Stop Benchmark met ROM

Stop Benchmark met ROM / Aankondigingen / ROMdata voor benchmark vragen mag niet zonder toestemming. / Opmerkingen


Gast

#1

2017-03-31 13:16

Dag Menno.

Doe iets aan je taalgebruik.....
Hoe kan ik mijn psychiater iets verplichten of ergens toe dwingen?

groeten,
Tonna

Gast

#2

2017-03-31 15:38

Gefeliciteerd met de actie en het succes ervan!.

Hoe zit het nu met de aanlevering van de DIS gegevens dienen deze nu ook gestopt te worden?

Gast

#3 Werkgever

2017-04-01 00:20

Mijn werkgever plaatste groots op ons intranet dat de gegevensverzameling vooral door moest gaan. Ik zou graag stoppen, maar vrees dat de werkgever dat als werkweigering gaat betitelen. Hoe staat de LAD hierin? 


Gast

#4

2017-04-01 12:23

Als ex client vraag ik me af of uit deze discussie nog eens iets gemeenschappelijks komt waar wij, de cliënten mee gediend zijn. Als de regie nu eens bij de client gelegd wordt? Dus goed uitleggen wat rom is en vooral wat het niet is, dus de beperkingen, dat het aan de client vrij is om deze wel of niet in te vullen afhankelijk van diens eigen inzicht en behoefte in zijn behandelproces? Sommige cliënten vinden het misschien een meerwaarde, anderen niet. Als strikt duidelijk en transparant is wat er met de gegevens gebeurt en waarvoor die gebruikt worden kan de client ook zelf kiezen of deze dat wel of niet wil. Zo wordt de discussie ook niet over de hoofden van de cliënten gevoerd en is er compleet zelfbeschikkingsrecht mits de uitleg eenduidig en compleet gegeven wordt, aangepast aan ieders situatie. En misschien vereisen verschillende cliënten met verschillende beelden en niveau's wel meer rom achtige keuzemogelijkheden dan een standaard iets. Of alleen delen eruit, zodat alleen wat relevant is voor de persoon ingevuld hoeft te worden. En misschien niet perse in zo'n klinisch kamertje, misschien ook in alle rust in de thuissituatie, dat geeft misschien weer heel andere uitkomsten dan zo'n momentopname die vertekenend werkt misschien. En misschien moeten soms mensen uit de omgeving ook zo'n lijst invullen of erbij betrokken worden als de client dat zelf wenst. Zelf kwam ik alleen terug om medicatie af te bouwen, ik wou gewoon zelf kijken hoe dat zou gaan en had helemaal geen zin die lijsten in te vullen. Maar een ander wil dat misschien wel. Ik zou willen pleiten ook hierin wat meer zorg op maat en behoefte te bieden uitgaande van de client. Die strijd erover die gevoerd wordt voelt niet zo prettig vind ik, net als die strijd over wel of geen medicatie. Het is niet goed voor het vertrouwen in de psychiatrie in het algemeen. En dat is wel nodig wil het behulpzaam zijn lijkt me.
Schippers

#5 Re:

2017-04-03 10:56

#2: -  

 Gewoon standaard door iedere cliënt de standaard door de NZA voorgeschreven privacyverklaring laten ondertekenen en je bent van aanleveren van DIS gegevens af. Is niet nieuw.

Schippers

#6 Re:

2017-04-03 11:02

#4: -  

 je hebt helemaal gelijk dat ROM niet voor iedereen nodig (en zelfs mogelijk) is. Dat staat los van het feit of de gegevens aangeleverd moeten worden bij de SBG, zodat de zorgverzekeraars met de gegevens kunnen spelen.

In veel gevallen is ROM zinvol, als dan niet als inventarisatie bij de intake. Het is aan de behandelaar een voor de situatie geschikte vragenlijst te gebruiken, die dus relevant is voor de cliënt. Niet één die gekozen is om informatie in te winnen voor de zorgverzekeraar met vragen als: "Wordt u gepest op uw werk" (gesteld aan een 80 jarige).


Gast

#7

2017-04-29 08:47

De afgenomen lijst bij (of na) het beëindigen van de behandeling kan nooit deel uitmaken van het behandelproces: de behandeling is dan immers al beëindigd. Die laatste lijst is dus altijd afgenomen om data te verzamelen voor de zorgverleners. Als de cliënt überhaupt na de behandeling nog zo'n lijst in wilt vullen, dus doe je dat de laatste behandeling wat dan feitelijk de tijd is die aan de behandeling had moeten worden besteed. Slecht bezig die zorgverzekeraars: nog even en iedereen moet een hoger product toegekend krijgen omdat je met 'kort' allemaal data en toestemmingen aan het verzamelen bent...

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.