haltes lijn 2

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie haltes lijn 2.


Gast

#1

2013-07-12 14:09

De kruising Willemsparkweg en Obrechtstraat is een belangrijke doorgang voor wielrijders van Zuid richting Vondelpark. Het gaat daarbij ook om veel kinderen. Versnelling van tram en auto's op dit punt is tenstelligste af te raden

Gast

#2

2013-07-12 17:46

Goed initiatief, om een ongefundeerde maatregelen te bestrijden met een Burgerinitiatief.
Nutteloos in alle opzichten deze haltes van 2 op te heffen.
Alleen het ingehuurde marketing buro heeft hier voordeel van.
E. Verhoef

Gast

#3

2013-07-12 22:30

Deze petitie is nodig om onzalige plannen van GVB en Gemeente Amsterdam te verijdelen

Gast

#4

2013-07-13 10:51

leuk bedacht

Gast

#5

2013-07-13 15:26

Kom vaak op familiebezoek daar op de Willemsparkweg en dat zal nu moeilijk gaan door mijn handicap

Gast

#6

2013-07-14 10:00

Goed initiatief. Wat een mallotig plan. vooral ook in verband met de verkeersveiligheid. Beseffen ze wel hoeveel schoolgaande kinderen via dit kruispunt naar de andere kant van het park fietsen en moeders met bakfietsen vol kinderen?

Gast

#7

2013-07-14 12:21

Kosten/Baten zijn triviaal, iets andere uitgangspunten laten de berekening kantelen naar een negatieve waarde voor deze plannen!

Gast

#8

2013-07-14 12:24

Ik woon vlak bij de Obrechtstraat halte en kan straks met mijn handicap niet mee bij de tram komen.

Gast

#9

2013-07-15 17:35

Wat ik het belangrijkste vind ik dat de snelheid naar beneden gaat. Stuk tussen Willemsparkweg en Jacob Obrechtstraat is een recht stuk en daar gooien de motorrijders en automobilisten het gas extra open. De scooters beginnen spontaan hun alarm te loeien. Ik woon daar en het is net het circuit van Zandvoort.

Gast

#10

2013-07-16 12:52

Ik was zeer blij met deze initiatief. Ik woon zelf vlakbij de Jacob Obrecht-halte. Voor iemand die slecht te been is, ziek, veel bagage heeft of kleine kinderen is lopen naar de Van Barlestaat halte veel te ver. Openbaar vervoer moet sociaal zijn en aantrekkelijk. De paar seconden die gespaard worden wegen op geen enkel manier op tegen het ongemak wat de bewoners rond de 2 haltes zullen ondervinden. Tramhalte Obrechtstraat en Emmastraat moeten blijven!

Gast

#11

2013-07-16 21:41

Ik heb al 2x geschreven zie eerdere mail. Resumerend nauwelijks rendement, oudere bewoners mobiliteit ontnemen en vooral verkeersveiligheid in het geding die we 20 jaar geleden met zoveel moeite hebben bevochten, er zijn daar heel veel slachtoffers gevallen maar dat weet die jonge generatie bestuurders natuurlijk niet....wij zijn zeer verontrust...

Gast

#12

2013-07-16 21:53

allereerst wordt het (weer) zeer onveilig voor kruisende fietsers (veel schoolkinderen steken hier over!)
tweedens is de businesscase volstrekt onjuist opgesteld en verkeerd berekend
derdens heb ik 20 tramstops getimed op de halte Obrechtstraat en kom tot een stoptijd waarbij alle waarnemingen tussen de 10 en 20 seconden vallen met een mediaan ongeveer op 16 seconden

Gast

#13

2013-07-17 14:33

Als oud bestuurder van deze lijn (40 jaar op lijn 2 gereden) heb ik jaren geleden dit voorstel al gehoord. IK heb mij er toen sterk tegen verzet. Helemaal omdat er veel ouderen in deze buurt wonen,en de vele toeristen die deze halte gebruiken om het vondelpark te bezoeken. In een zin gezegd: "WAAR IS HET GVB EN DE ROA MEE BEZIG. STOP DEZE ONLOGICA EN DOE WAARVOOR JE BENT, HET VERVOEREN VAN PASSAGIERS!!! Ook de z.g. rijtijdwinst is te verwaarlozen. Altijd sta je in de file voor het rode verkeerslicht van de van Baerlestraat, omdat de lijnen 3 - 5 - 12 een z.g. prioriteit hebben.


Gast

#14

2013-07-17 21:14

geen doorgaand tramverkeer over de huidige halte plaatsen : dit leidtonherroepelijk tot stevige verhogingen van de snelheden niet alleen van de trams maar ook van het andere gemotoriseerde verkeer !!

Gast

#15

2013-07-18 13:43

Juist in de omgeving van de twee haltes, die met opheffen worden bedreigd, wonen veel (zeer) oude mensen nog zelfstandig. De bedoeling van de nieuwe "zorg" is , dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het idee om deze twee haltes op te heffen druist hier tegenin. De afstanden naar de resterende haltes worden te groot. Men gaat dan niet meer met de tram. De tram krijgt minder passagiers en wordt vervolgens met opheffen bedreigd. Hebben we het hier over openbaar vervoer?

Gast

#16

2013-07-18 14:00

De op te heffen haltes liggen voor de ingangen van het Vondelpark, het politiebureau en de Obrechtkerk!
Tijdwinst kan behaald worden door het dagelijks dubbelparkeren van auto's op de Willemsparkweg te voorkomen. Zij zorgen voor oponthoud. Niet de in- en uitstappende passagiers, die ook nog eens minder goed ter been kunnen zijn, waardoor de afstand tussen twee haltes bij opheffing van genoemde twee, te groot wordt!
In tact houden dus die haltes.

Gast

#17

2013-07-18 15:26

Niet alleen lijn 2, veel van het fijnmazig OV van Amsterdam loopt gevaar; Het GVB heeft aangekondigd dat tramlijn 25 vanaf 2014 wordt opgeheven. Door dit besluit zullen vele, met name oudere, Amsterdammers in stadsdeel Zuid worden gedupeerd. Stadspartij Red Amsterdam en stadsdeelpartij Vereniging Ons Zuid (VOZ) zijn een petitie gestart om tramlijn 25 te behouden. De petitie is hier te ondertekenen.

Begin juli heeft het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van Amsterdam (GVB) in haar Vervoersplan 2014 aangekondigd dat tramlijn per 2014 uit de dienstregeling wordt genomen. De argumenten hiervoor zijn dat tramlijn 25 de minst frequente tramlijn van het GVB is, die het laagste aantal reizigers vervoert.

Red Amsterdam en VOZ constateren dat deze argumenten een direct gevolg zijn van demotiverende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat. Deze maatregelen betreffen het omleiden van tramlijn 25 en het terugbrengen van de frequentie. De partijen zijn van mening dat de tramlijn na voltooiing van de Noord-Zuidlijn weer volgens de oorspronkelijke route en de oorspronkelijke frequentie dient te gaan lopen, waarmee het aantal reizigers weer zal toenemen.

Naast het sociale en culturele belang van tramlijn 25 voor de bewoners van stadsdeel Zuid, is de ontsluiting van het zuidelijk deel van stadsdeel Zuid ook van zeer groot economisch belang. Met het doortrekken van tramlijn 25 zullen namelijk de nieuwbouwwijk Overamstel en het Amstel Business Park een goede, rechtstreekse OV-verbinding hebben met de binnenstad en Amsterdam CS.

Met de petitie, waarin de Stadsregio Amsterdam wordt opgeroepen om tramlijn 25 te behouden, hopen Red Amsterdam en VOZ zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om aan te bieden aan de Stadsregio Amsterdam, die de vervoersplannen van het GVB later dit jaar nog zal moeten goedkeuren.

http://behoudtram25.petities.nl/

Gast

#18

2013-07-18 15:29

Red Amsterdam zal in de gemeenteraad en in de regioraad, de opdrachtgever van het GVB stelling nemen tegen deze plannen. Wij ondersteunen deze actie van harte!

www. red-amsterdam.nl

Gast

#19

2013-07-18 21:02

Openbaar vervoer is een service voor de burgers, deze service verslechteren voor 1 minuut tijdwinst geeft geen pas.
Victor van Lamoen, Lid Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam

#20

2013-07-18 21:50

De door de Stadsregio Amsterdam gepropageerde opheffing van 2 haltes van lijn 2 moet worden gezien in het licht van de Investeringsagenda OV van de Stadsregio die recentelijk is gepresenteerd door portefeuillehouder Wiebes. Deze agenda impliceert dat het OV uitsluitend vanuit een bedrijfseconomisch gezichtspunt wordt benaderd en keihard wordt ingezet op het zo goedkoop mogelijk exploiteren van het OV ten koste van alles. Dit betekent dat het fijnmazig bus-en tramnet voor een groot deel wordt weggesaneerd en veel Amsterdammers geen halte meer zullen hebben op acceptabele loopafstand van hun woning (400 meter).
Veel ouderen zullen daardoor niet meer van het OV gebruik kunnen maken.
Voor de Stadsregio c.q. Wiebes telt uitsluitend het belang van de zakelijke reiziger.
Het is van groot belang dat er zo veel mogelijk maatschappelijk verzet wordt gevoerd tegen het OV-beleid van de Stadsregio Amsterdam dat als afbraakbeleid kan worden gekwalificeerd ofwel het plegen van euthanasie op het fijnmazig OV.

Gast

#21

2013-07-19 21:19

Naar aanleiding van de door mij ondertekende petitie wil ik graag reageren op een door mij gelezen niet correcte naam van de straat Obrechtstraat. Moet dat niet Jacob Obrechtstraat zijn?

Gast

#22

2013-07-20 13:14

De argumentatie van de tijdwinst is een "leugenachtige" die alleen in het perspectief van een "financiële afweging" enig gewicht lijkt te krijgen, maar waar het gaat om het dagelijks leven is die uiteraard volstrekt irrelevant. Ik zou die berekening wel eens willen zien waarmee deze maatregel wordt gerechtvaardigd. De opbrengst van 3,46 miljoen (bij het opheffen van de halte Emmastraat) komt waarschijnlijk tot stand door de (schijn-) winst te berekenen over een heel lange periode; 10, 20 , 30 jaar? Het bedrag lijkt dan "imposant" maar stelt niets voor wanneer je dat terugbrengt tot de juiste proporties en andere variabelen in de berekening meeneemt, die corrigeren op de eenzijdigheid. Kortom: Wie heeft hier nou eigenlijk belang bij?


Gast

#23

2013-07-21 13:54

Wat een ondoordacht plan.
Een niet kloppende berekening over de tijdwinst tov het tijdsverlies. Je kunt geen totaal nemen. Het is gewoon 30 sec winst voor de gehele tram ten opzichte van 2,5-4 minuten verlies per reiziger.
De Verkeersveiligheid van de fietsers wordt juist aangetast. Geen stoppende tram meer bij de kruispunten, maar een tram die doorraast. De situatie ter hoogte van de Jacob Obrechtstraat voldoet nu aan de verkeersveiligheid en zou gekopieerd moeten worden ter hoogte van de Emmastraat.
De trottoirs op Willemsparkweg en Koninginneweg worden overal 50cm versmald, terwijl ze nu al te smal zijn om er met kinderwagens en rolstoelen goed overheen te wandelen.
Hoe kunnen dit soort plannen er doorheen komen?
GVB biedt al voldoende alternatieven om vanuit nieuw sloten snel bij het CS te komen, waarom dan deze geldverspillerij tov veiligheid en minder comfort?


Gast

#24

2013-07-22 06:29

Een tram hoort gewoon regelmatig te stoppen.

Gast

#25

2013-07-22 08:49

Vooral de veiligheid zal door deze opheffing erg achteruitgaan.
ik vindt dat niet kunnen omdat in deze wijk veel ouderen en kinderen wonen en die dan minder makkelijk en minder veilig naar het park kunnnen.