LibraryBernoulliborg

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie LibraryBernoulliborg.


Gast

#1

2012-01-18 15:43

Schrijf een reactie...


Gast

#2

2012-01-21 21:27

Een goede bibliotheek met veel boeken binnen handbereik is een belangrijke voorwaarde voor hoogwaardig onderwijs en is een goede hulpbron bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, vooral in de natuurwetenschappen.

Kortom:
De bernoulliborg bibliotheek moet blijven!

Gast

#3

2012-01-26 13:10

Het is zo handig om tijdens het studeren even naar de bibliotheek te kunnen lopen om iets in een boek (of meerdere boeken over dat onderwerp) op te zoeken... ik vind dat die mogelijkheid moet blijven bestaan!

Gast

#4

2012-01-26 13:38

Ik studeer veel liever in de BernoulliBorgBieb dan in de UB...

Gast

#5

2012-01-26 17:28

Zonde van zo'n mooie, en voor dit dit doel gespecialisserde ruimte. De werkplekken daar zijn essentieel voor veel studenten en erg toegankelijk omdat ze in het gebouw zelf zitten.

Gast

#6

2012-01-26 18:38

Het zou erg jammer zijn de bibliotheek in de FWN te verliezen.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-01-26 18:42Gast

#8

2012-01-26 18:43

I am mostly against moving books to the stacks (storage). This makes instant access to books impossible, and such a move will undermine some of my research work at RUG.

Gast

#9 Hugo

2012-01-26 19:24

The petition is very light on details. Where can we find more information about the change? Who is proposing/planning to move the books? Where will they go? Who will make this decision and when? In general: [citation needed].
Hugo

#10

2012-01-26 19:47

There has been some discussion at the faculteitsraad:
http://www.rug.nl/fwn/faculteit/facRaad/intern/notulenOverleg/ovnot112

Apparently the plans are described in the "Aangepaste meerjarenbegroting 2012-2015".

> Schrotenboer vraagt naar de plannen omtrent de bibliotheek.
>
> Veldhuis antwoordt dat er in deze ruimte een studentenbalie komt en een onderwijs service centrum. De rest zal blijven voor studentenwerkplekken.
>
> Schrotenboer vraagt in dit verband naar de kosten.
>
> Veldhuis antwoordt dat er eenmalig kosten zijn voor de inrichting van de ruimte. Daarna zal er hopelijk een spin off zijn bij het aantrekken van studenten.
>
> De Koster zegt dat er een besparing van K€ 75 is in 2012 en vraagt zich af of deze bezuiniging er nog is wanneer er verbouwd moet worden.
>
> Veldhuis licht toe dat de bedrijfsvoering Facilitaire Zaken een budget voor verbouwingen heeft. Het bedrag blijft een bezuiniging.

Gast

#11

2012-01-27 15:02

This action can be understood as a message that the economic "science" is superior to the natural sciences, which is absolutely misleading.
Conan the librarian

#12

2012-01-27 16:59

The faculty has to reduce costs! But moving the library to the economics faculty will raise the costs because the faculty will have to pay rent per square meter! Why not keep the library on a smaller scale? We can do without the journals.