater De Fransche School