Red het bos bij de Kalmthoutse Heide

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Red het bos bij de Kalmthoutse Heide.


Gast

#126

2011-11-01 12:54


Gast

#127

2011-11-01 13:17

joenge joenge joenge

Gast

#128

2011-11-01 13:26

We willen ademen!

Gast

#129

2011-11-01 13:43

toen ik hierover hoorde, kon ik amper geloven dat men een nieuwe woonwijk daar zelfs nog maar durfde te overwegen!!

Gast

#130

2011-11-01 13:59

iemand moet het zich aantrekken

Gast

#131

2011-11-01 14:24

kan niet begrijpen dat er weer eens een aanslag gepleegd wordt op het broodnodige groen dat wij mensen nodig hebben om op zijn minst een beetje gezonde lucht te krijgen.Er wordt dus geen rekening gehouden met de aanbevelingen van de betrokken gemeente, en wordt er weer beslist ten voordele van projectontwikkelaars en politici die er een dikke zakcent bij krijgen want ons kent ons

Gast

#132

2011-11-01 14:33

Vriendjespolitiek, graaicultuur...wanneer kiezen we voor bestuurders die de moed hebben om hier tegenin te gaan ? Regels en wetten worden in België aan de laars gelapt...als men de 'juiste' mensen kent. Wij en onze kinderen zullen hiervan de rekening gepresenteerd krijgen.

Gast

#133

2011-11-01 14:37

Een bestaand schoutslokaalvernieuwen op het Paviljoen in Essen is een groot probleem i.v.m. ruimtelijke ordening maar deze verkaveling wordt dan van bovenuit gesteund, hoe kan dit?

Gast

#134

2011-11-01 15:06

lang leven de verkavelaars.Op weg naar het laatste bos.

Gast

#135

2011-11-01 15:40

Als groene bufferzone voor de Kalmthoutse heide is dit bos reeds lang een ideale plek voor iedereen die een korte wandeling op prijs stel. Meer dan het behouden waard !

Gast

#136

2011-11-01 16:07

Heide moet Heide blijven

Gast

#137

2011-11-01 16:10

Machtige en kapitaalkrachtige rechters en advocaten die hun kennis en hun relaties gebruiken tegen de ecologie en tegen de wil van een meerderheid van de samenleving.
De arrogantie kent dezer dagen geen einde.
Wij leven onder de dictatuur van de rijken die zich echt voor niks meer schamen. Kunnen we daar iets aan doen?
Dat ik het begot niet weet.
Misschien kunnen we het hen moeilijk door aanwezig te zijn in de omgeving van de bouwplaats. Een aantal mensen optrommelen die dagelijks aanwezig zijn en de bevoorrading bemoeilijken.
Occupy, verdomme!!!

Gast

#138

2011-11-01 16:14

Vlaanderen heeft reeds meer dan genoeg groen verloren, doe eindelijk eens iets aan de opwarming van de aarde!
Besef eindelijk eens dat het reeds kwart na twaalf is!

Gast

#139

2011-11-01 17:01

Dergelijke initatieven zijn een goede zaak als je denkt aan de erbarmelijke luchtkwaliteit in onze contreien. Om de strijd tegen fijn stof aan te gaan zullen we de bomen erg nodig hebben. Je zou ervan versteld staan hoe weinig beleidsverantwoordelijken in onze gemeenten zich vragen stellen over deze problematiek.

Gast

#140

2011-11-01 17:33

Wij hebben eveneens ervaring met de corrupte werking van de bestendige deputatie. Het staat lijnrecht tegenover een ernstig beleid. Iedere kans om dit te stoppen moet aangegrepen worden. Er zou iemand de tijd en kennis moeten hebben om een lijst op te stellen van alle beslissingen die de laatste zes jaar werden genomen: werk voor een gedreven journalist???

Gast

#141

2011-11-01 17:46

Het zoveelste stuk groen en waardevol bos dat verloren voor de bouwwoede van de rijken. Binnenkort moeten we naar het buitenland om wat zuurstof op te snuiven. Het kan eigenlijk niet wat ze zo maar doen, in de plaats van mensen aan te spreken om te zien of het wel kan..

Gast

#142

2011-11-01 18:09

is er nog commentaar nodig?

Gast

#143

2011-11-01 18:09

Dit stukje bos leunt aan bij het natuurgebied en daar een bebouwing op toelaten geeft een directe verstooring in het natuurgebied.

Gast

#144

2011-11-01 18:37

Laat ons het weinige groen dat ons nog rest, behouden voor ons nageslacht!

Gast

#145

2011-11-01 18:38

De afgelopen decennia is al zoveel open ruimte en natuur verloren gegaan aan bouwprojecten. Nu er (bijna) geen verkavelingen meer zijn, begint men bos te kappen. Een schande !

Gast

#146

2011-11-01 19:10

Van Wellen kan zijn geld nu al lang niet meer tellen!
Dus liever een boomke meer das beter dan dat politiek gesmeer!

Gast

#147

2011-11-01 19:16

Laat ons een boom (bos) dat nog groen is ... (Louis Neefs)

Gast

#148

2011-11-01 19:49

onvoorstelbaar!

Gast

#149

2011-11-01 20:03

blijf aub van dit mooie stuk natuur er blijven er niet veel meer over denk aan onze kinderen

Gast

#150

2011-11-01 20:22

de kalmthoutse heide moet blijven in zen oorspronkelijke staat vind ik. er zal elders nog wel plaats zijn om te bouwen zeker !!!!
waarom dan dit stukje prachtige natuur !!!!!!